Twoje Zdrowie

Twoje Zdrowie

Finansowe wsparcie w razie choroby

W przypadku choroby nie zawsze jest czas, aby czekać na badania i zabiegi w publicznej służbie zdrowia. Inne rozwiązania są niestety kosztowne. Czy Ty i Twoi bliscy jesteście przygotowani na skuteczną walkę z chorobą? Specjalistyczne badania, terapie lekowe, operacje, rekonwalescencja, badania kontrolne czy konsultacje – to wszystko kosztuje. Dlatego zdecyduj się już dziś na Ubezpieczeniowy pakiet zdrowotny Twoje Zdrowie, który w razie choroby zapewni finansowe wsparcie w pokryciu kosztów leczenia.

Twoje Zdrowie to:

 • wsparcie finansowe na wypadek zachorowania lub ciężkiego urazu
 • 32 groźne choroby, urazy oraz operacje objęte ubezpieczeniem: nowotwór złośliwy, zawał mięśnia sercowego, operacja pomostowania naczyń wieńcowych, udar, niewydolność nerek, przeszczepienie narządów, utrata wzroku, anemia aplastyczna, schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, głuchota (utrata słuchu), operacja zastawek serca, utrata mowy, ciężkie oparzenia, schyłkowa niewydolność płuc, stwardnienie rozsiane, paraliż (utrata władzy w kończynach), choroba Parkinsona, operacje aorty, choroba Alzheimera/ciężka demencja u osób poniżej 60 roku życia, piorunujące zapalenie wątroby, pierwotne nadciśnienie płucne, choroby w okresie schyłkowym, łagodny guz mózgu, zapalenie mózgu, Poliomyelitis – choroba Heinego-Medina, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ciężki uraz głowy, zespół odmóżdżeniowy, inne ciężkie postacie choroby wieńcowej, postępująca twardzina układowa, układowy toczeń rumieniowaty z toczniowym zapaleniem nerek

 • świadczenie wypłacane po zdiagnozowaniu choroby lub przebytej operacji

 • możliwość dopasowania wysokości sumy ubezpieczenia do potrzeb Ubezpieczonego – od 20 000 zł do 500 000 zł

 • ochrona na wypadek śmierci Ubezpieczonego

 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o odpowiednie umowy dodatkowe

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony

Poważne zachorowanie

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie dotyczy
Czas trwania ochrony

Na 5 lat, na 10 lat lub do 65. roku życia

Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy
 • 18 - 64 lat
Ocena stanu zdrowia
 • Yes
Rodzaj składki
 • Regularna
Dodatkowe korzyści z umowy
 • No
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • No
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • Nie dotyczy

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje

 

> Karta produktu (pdf, 86 KB)

 

Umowy Dodatkowe

 

> Hospitalizacja

> Konsultacja Medyczna