Skip Navigation

MetLife MultiOchrona

Zadbaj o siebie i swoich bliskich. MetLife MultiOchrona to kompleksowa ochrona przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich:
  • szeroki zakres ochrony przed następstwami wypadków: złamania, oparzenia, trwałe inwalidztwo, pobyt w szpitalu, operacja, śmierć,
  • dostęp po wypadku do prywatnych usług medycznych,
  • pieniądze po wypadku - suma świadczeń nawet do 919 000 zł w wariancie Prestiż wraz z umowami dodatkowymi,
  • ochrona dla całej rodziny w ramach jednej polisy w Pakiecie Rodzinnym.
Kompleksowa ochrona wypadkowa
Kompleksowa ochrona wypadkowa

Wypłacamy pieniądze przy złamaniu, oparzeniu, trwałym inwalidztwie, pobycie w szpitalu czy operacji po wypadku. Oferujemy też wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci w wyniku wypadku.

 
Elastyczność
Elastyczność

Sumy ubezpieczenia i zakres ochrony dopasujesz do swoich indywidualnych potrzeb wybierając wariant ochrony.

 
Pakiet Assistance MultiOchrona
Pakiet Assistance MultiOchrona

Masz możliwość skorzystania z dedykowanego pakietu bezpłatnych usług medycznych po wypadku, m. in. z konsultacji lekarzy specjalistów (10 specjalizacji), refundacji leków, rehabilitacji. Usługi są realizowane przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

 
Wzrost sum ubezpieczenia
Wzrost sum ubezpieczenia

Podwyższamy sumy ubezpieczenia do 150% początkowej ich wartości dla świadczeń wypadkowych z umowy podstawowej - sumy ubezpieczenia wzrastają corocznie od 2. do 6. roku trwania umowy o 10% początkowej wartości, przy niezmienionej wysokości składki.

Ponadto wypłacimy świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa po wypadku z uwzględnieniem progresji – aż do 400% początkowej wartości sumy ubezpieczenia.

 
Umowy dodatkowe

Możesz zawrzeć dwie dedykowane umowy dodatkowe:
-  z miesięcznym świadczeniem wypłacanym przez 10 lat w razie minimum 50% trwałego inwalidztwa po wypadku,
- ze świadczeniem operacyjnym z powodu wypadku.

Dokumenty, dodatkowe informacje