MetLife TUnŻiR S.A.

Telefoniczne
Centrum Informacji

tel. (48) 22 523 50 70
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

Aktualności

Ostrzeżenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Klientów, MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (MetLife TUnŻiR S.A.) oświadcza, że w imieniu MetLife TUnŻiR S.A. nie działają i nie posiadają żadnych naszych pełnomocnictw poniższe podmioty, przedstawiające się jako:

• Eu4ya,
• Krakowska Kancelaria Finansowa,
• Warszawska Kancelaria Finansowa
• Małopolskie Centrum Finansowe
• Krakowskie Centrum Finansowe
• Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską
• Kancelaria Finansowa Eu4ya
• Mazowiecka Izba Finansowa
• Centrum Logistyki Finansowej
• Goldberg&Sons Spółka z o.o.

MetLife TUnŻiR S.A. chce również podkreślić, że wyżej wymienione podmioty nie są też partnerami biznesowymi MetLife TUnŻiR S.A.

21.08.2014

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Drogiej Koleżanki Iwony Ochockiej, Członka Zarządu MetLife.
Iwona była związana z naszą firmą od jej powstania w 1991 roku. Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem wniosła ogromny wkład w budowanie struktur i rozwój naszej działalności.
Nauczyła nas na pierwszym miejscu widzieć zawsze dobro klientów. Była wybitnym menedżerem, ambasadorem rozwoju naszej branży i rozpowszechniania wiedzy Polaków na temat ubezpieczeń.
Zasługi Iwony zostały docenione przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który odznaczył Ją Srebrnym Krzyżem Zasługi za szczególny wkład w rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Iwony.
Zarząd i pracownicy MetLife

23.07.2014

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (MetLife) przeniesie obsługę Klientów ze swoich oddziałów na Litwie i Łotwie do Polski.

W ramach traktatu Unii Europejskiej o swobodzie świadczenia usług, MetLife przeniesie portfel swoich ubezpieczeń oraz powiązaną z nim obsługę Klientów z oddziałów na Litwie
i Łotwie do Polski. Pełen zakres usług świadczyć będzie dedykowany zespół pracowników posługujących się językami: litewskim, łotewskim, rosyjskim i angielskim. Towarzystwo będzie nadal wypełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów ubezpieczenia.

MetLife jest wiodącą firmą ubezpieczeniową na świecie. Troska i dbałość o Klientów jest fundamentem wszystkich prowadzonych przez nas działań. Dołożymy wszelkich starań, by Klienci obu krajów nie odczuli żadnych zmian w związku z przeniesieniem obsługi ich polis z Litwy i Łotwy do Polski - powiedział Łukasz Kalinowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny MetLife. 

Integracja nie wpłynie negatywnie na kontynuację umów ubezpieczenia oraz wypełnianie świadczeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie ulegają zmianie. Wszyscy Klienci na Litwie i Łotwie otrzymają listy zawierające szczegółowe informacje związane z przeniesieniem procesów do Polski.

Więcej informacji
Izabela Ptaszyńska, tel. (22) 523 5180, M: +48 603 370 678; izabela.ptaszynska@metlife.pl

14.07.2014

Najdorf Warsaw Chess Festival

Pod taką właśnie nazwą rozpoczyna się tegoroczny XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa organizowany przez Fundację Szachową im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Ponad 450 szachistów z 32 krajów stanie do rywalizacji 14 lipca 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest to największy tego typu otwarty turniej klasyczny rozgrywany w tym roku w Europie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, a gościem honorowym będzie mieszkająca w Argentynie córka Mieczysława Najdorfa, Pani Liliana Najdorf.

12.06.2014

Komentarz miesięczny MetLife TFI

15.04.2014

Amplico Life i Amplico TFI zmieniły nazwę na MetLife

15 maja nastąpiła zmiana nazwy Amplico Life S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym na MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (MetLife TUnŻiR S.A.) oraz Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MetLife TFI S.A.). Od dzisiaj obie spółki stosują logo MetLife.

 „Zmiana nazwy i logo w Polsce to efekt realizacji globalnej strategii, w której istotną rolę odgrywa marka MetLife oraz wartości, które pozwoliły ją zbudować.” – powiedział Łukasz Kalinowski, Prezes Zarządu MetLife TUnŻiR S.A.

