Skip Navigation

Wspieraj siebie i bliskich 55+

To jest Twój czas. Pozostań niezależnym, nawet w przypadku problemów zdrowotnych.

START55

Przekroczyłeś 55 rok życia? Pomyśl o sobie i swoich bliskich:

●     zadbaj o finansowe zabezpieczenie rodziny,

●     zapewnij sobie wsparcie na wypadek choroby lub po wypadku,

●     bądź spokojny i zachowaj niezależność finansową.

Możesz również zrobić prezent swoim rodzicom i opłacać za nich ubezpieczenie START55.

Pomoc dla rodziny

Pomoc dla rodziny

Zapewniasz swoim bliskim środki finansowe na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

 
Dożywotnia ochrona

Dożywotnia ochrona

Umowę możesz zawrzeć do 75 roku życia, ale chronimy Ciebie bez ograniczenia wiekowego.

 
Dopasowana ochrona

Dopasowana ochrona

Wybierasz ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

 
Niezależność

Niezależność

Dzięki umowom dodatkowym, nawet w chorobie lub po wypadku, zachowasz niezależność finansową.

 
Umowy dodatkowe

Pakiet umów dodatkowych zwiększy zakres Twojej ochrony.
Sprawdź, jak możesz rozszerzyć to ubezpieczenie.

Więcej

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, umów dodatkowych oraz Warunkami Ubezpieczenia produktów oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.