Skip Navigation

Zadbaj o ochronę dziecka

Obserwujesz, jak Twoje dziecko dorasta, codziennie uczy się czegoś nowego. Chcesz dać mu wszystko, co najlepsze i usunąć przeszkody, które stają na jego drodze.

Bezpieczne Dziecko

Zapewnij wsparcie finansowe w przypadku:

  • groźnej choroby dziecka,
  • złamania lub oparzenia z powodu wypadku,
  • trwałego inwalidztwa z powodu wypadku,
  • pobytu w szpitalu lub operacji z powodu wypadku lub choroby.
Pomoc po wypadku

Pomoc po wypadku

Organizacja i pokrycie kosztów konsultacji medycznych u lekarzy 10 specjalizacji, badania diagnostyczne, w tym tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, RTG, USG, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitacja i korepetycje. Usługa jest realizowana przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

 

Wakacje

Jeśli w lipcu lub sierpniu zdarzy się wypadek, który spowoduje złamanie, oparzenie lub trwałe inwalidztwo dziecka, to podwoimy świadczenie.

 

Cały świat

Ochrona ważna na całym świecie, 24h na dobę.

 

Zniżki

10% zniżki na ubezpieczenie kolejnego dziecka i 25% zniżki na składkę za 5-letni okres bez wypłaty świadczenia.

 
Umowy dodatkowe

Możesz dokupić dla siebie ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek wypadku. W przypadku zdarzenia będziemy wypłacać miesięczną rentę w wysokości 1000 zł przez 10 lat.

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu oraz Warunkami Ubezpieczenia Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.