multiochrona

MetLife MultiOchrona

Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich

Bierzesz na siebie odpowiedzialność za swoją rodzinę, chcesz zapewnić swoim najbliższym szczęśliwe i godne życie. Cieszysz się, kiedy wszystko układa się zgodnie z planem. Ale czy pomyślałeś co zrobisz, gdy nieszczęśliwy wypadek zmieni na długie tygodnie, miesiące lub lata życie Twoje i Twoich bliskich? Jak utrzymasz dotychczasowy standard życia, gdy niezbędne wydatki związane np. z leczeniem i rehabilitacją obciążą Wasz domowy budżet?  Życie potrafi doświadczać, ale dzięki długiemu doświadczeniu nauczyliśmy się czego potrzebują nasi Klienci w nieprzewidzianych sytuacjach. Dlatego stworzyliśmy MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW. Wybierz poczucie komfortu finansowego, opiekę i wsparcie doświadczonego ubezpieczyciela.

MetLife MultiOchrona to:

 • kompleksowa ochrona NW – jedna z najszerszych na rynku, od świadczeń z tytułu: śmierci NW, trwałego inwalidztwa NW, złamania i oparzenia NW, po pobyt w szpitalu wskutek NW oraz Pakiet Assistance MultiOchrona
 • wsparcie dla Ubezpieczonego i jego bliskich w razie nieszczęśliwego wypadku – suma świadczeń aż do 919 tys. zł w wariancie Prestiż wraz z umowami dodatkowymi
 • możliwość rozszerzenia pakietu MetLife MultiOchrona o umowę dodatkową ze świadczeniem miesięcznym na wypadek min. 50% trwałego inwalidztwa NW – renta miesięczna wypłacana przez 10 lat
 • możliwość rozszerzenia pakietu o dedykowaną umowę dodatkową ze świadczeniem operacyjnym wskutek NW
 • możliwość skorzystania z Pakietu Assistance MultiOchrona – pakiet 176 usług medycznych, realizowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, obejmującego takie usługi jak: konsultacje lekarzy specjalistów (10 specjalizacji), dostarczenie i zwrot kosztów leków, rehabilitacja, badania laboratoryjne, radiologiczne, zabiegi ambulatoryjne, Druga Opinia Medyczna w przypadku urazu, infolinia medyczna
 • wypłata świadczenia już od 1% w przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa wskutek NW
 • wypłata świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek NW z uwzględnieniem progresji – im poważniejsze uszkodzenie ciała, tym świadczenie liczone jest od wyższej krotności sumy ubezpieczenia, aż do 400% początkowej wartości sumy ubezpieczenia
 • ochrona dla Dzieci samotnie wychowywanych przez Ubezpieczonego, w ramach Pakietu Indywidualnego, bez dodatkowej składki
 • możliwość wyboru Pakietu Rodzinnego – ochrona dla Małżonka lub Partnera oraz Dzieci
 • coroczny wzrost sum ubezpieczenia z tytułu NW w umowie podstawowej, o 10% sumy początkowej od 2. do 6. roku trwania umowy, aż do 150% początkowej wartości, przy niezmienionej wysokości składki dzienne świadczenie szpitalne – za każdy dzień przy hospitalizacji trwającej co najmniej 3 kolejne dni

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony

Trwałe inwalidztwo NW, śmierć wskutek NW, złamania i oparzenia NW, pobyt w szpitalu NW

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie dotyczy
Czas trwania ochrony

Umowa zawierana na okres 1 roku z automatycznym przedłużeniem na kolejne roczne okresy; Do 75. roku życia Ubezpieczonego i Małżonka/Partnera lub do 21. roku życia Dziecka

Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy

Dziecko od 1. do 20. roku życia

Ocena stanu zdrowia

Uproszczona - odpowiedź na pytania zawarte w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, w części „Ważne informacje dotyczące Ubezpieczonego i Małżonka/Partnera”

Rodzaj składki
 • Regularna
Dodatkowe korzyści z umowy

Rosnące sumy ubezpieczenia do 150% początkowej wartości – co rok wzrost sumy ubezpieczenia z tytułu NW w umowie podstawowej o 10% sumy początkowej od 2. do 6. roku trwania umowy; świadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek NW wypłacane zgodnie z zasadami progresji

Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • No
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • Nie dotyczy

Ważna informacja

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu oraz warunkami ubezpieczenia Pakiet Assistance MultiOchrona, oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce („IPA”), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Podana suma świadczeń to maksymalne świadczenie dla Ubezpieczonego w wariancie Prestiż umowy podstawowej, z dwiema umowami dodatkowymi, nieszczęśliwy wypadek miał miejsce przynajmniej w 6. roku trwania Umowy i skutkował 100% trwałym inwalidztwem, dokonano wypłaty z tytułu złamań lub oparzeń oraz operacji w wysokości 100%, a pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku trwał łącznie 180 dni. Miesięczne świadczenie jest wypłacane z tytułu co najmniej 50% trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje

 

> Warunki Ubezpieczenia - Pakiet Assistance MultiOchrona (pdf, 119 KB)

> Karta Produktu (pdf, 119 KB)

 

Umowy dodatkowe

 

> Ubezpieczenie z miesięcznym świadczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa NW (pdf, 234 kB)

> Ubezpieczenie na wypadek operacji NW (pdf, 144 kB)