Reklamacje

Szacunek i troska o Klientów są podstawą wszystkiego, co robimy. Wdrażamy inicjatywy, których celem jest wzrost zadowolenia naszych Klientów oraz budowanie z Nimi trwałych i dobrych relacji. Uważnie słuchamy uwag, oczekiwań oraz wszelkich reklamacji.
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
przyjęły "Polityki rozpatrywania reklamacji" w ramach wdrażania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r.

Więcej informacji o Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych można znaleźć w zakładce Ład korporacyjny.

 

Reklamacje – MetLife TUnŻiR S.A.:

 

Reklamacje – MetLife PTE S.A.:

 

Reklamacje – MetLife TFI S.A.:

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>