life care

MetLife na Życie

Chroń siebie z myślą o swoich bliskich

Dbasz o swoją rodzinę każdego dnia. Zapewnij im wsparcie i bezpieczeństwo finansowe w najtrudniejszych chwilach życia. Ubezpieczenie MetLife na Życie jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • opiekunem, czyli „głową rodziny”, zapewniającą jej stabilność finansową i chcesz zadbać o utrzymanie poziomu życia swoich bliskich;
 • kredytobiorcą, czyli spłacasz wieloletni kredyt na mieszkanie lub dom i chcesz zabezpieczyć jego spłatę w całości lub części;
 • wspólnikiem w biznesie, czyli możesz skorzystać z wzajemnego ubezpieczenia wspólników w firmie, aby zachować ciągłość biznesu w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

MetLife na Życie to:

 • niska składka i wysoka suma ubezpieczenia
 • indywidualnie dobrany poziom  ochrony
 • możliwość  zabezpieczenia  spłaty zobowiązań finansowych m.in. kredytu hipotecznego
 • ochrona z 10% zniżką dla osoby, z którą dzielisz życie, w ramach wszystkich umowach dodatkowych
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy wypadkowo-zdrowotne:
  • Dopasowana Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia oraz malejącą wysokością składki, w celu zapewnienia środków na spłatę kredytu hipotecznego.
  • Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie, dzięki któremu jest możliwe zwiększenie łącznej sumy ubezpieczenia na życie.
  • Ochrona bez Zmian to umowa, która umożliwia przejęcie obowiązku opłacania składek przez MetLife na okres 2 lat w przypadku poważnego zachorowania.
  • Podwojona Ochrona to wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek NW oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek NW komunikacyjnego.
  • Diagnoza Nowotworu to umowa z wypłatą świadczenia zaraz po uzyskaniu diagnozy zarówno w przypadku nowotworu złośliwego, jak i nowotworów przedinwazyjnych. Dodatkowo konsultacja diagnozy i przyjętej metody leczenia w ramach Drugiej Opinii Medycznej, wydawanej przez lekarzy z renomowanych ośrodków współpracujących z WorldCare w USA.
  • Ochrona bez Barier umożliwia wypłatę świadczenia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnego życia wskutek choroby lub wypadku.
  • Konsultacja Medyczna to możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów z ośrodków współpracujących z WorldCare w USA, w przypadku wystąpienia groźnych chorób.
  • Bezpieczne Dziecko Premium to kompleksowa ochrona dziecka, obejmująca następstwa NW oraz choroby, a także podwojone świadczenie w razie trwałego inwalidztwa, złamania lub oparzenia w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Dodatkowo kompleksowa pomoc dla dziecka w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, w tym konsultacje medyczne, badania, rehabilitacja, pomoc w nauce.
  • Ochrona na Wszelki Wypadek to wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa w zależności od stwierdzonego trwałego uszkodzenia ciała oraz dodatkowo przez 10 lat miesięczne świadczenie w przypadku min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW. Dodatkowo wsparcie finansowe do kwoty 5000 zł w ramach Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance, w tym organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego.

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony

Umowa podstawowa – Śmierć;
Umowy dodatkowe – Śmierć wskutek NW lub choroby, Całkowite i trwałe inwalidztwo, Zdiagnozowanie nowotworu, Poważne zachorowanie, Trwałe inwalidztwo wskutek NW, Śmierć wskutek NW i NW komunikacyjnego, Ochrona wypadkowo-zdrowotna Dziecka, Konsultacja Medyczna

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie dotyczy
Czas trwania ochrony
 • Od 5 do 30 lat - zgodnie z wyborem dokonanym przy zawarciu umowy
Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy
 • 18 - 70 lat
Ocena stanu zdrowia
 • Tak
Rodzaj składki

Miesięczna lub roczna

Dodatkowe korzyści z umowy
 • Dedykowane umowy dodatkowe
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • Tak
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • Nie dotyczy

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Umowa ma charakter długoterminowy z minimalnym pięcioletnim okresem obowiązywania. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy MetLife na Życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie oraz umów dodatkowych: Dopasowana Ochrona Życia, Ochrona Życia, Konsultacja Medyczna, Diagnoza Nowotworu, Ochrona bez Zmian, Ochrona na Wszelki Wypadek, Podwojona Ochrona, Bezpieczne Dziecko Premium, Ochrona bez Barier oraz Druga Opinia Medyczna, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów oraz Warunkami Ubezpieczenia oferowanymi przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), dostępnymi na www.metlife.pl, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności MetLife i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (dalej Ustawa o UFG). Oznacza to, że w przypadku, gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje

 

> Karta produktu (pdf, 57 kB)

 

Umowy dodatkowe

 

> Dopasowana Ochrona Życia

> Ochrona Życia

> Ochrona bez Barier

> Diagnoza Nowotworu

> Ochrona na Wszelki Wypadek

> Podwojona Ochrona

> Bezpieczne Dziecko Premium

> Konsultacja Medyczna

> Ochrona bez Zmian