Portal Klientów

icon plm

e-klient

Informacja o indywidualnych umowach ubezpieczenia zakupionych w MetLife. Portal umożliwia:

  • składanie zleceń przeniesienia środków między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi lub zmiany podziału procentowego składki w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK),
  • aktualizację danych teleadresowych, takich jak adres korespondencyjny, adres e-mail oraz telefon kontaktowy,

Instrukcja użytkownika portalu e-klient dla Klientów MetLife TUnŻiR S.A. 

> Zobacz jak działa e-klient

ptenet icon

PTEnet

  • uzyskanie informacji on-line dla klientów OFE i DFE (IKZE i IKE) m.in. o stanie ich rachunków w funduszach, historii transakcji, aktualnej wartości jednostek, danych Klienta zapisanych w rejestrze,
  • zgłoszenie on-line zmian teleadresowych, wyrażenie zgody na e-wyciąg, przesyłanie zgłoszeń za pomocą e-formularza, dostęp do indywidualnych kalkulatorów IKZE i IKE.

Podręcznik użytkownika portalu PTE net dla Klientów MetLife OFE i MetLife DFE/aktywacja 

sti icon

STI

Pomoc dotycząca korzystania z serwisu – tel.: 801 588 185 lub 22 588 18 57

Serwis do składania zleceń przez Internet dla Uczestników MetLife Funduszy Inwestycyjnych. Umożliwia m.in. złożenie zleceń nabycia, konwersji, zamiany, odkupienia jednostek uczestnictwa, uzyskanie informacji o stanie rachunków w funduszach, historii transakcji, aktualnej wartości jednostek, danych Klienta zapisanych w rejestrze oraz innych typów dyspozycji.

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>