Rebranding to złożony i czasochłonny proces, wymagający dużego zaangażowania wszystkich struktur firmy. Przedsięwzięcie obejmowało zmianę druków firmowych, materiałów marketingowych, aplikacji IT, oznakowanie biur, nadanie adekwatnych nazw produktom, jak również prowadzenie działań komunikacyjnych skierowanych do klientów, przedstawicieli sprzedaży i partnerów biznesowych.

„W Polsce mamy długą i bogatą historię – jesteśmy tu obecni od wprowadzenia transformacji systemowej. Działając od blisko 25 lat możemy dziś śmiało powiedzieć, że przyczyniliśmy się do rozpowszechnienia wiedzy na temat ubezpieczeń na życie wśród naszych klientów. Wykształciliśmy ogromną rzeszę wykwalifikowanych kadr. Mamy lojalnych klientów, dla których jesteśmy synonimem tradycji i wiarygodności. Jednocześnie jesteśmy postrzegani jako firma skutecznie dostosowująca swoją ofertę do nowych oczekiwań i zmieniającego się rynku.”
– dodał Prezes Kalinowski.

W procesie zmiany bardzo ważny jest etap, który następuje po wprowadzeniu nowej nazwy. Dlatego kolejne działania obejmą odpowiednią ekspozycję marki, rozwój produktów i dalsze doskonalenie naszych relacji z klientami. Zmiana nazwy oraz logo nie ma wpływu na bieżącą obsługę klientów oraz na umowy i zobowiązania zawarte wcześniej przez Amplico Life S.A. i Amplico TFI S.A.

Czytaj więcej

11.04.2014

Amplico Life zmienia nazwę na MetLife

Amplico TFI zmienia nazwę na MetLife TFI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amplico Life S.A. podjęło 6 lutego 2014 roku uchwałę o zmianie statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki na MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A., w skrócie MetLife TUnŻiR S.A. Wniosek w tej sprawie został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego, która wyraziła zgodę na taką zmianę 27 lutego 2014 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amplico TFI S.A. podjęło w dniu 11 kwietnia 2014 roku uchwałę o zmianie statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki na MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A., w skrócie MetLife TFI  S.A.

Decyzja jest wynikiem globalnego dążenia MetLife, Inc. do podkreślenia obecności marki MetLife na rynkach lokalnych. Akcjonariusze obu spółek podjęli decyzję o zmianie nazwy i logo firmy na takie, które w swojej treści podkreślą globalną jedność ze spółkami grupy MetLife, Inc.

Formalna zmiana nazwy i logo spółek jest planowana w maju br. pod warunkiem uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. O dokonanych zmianach będziemy na bieżąco informować  naszych Klientów, partnerów biznesowych, media oraz współpracujące ze spółkami instytucje i kontrahentów. Obecnie trwają przygotowania do kompleksowego rebrandingu spółek MetLife Amplico na MetLife.

Proces zmiany nazwy prawnej oraz nazwy marki nie ma  wpływu na bieżącą obsługę Klientów oraz na umowy i zobowiązania Amplico Life S.A. i Amplico TFI S.A. Nadal będziemy oferować wysokiej jakości usługi tak, by nasi Klienci i partnerzy biznesowi pozostawali z nami w długotrwałych i dobrych relacjach. 

 

01.04.2014

OFE i ZUS czy tylko ZUS? Wybór do 31 lipca 2014 r.

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. Członkowie OFE zdecydują, gdzie będzie trafiać ich składka emerytalna. Jeśli członek funduszu nie dostarczy w tym okresie do ZUS odpowiedniego oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE, to jego składka emerytalna, począwszy od składki za lipiec 2014 r., w całości będzie trafiać do ZUS. Kolejna możliwość dokonania wyboru: OFE i ZUS, czy tylko ZUS nastąpi w 2016 r. Dowiedz się więcej.

  

15.01.2014

Bezpieczne Dziecko - pierwsze ubezpieczenie dla Twojego dziecka

Bezpieczne Dziecko to innowacyjne ubezpieczenie zapewniające szeroką ochronę ubezpieczeniową na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć zarówno dziecko, jak i jego rodziców czy opiekunów. Produkt, przygotowany
w oparciu o badania rynku, jest odpowiedzią na potrzeby, które do tej pory nie były zaspakajane, oferując jedyną
w swoim rodzaju ochronę.

