MetLifeSTART55

MetLife START55

To jest Twój czas

MetLife START55 to produkt stworzony z myślą o osobach w wieku 55‑75 lat, by pomoc im pozostać niezależnymi w przypadku pojawienia się problemów zdrowotnych. Nasza dedykowana oferta ochrony ubezpieczeniowej to finansowe wsparcie dla Ubezpieczonego w razie zdiagnozowania nowotworu, hospitalizacji, trwałego inwalidztwa wskutek NW lub utraty zdolności do samodzielnego życia, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego, dla jego bliskich. Wypłacone pieniądze mogą być pomocne w szybszym dochodzeniu do zdrowia i adaptacji do nowych warunków życia.

MetLife START55 to:

 • wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego w ramach Dożywotniego ubezpieczenia na życie, w wysokości sumy ubezpieczenia na życie ustalonej przy zawieraniu umowy
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dedykowane umowy dodatkowe w momencie zawierania umowy podstawowej:
  • Ubezpieczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji
   Długoterminowa Opieka - pomoc finansowa w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek NW lub choroby
  • Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej
   Diagnoza Nowotworu - dodatkowe środki finansowe na walkę z chorobą nowotworową
  • Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji w wyniku NW lub choroby
   Hospitalizacja i Operacje - wsparcie finansowe w razie pobytu w szpitalu i operacji w wyniku NW lub choroby
  • Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW
   Nieszczęśliwy Wypadek - wsparcie finansowe ułatwiające codzienne życie w przypadku niepełnosprawności wskutek NW
 • uzupełnienie powyższej oferty - ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umów assistance, w przypadku zawarcia ww. dodatkowych umów ubezpieczenia, realizowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce obejmujących, w zależności od umowy, min. takie usługi jak: konsultacje lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, dostarczenie i zwrot kosztów leków, rehabilitacja, transport medyczny
 • zapewnienie kontynuacji udzielanej ochrony dla Ubezpieczonego, poprzez przejęcie przez Towarzystwo opłacania składek w ramach umowy dodatkowej Gwarancja opłacania składek na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego S55+, w przypadku śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony
 • Życie, Zdrowie, Następstwa NW
 • Więcej

Umowa podstawowa - Śmierć Ubezpieczonego; Umowy dodatkowe - Niezdolność do samodzielnej egzystencji, Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej, Hospitalizacja i Operacje w wyniku NW lub choroby, Trwałe inwalidztwo wskutek NW

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie
Czas trwania ochrony
 • Ochrona życia – bezterminowo
Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy
 • 55 lat – 75 lat
Ocena stanu zdrowia
 • TAK
Rodzaj składki
 • Regularna
Dodatkowe korzyści z umowy
 • Dedykowane umowy dodatkowe
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • TAK
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • NIE

Ważna informacja

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia Dożywotnie ubezpieczenie na życie MetLife START55, umów dodatkowych: Ubezpieczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji, Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji w wyniku NW lub choroby, Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej, Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW, Gwarancja opłacania składek na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego S55+, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów oraz Warunków Ubezpieczenia oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. 

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje


> Karta Produktu (pdf, 75 KB)

 

Umowy dodatkowe

 

> Długoterminowa Opieka

> Diagnoza Nowotworu

> Hospitalizacja i Operacje

> Nieszczęśliwy Wypadek