MetLife globalnie

MetLife, Inc, poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone ("MetLife"), jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Istnieje od 1868 roku i jest wiodącą światową firmą oferującą ubezpieczenia na życie, renty kapitałowe, świadczenia pracownicze i usługi zarządzania aktywami.

Obsługuje prawie 100 milionów klientów, prowadzi działalność w ponad 40 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie.

Zajmuje 42. miejsce w rankingu FORTUNE 500® 1.

Obsługuje ponad 91 spośród 100 czołowych firm w USA oraz ponad 80% z wszystkich firm w rankingu FORTUNE 500®1.

Więcej informacji na www.metlife.com

1 FORTUNE 500®, 20.05.2013 r., FORTUNE 500® jest zarejestrowanym znakiem handlowym FORTUNE magazine, spółką Time, Inc.

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>