Ochrona

Bezpieczne Dziecko zapewnia kompleksową ochronę dzieciom zarówno w przypadku niewielkich urazów, takich jak złamania i oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku, pobytu  w szpitalu i operacji z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, jak również poważnych zdarzeń losowych. W takich przypadkach ważne jest otrzymanie wsparcia finansowego pozwalającego możliwie najszybciej uporać się z niemiłym zdarzeniem i zniwelować jego skutki, aby usunąć przeszkody zakłócające rozwój dziecka. Ochrona jest ważna na całym świecie przez 24 godziny na dobę. 

Powypadkowy Pakiet Medyczny

Atutem ubezpieczenia jest Powypadkowy Pakiet Medyczny, ułatwiający opiekę nad dzieckiem. Pakiet obejmuje takie usługi jak konsultacje medyczne (10 specjalizacji), specjalistyczne badania, zabiegi i rehabilitację, pomoc w nauce czy baby concierge. Bezpieczne Dziecko to możliwość szybkiej pomocy medycznej, opieki najlepszych specjalistów, sprawnej rehabilitacji, ale również pomoc w sprawach organizacyjnych, takich jak np. korepetycje czy ochrona domowego budżetu podczas zwolnienia lekarskiego lub urlopu rodzica.

 Pakiet dodatkowy

Dodatkowo ubezpieczenie można rozszerzyć o ochronę dla rodzica (lub innej osoby opłacającej składkę) na wypadek śmierci lub całkowitego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. W pakiecie dodatkowym można również odkładać kapitał na przyszłość swoją lub swojego dziecka.

Atrakcyjne warunki

 • Brak badań medycznych przy zawieraniu umowy
 • Ubezpieczenie dla dzieci w wieku 0-15 lat, ochrona udzielana jest do 21 roku życia
 • Produkt indywidualny, każde dziecko objęte ochroną oddzielną polisą 
 • 10% zniżki na każde kolejne dziecko
 • 25% zniżki w 6., 11., 16. oraz 21. roku trwania ubezpieczenia, o ile nie dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego
 • Podwójna suma ubezpieczenia w razie trwałego inwalidztwa, złamania lub oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli zdarzenie ma miejsce podczas miesięcy wakacyjnych (1 lipca – 31 sierpnia)

 „Przygotowując produkt Bezpieczne Dziecko, skupiliśmy się na dwóch największych troskach rodziców: zdrowiu i edukacji dzieci. Naszym celem było stworzenie atrakcyjnego produktu który spełniałby oczekiwania Klientów oraz wyróżniał się na rynku. Aby to osiągnąć, wykorzystaliśmy potencjał ambasadora naszej marki - Snoopy’ego oraz jego przyjaciół Fistaszków, dzięki którym w łatwy i przystępny sposób możemy komunikować się z dziećmi i rodzicami.” – powiedział Łukasz Kalinowski, Prezes MetLife Amplico.

W związku z wprowadzeniem na rynek produktu Bezpieczne Dziecko MetLife Amplico nawiązało współpracę z Fundacją Mam Marzenie, która od dziesięciu lat spełnia marzenia ciężko chorych dzieci. Zostaliśmy Przyjacielem Fundacji i będziemy pomagać te marzenia realizować.

Więcej informacji o ubezpieczeniu Bezpieczne Dziecko

Z wykształcenia mgr inż. fizyki technicznej, absolwent Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2002-2004 studiował

15.03.2013

Superkapitał S edycja specjalna 120% składki inwestowanej na start 

Od 4 marca 2013 MetLife Amplico trwa promocja polisy Superkapitał S edycja specjalna 120% składki inwestowanej na start - prostego i elastycznego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które pozwala gromadzić dodatkowy kapitał na przyszłość, przy jednoczesnym zabezpieczeniu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Superkapitał S edycja specjalna to produkt, w którym Klient otrzyma dodatkowo 20% składki inwestowanej w pierwszym roku oszczędzania. Oznacza to, że w pierwszym roku będzie inwestowane przez MetLife Amplico 120% zamiast 100% wpłaconej przez Klienta składki. Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie umowy podstawowej Superkapitał S edycja specjalna wraz z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW – Twoja Przyszłość. Dzięki tej umowie mamy pewność, że w trudnych sytuacjach losowych kapitał będzie bezpieczny.
Promocja trwa  do 31 maja 2013 roku i jest dostępna w sieci wyłącznych Agentów MetLife Amplico.
W indywidualnym ubezpieczeniu na życie Superkapitał S składki inwestowane są
w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnych strategiach inwestycyjnych. Wybór strategii zależy od indywidualnych preferencji, a wybrane fundusze inwestycyjne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez 19-procentowego podatku od zysków – jest on potrącany dopiero na końcu inwestycji lub od kwot wypłat częściowych.
Zgromadzony kapitał można wypłacić jednorazowo lub w 6 różnych wariantach, w tym jako rentę dożywotnią.
 

