Skip Navigation

Chroń życie

Po co odkładać dobre decyzje na później. Już teraz zadbaj o to, by czuć się bezpiecznie i myśleć ze spokojem o przyszłości swojej i swoich najbliższych.
Masz kredyt hipoteczny? Spółkę? Odpowiadasz za byt swojej rodziny?
Ubezpiecz swoje życie.

MetLife na Życie

Przygotuj swoich bliskich na najtrudniejsze chwile:

  • zapewnij im utrzymanie obecnego standardu życia,
  • zabezpiecz spłatę kredytu hipotecznego lub innych zobowiązań,
  • zapewnij ciągłość swojego biznesu.
Elastyczność
Elastyczność

Wysokość składki i sumy ubezpieczenia oraz czas trwania ochrony dostosujemy do Twoich potrzeb.

 
Niska składka

Składka już od 50 zł miesięcznie.

 
Zniżki
Zniżki

Dajemy 5% zniżki, gdy składkę opłacasz rocznie, 10% zniżki na dodatkowe ubezpieczenie wybranej przez Ciebie osoby, do 35% zniżki w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia.

 
Umowy dodatkowe

Pakiet umów dodatkowych zwiększy zakres Twojej ochrony.
Sprawdź, jak możesz rozszerzyć to ubezpieczenie.

Więcej

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Umowa ma charakter długoterminowy z minimalnym pięcioletnim okresem obowiązywania. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby MetLife było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.