Porównaj produkty

Zobacz różnicę między naszymi produktami

You require JavaScript to be enabled to use this functionality.

Typ   MetLife Projekt JutroUsuńDodaj MetLife Global Inwestor 2.0UsuńDodaj MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy
UsuńDodaj
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol ŚwiatowyUsuńDodaj

Zakres ochrony

 
 • Życie, zdrowie, następstwa NW

Śmierć Ubezpieczonego, Całkowite i trwałe inwalidztwo Ubezpieczającego wskutek NW lub choroby

 • Życie

Śmierć Ubezpieczonego, Śmierć Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego wskutek NW

 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa

 
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

Czas trwania ochrony

 
 • Ochrona życia – bezterminowo;
  Całkowite i trwałe inwalidztwo Ubezpieczającego wskutek NW lub choroby – do rocznicy umowy przypadającej po 75. urodzinach Ubezpieczającego lub wraz z zakończeniem 15-letniego okresu obowiązywania umowy
 • Ochrona życia – bezterminowo
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

Wiek Ubezpieczonego/Uczestnika w chwili zawarcia umowy

 
 • 18 – 60 lat
 • 0 – 99 lat
 • Bez ograniczeń
 • Bez ograniczeń

Ocena stanu zdrowia

 
 • Tak
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

Rodzaj składki

 
 • Regularna za umowę podstawową;
  Dodatkowa, wpłacana w dowolnym momencie na rachunek dodatkowy
 • Jednorazowa za umowę podstawową;
  Dodatkowa, wpłacana w dowolnym momencie na rachunek dodatkowy
 • Wpłaty w dowolnym momencie
 • Wpłaty w dowolnym momencie

Dodatkowe korzyści z umowy

 
 • Tak

Premia inwestycyjna za kontynuację opłacania składek; Premia 5-letnia (w przypadku zawarcia jednej z dedykowanych umów dodatkowych: Ochrona Ekstra, Bezpieczne Dziecko Plus, Ochrona Standard, Ochrona Pro,) Rachunek dodatkowy bez opłaty za jego prowadzenie

 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego

 
 • Tak
 • Nie dotyczy
 • W zależności od decyzji banku
 • W zależności od decyzji banku

Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy

 
 • Tak

Na zasadach wykupu częściowego

 • Tak

Na zasadach wykupu częściowego

 • Wypłaty w dowolnym momencie
 • Wypłaty w dowolnym momencie

Więcej

Informacje zawarte w części Porównanie produktów służą jedynie możliwości przedstawienia wybranych cech produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych dostępnych w ofercie MetLife TUnŻiR S.A (ubezpieczenia) oraz MetLife TFI S.A. (fundusze inwestycyjne). Z uwagi na odmienny charakter produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, niektóre pola porównania zawierają jedynie informacje właściwe dla produktów ubezpieczeniowych.
Więcej informacji o porównywanych produktach jest w zakładkach dotyczących danych produktów.
Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia lub nabycia jednostek uczestnictwa danego funduszu należy zapoznać się odpowiednio z ogólnymi warunkami wybranego ubezpieczenia lub prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów wybranego funduszu inwestycyjnego.

Dodaj lub usuń produkt

Możesz dodać lub usunąć produkty za pomocą przycisków

Masz aktualnie 3 produkty wybrane

MetLife Projekt Jutro

Zaprojektuj z nami Jutro

MetLife Global Inwestor 2.0

Twoja finansowa niezależność

MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy

Inwestuj w Polsce, zarabiaj w Polsce.

MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Wielki świat inwestycji.