07.03.2013

Złoty Portfel dla zarządzającego funduszami Amplico TFI S.A. w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny

Tomasz Bartnicki, zarządzający portfelem dłużnym MetLife Amplico TFI zdobył Złoty Portfel w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny.
Złoty Portfel to nagroda dla zarządzających funduszami, które w swoich grupach osiągnęły w ubiegłym roku najwyższą stopę zwrotu. Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych krajowych w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny 2012, otrzymał Subfundusz Amplico Pieniężny (dostępny w ramach Amplico FIO Parasol Krajowy) ze stopą zwrotu: 9,3%, zarządzany przez Tomasza Bartnickiego. Poprzednio nagrodę Złotego Portfela w kategorii Najlepszy Fundusz Pieniężny ten fundusz poprzednio otrzymał za wyniki osiągnięte w 2010 roku.

Subfundusz Amplico Pieniężny na koniec 2012 r osiągnął również najwyższy wynik w Polsce w kategorii funduszy pieniężnych za ostatnie trzy lata.

Wręczenie nagród odbyło się 6 marca 2013 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych (GWP) w Warszawie. W trakcie uroczystej gali Gazeta Giełdy „Parkiet” po raz 19. przyznała Byki i Niedźwiedzie – prestiżowe nagrody za największe osiągnięcia dla spółek, menedżerów i instytucji związanych z rynkiem kapitałowym oraz Złote Portfele zostały wręczone po raz 8.

04.02.2013

Nowość w ofercie MetLife Amplico! W odpowiedzi na potrzeby naszego Klienta: Pakiet Usług Assistance!

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, Amplico Life wprowadziło do swojej oferty ubezpieczeń zdrowotnych nową usługę Assistance. Każdy Klient, który wykupi ochronę zdrowia, czyli jedną z następujących umów: Twoje Zdrowie, Szlachetne Zdrowie, Hospitalizację lub Hospitalizację Plus, w okresie od 04.02.2013 do 31.12.2013 roku, otrzyma Pakiet Usług Assistance dla siebie i swojej Rodziny bezkosztowo.

Warunkiem koniecznym jest podpisanie przez Klienta oświadczenia, który należy dołączyć do wniosku. Oferta ubezpieczeń zdrowotnych, wzbogacona o Assistance dla naszego Klienta i  jego rodziny, jeszcze bardziej odpowiada na potrzeby naszych Klientów!
 

Świadczenia w ramach Pakietu Usług Assistance

 

Archiwum

2012

 • 02.11.2012 80% ochrony inwestycji  w nowym Subfunduszu Ochrony Wzrostu w ofercie Amplico TFI. 2 listopada 2012 r. oferta Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych została rozszerzona o nowy Subfundusz Ochrony Wzrostu z wbudowanym mechanizmem zabezpieczenia inwestycji, zwanym modelem Target Volatility CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Dowiedz się więcej
 • 25.10.2012 Amplico Subfundusz Pieniężny ponownie najlepszy wśród funduszy pieniężnych dostępnych na rynku! Dowiedz się więcej
 • 05.10.2012 MetLife Amplico DFE z najlepszym wynikiem wsród dobrowolnych funduszy emerytalnych! Rzeczpospolita opublikowała w dniu 05.10.br. zestawienie dobrowolnych funduszy emerytalnych czyli IKZE i IKE prowadzonych przez PTE. 
  MetLife Amplico DFE ze stopą zwrotu na poziomie 8,1% zajmuje 1. miejsce w zestawieniu uwzględniajacym wyniki dobrowolnych funduszy emerytalnych za trzeci kwartał 2012 roku. Zapoznaj się z rankingiem Rzeczpospolitej

