Skip Navigation

MetLife START55 - umowy dodatkowe

Ubezpieczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji

Zadbaj o stałą opiekę

Gdy stan Twojego zdrowia po wypadku lub chorobie utrudni samodzielne funkcjonowanie, będziemy wypłacać Ci co miesiąc pieniądze. Możesz otrzymywać je nawet przez 10 lat. Po tym okresie, jeżeli pomoc nadal będzie Ci potrzebna, otrzymasz od nas jednorazowo wypłatę sześciu miesięcznych świadczeń.

Ubezpieczenie na wypadek diagnozy nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Walcz skutecznie z nowotworem

W przypadku diagnozy nowotworu otrzymasz od nas jednorazową wypłatę, której wysokość zależy od rodzaju nowotworu.

Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji po wypadku lub chorobie

Wypłata po pobycie w szpitalu

Otrzymasz pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby lub wypadku, jeśli będzie on trwał min. 4 dni. Jeśli podczas pobytu w szpitalu konieczna będzie operacja, otrzymasz dodatkowe pieniądze.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW

Ubezpiecz się na wszelki wypadek

Otrzymasz jednorazową wypłatę, jeśli po wypadku nie wrócisz do pełnej sprawności i lekarz stwierdzi trwałe inwalidztwo, już od 1%. Przy poważniejszych uszkodzeniach ciała wypłacamy większe świadczenie, a maksymalna wypłata jest 4-krotnością sumy ubezpieczenia. Dodatkowo, jeśli będzie to co najmniej 50% trwałego inwalidztwa, wypłacamy świadczenie co miesiąc przez okres 10 lat.

Rachunek dodatkowy

Pomnażaj swoje pieniądze

Na rachunku dodatkowym możesz inwestować środki finansowe w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK). Więcej informacji>>

Notowania UFK

Gwarancja opłacania składek na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego S55+

Kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej

Przejmiemy opłacanie składek za polisę i zapewnimy ciągłość ochrony ubezpieczeniowej  w przypadku śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa osoby opłacającej składki.