Notowania indeksu POGB10YR

(Gwarantowana Emerytura+)