 • 13.09.2012 Doskonałe trzyletnie wyniki funduszy inwestycyjnych Amplico TFI! „Rzeczpospolita” opublikowała podsumowanie trzyletnich wyników funduszy inwestycyjnych. Fundusze zarządzane przez Amplico TFI plasują sie wysoko w wielu kategoriach. Amplico Subfundusz Pieniężny osiagnął najlepszy wynik na poziomie 21% w kategorii funduszy pieniężnych, Amplico Subfundusz Obligacji jako jeden z dwóch funduszy papierów dłużnych na rynku w ciągu 3 lat osiagnął stopę zwrotu powyżej 27%. Również wsród funduszy mieszanych Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki zajął 2. miejsce na rynku z wynikiem ponad 20%. Zestawienie „Rzeczpospolitej” zostało przygotowane  na podstawie stóp zwrotu funduszy wypracowanych w okresie 1.09.2012 r. - 31.08.2012 r.
 • 06.09.2012 Amplico Subfundusz Pieniężny najlepszy wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych dostępnych na rynku! Dzisiejsza „Rzeczpospolita” publikuje ranking rocznych wyników inwestycyjnych osiągniętych przez dostępne na rynku fundusze gotówkowe i pieniężne. W zestawieniu Amplico FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny zajął 1. miejsce z roczną stopą zwrotu na poziomie 7,4%! W rankingu pod uwagę brane były fundusze gotówkowe i pieniężne istniejące na rynku od co najmniej 3 lat, roczna stopa zwrotu została wyliczona na dzień 31.08.2012 r.
 • 06.09.2012 2. miejsce Amplico Subfunduszu Akcji Nowa Europa
  wśród funduszy inwestujących na rynkach wschodzących
 • 28.08.2012 Tomasz Stankiewicz nowym Członkiem Zarządu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. 28 sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Stankiewicza na Członka Zarządu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.
 • 10.08.2012 Snoopy - Ambasador MetLife Amplico i MetLife - świętuje urodziny!
  • Snoopy, pies-filozof rasy beagle, urodził się w Ameryce 10 sierpnia 1950 roku. Wówczas to Charles M. Schulz zaczął rysowanie komiksu „Fistaszki”.
  • Snoopy w ciągu 50 lat pojawił się w ponad 2600 gazetach i 1400 książkach, niemal na całym świecie.
  • Od 1985 roku Snoopy jest ambasadorem marki MetLife, a teraz reprezentuje także MetLife Amplico.
  • Snoopy pomaga wzmocnić przesłanie MetLife Amplico i MetLife, że ochrona finansowa jest dla wszystkich.
  • W 2011 roku Snoopy został uznany za najbardziej lubianą postać reprezentującą marki w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Forbes.
 • 09.08.2012   0 zł opłaty za otwarcie IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne do 30.09.2012r. Zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami o IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne.
 • 18.07.2012„Amplico Subfundusz Obligacji” numerem jeden wśród funduszy obligacji z najwyższą stopą zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. 
 • 12.07.2012 Amplico Subfundusz Pieniężny w czołówce funduszy pieniężnych. Sprawdź
 • 20.06.2012 - „Polska wygrywa dzięki stabilnej gospodarce i zrobiła ogromny krok w kierunku zmniejszenia barier dla inwestorów.” – mówił Michel Khalaf, Prezes regionu EMEA MetLife Inc. podczas Amerykańsko-Polskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie 
  Amerykańsko-Polski Szczyt Gospodarczy (US Poland Business Summit), który odbył się 20 czerwca 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, był ważnym międzynarodowym wydarzeniem poświęconym zagadnieniom handlowym i inwestycyjnym. Uczestnicy szczytu mieli okazję wysłuchać paneli  poświęconych szansom Polski na zwiększenie inwestycji zagranicznych. Michel Khalaf, prezes regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) MetLife Inc. został zaproszony do udziału w szczycie ze względu na swoje szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji zarówno w Polsce, jak i na świecie. Czytaj więcej
 • 09.03.2012 - Portal e-klient nowa usługa dla Klientów towarzystwa ubezpieczeń na życie MetLife Amplico. MetLife Amplico uruchomiło internetowy portal e-klient, umożliwiający Klientom towarzystwa dostęp do umów ubezpieczeniowych. Serwis przeznaczony jest dla posiadaczy indywidualnych ubezpieczeń na życie. Portal e-klient jest wygodny w użyciu i posiada funkcjonalny panel, dzięki któremu każdy Klient może na bieżąco zarządzać swoimi umowami, a w przypadku ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi, także wykonać wybrane zlecenia, bezpłatnie i bez dodatkowych formalności. Jedynym warunkiem uzyskania dostępu do nowego narzędzia jest aktywowanie kodu PIN, który otrzymali Klienci. Po uruchomieniu dostępu do usługi Klient samodzielnie w dowolnym momencie może sprawdzić m.in. zakres i wysokość sum ubezpieczenia, stan płatności składek, status zgłoszonych roszczeń, czy też aktualnie przygotowane dla niego oferty.
  Portal e-klient jest dostępny poprzez stronę internetową Towarzystwa: www.metlifeamplico.pl. Obecnie mogą z niego korzystać Klienci indywidualni, ale serwis jest stale rozwijany i w przyszłości dostęp do niego otrzymają wszyscy Klienci Towarzystwa, będziemy także zwiększać zakres jego funkcjonalności. Zaloguj sie do portalu e-klient Portal e-klient stanowi uzupełnienie już dostępnych dla Klientów spółek MetLife Amplico serwisów: PTEnet w Amplico PTE S.A. oraz  systemu STI w Amplico TFI S.A.
 • 01.03.2012 - Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych uruchomiło Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
  1 marca 2012 roku Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Amplico TFI), uruchomiło Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE to pierwsze w Polsce rozwiązanie z ulgą podatkową, gdzie zwrot podatku następuje po złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego – za rok, w którym dokonaliśmy wpłat na IKZE.
  IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne to więcej niż tylko oszczędzanie na przyszłą emeryturę, to także doskonała inwestycja, którą możesz kierować zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną. Zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami o IKZE Amplico Fundusze Inwestycyjne
 • 16.01.2012 - MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny rozpoczął działalność! Miło nam poinformować, iż w styczniu rozpoczął działalność MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Oferujemy Państwu nowy, atrakcyjny sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę. Nasz dobrowolny fundusz, w ramach którego zarządzamy środkami na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oprócz dogodnych warunków finansowych i prostoty swojej konstrukcji, oferuje także atrakcyjną ulgę podatkową (co wynika z treści ustawy o IKZE).Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o MetLife Amplico DFE oraz do skorzystania z oferty on-line!

