Zarządzający funduszami

 

MetLife PTE S.A. 

Piotr Grzeliński

Zarządzający Aktywami

Od 2010 związany z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, gdzie odbywał staż po zakończeniu projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi. Od września 2010 roku pełnił funkcję analityka akcji, a od grudnia 2013 roku jest zarządzającym aktywami. Od stycznia 2017 roku odpowiada za portfel otwartego funduszu emerytalnego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał wcześniej w BPH TFI (2008) oraz Raiffeisen Bank Polska (2007).

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek Informatyka i Ekonometria. Studia zagraniczne: Uniwersytet Tampere (Finlandia).

Krzysztof Jurkowski

Młodszy Zarządzający Aktywami

Z grupą MetLife w Polsce związany od 2009 roku. Do 2016 roku pracował w MetLife TFI początkowo na stanowisku tradera, a następnie jako analityk akcji. Od stycznia 2017 roku jest zarządzającym aktywami w MetLife PTE odpowiedzialnym za portfel dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Z polskim rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Swoje doświadczenie zdobywał wcześniej w Credit Suisse Asset Management Polska.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Rachunkowość). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

 

MetLife TFI S.A.

Tomasz Adamus 

Prezes Zarządu MetLife TFI S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania

Z wykształcenia mgr inż. fizyki technicznej, absolwent Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2002-2004 studiował na zaocznym studium doktoranckim Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowym Studium Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie matematyki ubezpieczeniowej.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczynał jako makler papierów wartościowych oraz analityk. Od 2000 do 2006 roku zatrudniony był w Grupie AIG (PTE i AIG Asset Management), gdzie pracował m.in. na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji. Przez ponad 5 lat związany był z Grupą Credit Suisse.

W Credit Suisse Asset Management pełnił kluczowe funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Inwestycyjnego. W latach 2009-2011 był także szefem działu inwestycji w polskim oddziale Credit Suisse Private Banking Luxembourg.

Pracę w MetLife TFI rozpoczął w maju 2013 jako Dyrektor Inwestycyjny. W maju 2014 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania.

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych oraz kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA).

Tomasz Karsznia

Dyrektor, Zarządzający Portfelami Akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej,  kierunek Finanse i Bankowość (2004 r.). Stypendysta DAAD na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Mainz w ramach programu studiów niemieckojęzycznych, organizowanego przez Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH w latach 1999-2001. W trakcie studiów odbywał również staże w kraju oraz zagranicą (KPMG, Lafarge).

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2004 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. na stanowisku Analityka, a następnie Zarządzającego Portfelami Akcji, będąc współodpowiedzialnym m.in. za część akcyjną funduszy inwestycyjnych PKO/Credit Suisse oraz portfeli inwestycyjnych zarządzanych w ramach usługi asset management. Od grudnia 2011 r. do czerwca 2014 r. zatrudniony na stanowisku Senior Managera w strukturach Erste Group Bank AG, gdzie zajmował się rozwojem działalności w zakresie obligacji korporacyjnych.

Do MetLife TFI dołączył w lipcu 2014r. jako Dyrektor, Zarządzający Portfelami Akcji odpowiedzialny za część akcyjną funduszy MetLife FIO Parasol Krajowy oraz MetLife SFIO Parasol Światowy.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 227 oraz kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA).

Krzysztof Bednarczyk

Dyrektor, Zarządzający Portfelami Dłużnymi

Absolwent Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Inwestycyjnego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska).

Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer.

W latach 1999-2002 pracował w TUiR Warta S.A. na stanowisku Głownego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami oraz portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDMSA na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych w Opera TFI. Ostatnio związany z Raiffeisen Bank Polska gdzie na stanowisku Senior Dealera-Eksperta odpowiadał za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji.

Do MetLife TFI dołączył w czerwcu 2016 r. jako Dyrektor, Zarządzający Portfelami Dłużnymi odpowiedzialny za część dłużną funduszy MetLife FIO Parasol Krajowy oraz MetLife SFIO Parasol Światowy.

Łukasz Siwek

Zarządzający Portfelami Akcji

Z wykształcenia mgr inż. fizyki ciała stałego, absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu oraz Akademię Leona Koźmińskiego Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach Analityka Akcji oraz Analityka Obligacji w Navigator Capital Domu Maklerskim (2011), Millennium Domu Maklerskim (2012-2013) oraz NWAI Domu Maklerskim (2014).

Do MetLife TFI dołączył w styczniu 2015 r. jako Analityk Akcji. Od kwietnia 2016 r. jako Zarządzający Portfelami Akcji  jest współodpowiedzialny za część akcyjną funduszy MetLife FIO Parasol Krajowy oraz MetLife SFIO Parasol Światowy.

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Uczestniczy również w programie Chartered Financial Analyst (CFA).

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>