Dziecko Premium

Bezpieczne Dziecko Premium

Umowa dodatkowa

Zadbaj o ochronę Swojego Dziecka! Wybierz Bezpieczne Dziecko Premium – jedną z umów dodatkowych do ubezpieczenia MetLife Gwarantowana Ochrona, która zapewni finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Bezpieczne Dziecko Premium to:

 • pakiet ochronny dla Dziecka, zapewniający finansowe wsparcie na wypadek:
  • trwałego inwalidztwa NW
  • groźnej choroby objętej ochroną ubezpieczeniową
  • pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW lub choroby
  • złamania i oparzenia wskutek NW
 • podwójna suma ubezpieczenia w razie trwałego inwalidztwa wskutek NW lub złamania, bądź oparzenia wskutek NW Dziecka, jeżeli zdarzenie ma miejsce w okresie 1 lipca - 31 sierpnia
 • dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy assistance realizowanej przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce obejmującej takie usługi jak: konsultacje medyczne (10 specjalizacji), specjalistyczne badania, zabiegi i rehabilitacje oraz pomoc w nauce

Dodatkowo:

 • płatność składki zgodnie z trybem opłacania umowy podstawowej
 • możliwość zawarcia umowy w wieku od 0  do 16. roku życia
 • umowa zawarta na okres odpowiadający umowie podstawowej, nie dłużej niż do 21. roku życia Dziecka

Więcej

Zwróć uwagę!

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia Bezpieczne Dziecko Premium należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu oraz Warunkami Ubezpieczenia oferowanymi przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), dostępnymi na www.metlife.pl, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje

 

> Warunki Ubezpieczenia Powypadkowy Pakiet Medyczny (pdf, 103 KB)