2011

 • 23.12.2011 - Zakończył się konkurs „Chce mi się chcieć” inspirowany przez MetLife Amplico. Mottem akcji było hasło „Małe sprawy mają wielkie znaczenie”.  Inspiracje, zamieszczane na stronie, dotyczyły przede wszystkim ważnych wartości: miłości, przyjaźni, sprawiedliwości, tolerancji, szacunku dla ludzi i dla zwierząt, ochrony środowiska. Wiele miejsca wśród inspiracji zajmowała też pomoc dla innych, otwartość i szczęście. Co miesiąc nagradzani byli autorzy najbardziej popularnych inspiracji, a zwycięzcą całego konkursu została inspiracja CHCESZ ZMIENIĆ ŚWIAT?! ZRÓB TO. www.chcemisiechciec.pl
 • 21.12.2011 - Amplico PTE S.A. uzyskało licencję na utworzenie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. 20.12.2011 r. Amplico PTE S.A. uzyskało od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na utworzenie Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.
  Już wkrótce będą Państwo mogli rozpocząć dodatkowe oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), o czym będziemy na bieżąco informować. IKZE to pierwszy w Polsce produkt oszczędnościowy z ulgą podatkową polegającą na odliczeniu wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania. Dlaczego warto zwrócić uwagę na nowy produkt emerytalny – IKZE:
  - Aby uzyskać dodatkową emeryturę niezależną od ZUS i OFE.
  - Aby skorzystać z ulgi podatkowej wpłaty na IKZE odlicza się od podstawy opodatkowania.
  Co jeszcze można zyskać na IKZE?
  - Zabezpieczenie dla najbliższych – każdy posiadacz IKZE  wskazuje osoby uposażone do środków na wypadek śmierci.
  - Przy regularnym i długotrwałym oszczędzaniu – szansę na dynamiczny przyrost kapitału dzięki efektowi procentu składanego, czyli ponownemu inwestowaniu osiągniętych zysków.
  - Wyższy poziom życia po przejściu na emeryturę. Dodatkowe oszczędzanie jest kluczowe, jeśli chcemy zachować standard życia do którego przywykliśmy.
 • 01.12.2011 - Połączenie Amplico Life i MetLife Amplico Life S.A. i MetLife TUnŻ S.A. od 1.12.2011 r. działają jako jedna spółka ubezpieczeń na życie pod marką MetLife Amplico i pod nazwą Amplico Life S.A. Czytaj więcej 
 • 28.11.2011 - Kolejna „Perła Polskiej Gospodarki” dla Amplico Life S.A. W rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN) Amplico Life S.A. zostało uhonorowane tytułem „Perły Polskiej Gospodarki 2011” w kategorii „Perły Wielkie”. Amplico Life S.A. uzyskało tytuł „Perły Polskiej Gospodarki 2011” w kategorii „Perły Duże”. Jest to 10. wyróżnienie dla Amplico Life S.A. przyznane przez INE PAN za konsekwentną realizację polityki i strategii oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
  Amplico Life S.A. zajęło 6. miejsce wśród wszystkich firm sektora bankowego i ubezpieczeń w Polsce, a 25. miejsce wśród wszystkich firm w Polsce odnotowanych w kategorii „Perły Wielkie”.
