Porównaj produkty

Zobacz różnicę między naszymi ubezpieczeniami

You require JavaScript to be enabled to use this functionality.

Typ   MetLife START55UsuńDodaj MetLife MultiOchronaUsuńDodaj Bezpieczne DzieckoUsuńDodaj Hospitalizacja PlusUsuńDodaj Twoja Bezpieczna PrzyszłośćUsuńDodaj Twoje ZdrowieUsuńDodaj

Zakres ochrony

 
 • Życie, Zdrowie, Następstwa NW

Umowa podstawowa - Śmierć Ubezpieczonego; Umowy dodatkowe - Niezdolność do samodzielnej egzystencji, Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej, Hospitalizacja i Operacje w wyniku NW lub choroby, Trwałe inwalidztwo wskutek NW

 • Życie, następstwa NW

Trwałe inwalidztwo NW, śmierć wskutek NW, złamania i oparzenia NW, pobyt w szpitalu NW

 • Życie, zdrowie, następstwa NW

Trwałe inwalidztwo NW, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu i operacje, złamania i oparzenia NW, dodatkowo śmierć i trwałe inwalidztwo wskutek NW Ubezpieczającego

 • Życie, zdrowie, następstwa NW

Pobyt w szpitalu, OIOM/OIT i operacje

 • Życie, zdrowie, następstwa NW

Trwałe inwalidztwo NW, śmierć wskutek NW

 • Życie, zdrowie

Poważne zachorowanie

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa

 
 • Nie
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

Czas trwania ochrony

 
 • Ochrona życia – bezterminowo
 • Ty decydujesz

Umowa zawierana na okres 1 roku z automatycznym przedłużeniem na kolejne roczne okresy; Do 75. roku życia Ubezpieczonego i Małżonka/Partnera lub do 21. roku życia Dziecka

 • Określony

Dla umowy podstawowej – do 21. roku życia Dziecka; dla umowy dodatkowej – do 75. roku życia Ubezpieczającego

 • Ty decydujesz

Do 65. roku życia

 • Ty decydujesz

Do 75. roku życia

 • Określony

Na 5 lat, na 10 lat lub do 65. roku życia

Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy

 
 • 55 lat – 75 lat
 • 18 - 70 lat

Dziecko od 1. do 20. roku życia

 • 0-15 lat
 • 6 m-cy - 62 lat
 • 18 - 70 lat
 • 18 - 64 lat

Ocena stanu zdrowia

 
 • TAK
 • Yes

Uproszczona - odpowiedź na pytania zawarte w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, w części „Ważne informacje dotyczące Ubezpieczonego i Małżonka/Partnera”

 • Nie dotyczy

Ocena stanu zdrowia Ubezpieczającego jest wykonywana, gdy wnioskuje o objęcie go ochroną w ramach umowy dodatkowej

 • Yes
 • Oświadczenie o stanie zdrowia

Podpisanie przez Ubezpieczonego skróconego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia

 • Yes

Rodzaj składki

 
 • Regularna
 • Regularna
 • Regularna
 • Regularna
 • Regularna
 • Regularna

Dodatkowe korzyści z umowy

 
 • Dedykowane umowy dodatkowe
 • Yes

Rosnące sumy ubezpieczenia do 150% początkowej wartości – co rok wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu NW w umowie podstawowej o 10% sumy początkowej od 2. do 6. roku trwania umowy; świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek NW wypłacane zgodnie z zasadami progresji

 • Tak

Podwojona suma ubezpieczenia w wakacje (1 lipca – 31 sierpnia) na część świadczeń; zniżka składki za 5-letni okres bez wypłaty świadczenia; 10% zniżki składki za ubezpieczenie dla kolejnego dziecka; Powypadkowy Pakiet Medyczny

 • No
 • No
 • No

Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego

 
 • TAK
 • No
 • Nie dotyczy
 • No
 • No
 • No

Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy

 
 • NIE
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

Więcej

Informacje zawarte w części Porównanie produktów służą jedynie możliwości porównania wybranych cech produktów ubezpieczeniowych, dostępnych w ofercie Towarzystwa. Więcej informacji o porównywanych produktach ubezpieczeniowych dostępnych jest w zakładkach dotyczących danych produktów. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami wybranego ubezpieczenia.

Dodaj lub usuń produkt

Możesz dodać lub usunąć produkty za pomocą przycisków

Masz aktualnie 3 produkty wybrane

MetLife START55

To jest Twój czas

MetLife MultiOchrona

Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich

Bezpieczne Dziecko

Pierwsze ubezpieczenie dla Twojego Dziecka.

Hospitalizacja Plus

Koszty leczenia pod ochroną.

Twoja Bezpieczna Przyszłość

Milion… na trudne chwile.

Twoje Zdrowie

Finansowe wsparcie w razie choroby.