Skip Navigation

Chroń życie i oszczędzaj

Gwarantowane wypłaty na różne scenariusze życia.

MetLife Gwarancja Jutra

Gwarantujemy finansowe wsparcie:

  • dla Twoich bliskich – na wypadek, gdy Ciebie zabraknie,
  • dla Ciebie – po zakończeniu umowy lub wcześniej – w przypadku niezdolności do pracy.
Wysokość składki
Wysokość składki

Stała składka przez cały czas trwania umowy.

 
Niższa składka
Niższa składka

Otrzymasz 5% zniżki, jeśli opłacasz składkę rocznie.

 
Gwarancja wypłaty
Gwarancja wypłaty

Po zakończeniu umowy otrzymasz od nas wcześniej ustaloną kwotę i bonus w postaci dodatkowego świadczenia na dożycie.

 
Elastyczność
Elastyczność

Co roku możesz zwiększyć sumę ubezpieczenia – kwotę wypłaty, jaką otrzymasz po zakończeniu umowy. Zdecyduj o zakresie ochrony i dobierz ochronę wypadkowo-zdrowotną, jakiej potrzebujesz.

 
Umowy dodatkowe

Pakiet umów dodatkowych zwiększy zakres Twojej ochrony.
Sprawdź, jak możesz rozszerzyć to ubezpieczenie.

Więcej

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby MetLife było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.