MetLife - Bezpieczne Dziecko
dziecko plus

Bezpieczne Dziecko

Pierwsze ubezpieczenie dla Twojego Dziecka

Codziennie obserwujesz, jak Twoje dziecko dorasta, uczy się czegoś nowego i poznaje świat. Chcesz dać mu wszystko to co najlepsze i usunąć wszelkie przeszkody stające na jego drodze. Jednak nie wszystko da się przewidzieć. Dlatego warto upewnić się, że skutki nieprzewidzianych zdarzeń będą jak najmniejsze. Z myślą o Tobie i Twoim Dziecku przygotowaliśmy Ubezpieczeniowy Pakiet dla Dziecka – Bezpieczne Dziecko.

Bezpieczne Dziecko to:

 • pakiet ochronny dla Dziecka, zapewniający finansowe wsparcie na wypadek:

  • trwałego inwalidztwa NW
  • groźnej choroby objętej ochroną ubezpieczeniową
  • pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW lub choroby
  • złamania lub oparzenia wskutek NW
 • podwójna suma ubezpieczenia w razie trwałego inwalidztwa wskutek NW lub złamania, bądź oparzenia wskutek NW Dziecka, jeżeli zdarzenie ma miejsce w okresie 1 lipca - 31 sierpnia

 • możliwość 25% zniżki w 6., 11., 16. oraz 21. roku trwania ubezpieczenia, w przypadku braku wypłaty świadczenia (zarówno z zakresu umowy podstawowej oraz umowy dodatkowej Ubezpieczenia Dziecka od następstw NW lub choroby)

 • dodatkowy pakiet dla Ubezpieczającego, zapewniający ochronę na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek NW

 • możliwość skorzystania z Powypadkowego Pakietu Medycznego realizowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, obejmującego takie usługi jak: konsultacje medyczne (10 specjalizacji), specjalistyczne badania, zabiegi i rehabilitacje oraz pomoc w nauce

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony
 • Życie, zdrowie, następstwa NW
 • Więcej

Trwałe inwalidztwo NW, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu i operacje, złamania i oparzenia NW, dodatkowo śmierć i trwałe inwalidztwo wskutek NW Ubezpieczającego

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie dotyczy
Czas trwania ochrony

Dla umowy podstawowej – do 21. roku życia Dziecka; dla umowy dodatkowej – do 75. roku życia Ubezpieczającego

Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy
 • 0-15 lat
Ocena stanu zdrowia

Ocena stanu zdrowia Ubezpieczającego jest wykonywana, gdy wnioskuje o objęcie go ochroną w ramach umowy dodatkowej

Rodzaj składki
 • Regularna
Dodatkowe korzyści z umowy

Podwojona suma ubezpieczenia w wakacje (1 lipca – 31 sierpnia) na część świadczeń; zniżka składki za 5-letni okres bez wypłaty świadczenia; 10% zniżki składki za ubezpieczenie dla kolejnego dziecka; Powypadkowy Pakiet Medyczny

Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • Nie dotyczy
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • Nie dotyczy

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu oraz warunkami ubezpieczenia Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce („IPA”), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >