Skip Navigation

MetLife na Zdrowie - umowy dodatkowe

Wsparcie w Chorobie

Pieniądze na walkę z chorobą

Wypłacimy środki w przypadku diagnozy poważnej choroby lub, gdy konieczna będzie operacja. Dodatkowo dajemy możliwość konsultacji u wybranych lekarzy specjalistów i całodobową infolinię. Usługa jest realizowana przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Pobyt w Szpitalu

Wypłata za pobyt w szpitalu

Wypłatę otrzymasz za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli trwał on minimum 4 dni. Dodatkowo wypłacimy świadczenie w przypadku pobytu na oddziale intensywnej terapii, a także świadczenia: lekowe, rehabilitacyjne oraz za operacje.

Konsultacja Medyczna

Poznaj opinię drugiego lekarza specjalisty

Umożliwimy konsultację diagnozy z lekarzami, którzy współpracują z WorldCare w USA, by wybrać optymalną metodę leczenia.

Obejrzyj film Co to jest druga opinia medyczna

Obejrzyj film Jak działa druga opinia medyczna

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umów dodatkowych należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów oraz Warunkami Ubezpieczenia produktów oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.