  „Perłami Polskiej Gospodarki” nazwane są najbardziej efektywne firmy – spośród wszystkich działających w Polsce – wyróżniające się pod względem dynamiki rozwoju, płynności finansowej oraz innych wskaźników, wśród których najważniejsze to: rentowność sprzedaży oraz wydajność pracy. W rankingu odnotowanych zostało około 2 tysięcy firm. Badanie obejmuje firmy, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 mln złotych (kategoria „Perły Duże”) lub powyżej 1 mld złotych (kategoria „Perły Wielkie”). Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” uznawany jest za najbardziej obiektywny barometr polskiej gospodarki. Statuetkami i certyfikatami co roku nagradzane są najbardziej efektywne i najbardziej dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa.
  Ogłoszenie wyników nastąpiło wieczorem 28 listopada podczas uroczystej Gali „Pereł Polskiej Gospodarki” zorganizowanej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
 • 21.06.2011 r. - spółki MetLife Amplico na czele rankingu „Rzeczpospolitej”
  W opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” rankingu „Najlepszych towarzystw ubezpieczeń na życie” Amplico Life zajęło 2. pozycję.
  Ranking powstał na podstawie szczegółowych danych finansowych z roku 2010.
 • 16.05.2011 r. - Chce mi się zmieniać świat!
  „Chcemy, żeby małe sprawy miały wielkie znaczenie”. Tak w kilku słowach można by określić akcję internetową „Chce mi się chcieć”. Inicjatywa zwraca uwagę na znaczenie życia codziennego, a w nim małych, codziennych gestów, zachowań czy słów, do których nie zawsze przywiązuje się wagę. A to właśnie one wpływają na jakość naszej codzienności, na nasz dobry humor, uśmiech, życzliwość czy jakość życia. I to właśnie „chęć” ma tu największe znaczenie, bo odbiorcy inicjatywy, która ma w sobie cechy akcji społecznej, mają tworzyć świat, w którym nam wszystkim „chce się chcieć”.
 • 12.04.2011 r. - &quotZainwestuj z głową&quot wiosenny konkurs w Amplico TFI.
  Regulamin konkursu
 • 01.04.2011 - Potwierdzenia elektroniczne w Amplico TFI
  Z dniem 1 kwietnia 2011r. Amplico TFI S.A. udostępniło swoim Klientom możliwość otrzymywania potwierdzeń transakcji przesyłanych pocztą elektroniczną w miejsce dotychczas wysyłanych potwierdzeń papierowych.  Potwierdzenia są wysyłane niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia lub dyspozycji, a droga ich dotarcia do Klienta nieporównywalnie krótsza niż w przypadku potwierdzeń wysyłanych tradycyjną pocztą. Dla zapewnienia wiarygodności i bezpieczeństwa, przesyłane potwierdzenia są zabezpieczone elektronicznym certyfikatem potwierdzającym autentyczność oraz dodatkowo hasłem dostępu do jego treści. Wszystkich klientów zainteresowanych otrzymywaniem potwierdzeń zleceń i dyspozycji w formie elektronicznej prosimy o kontakt z Infolinią Towarzystwa pod numerem telefonu: 801 588 185 lub 22 588 18 57.
 • 25.03.2011 r. - Kampania reklamowa MetLife Amplico pod hasłem: &quotDla nas żadna ludzka sprawa nie jest mała. Może dlatego jesteśmy jednym z największych towarzystw ubezpieczeń na życie.&quot
  Inspiracją kampanii, promującej markę MetLife Amplico w Polsce, stały się prawdziwe historie naszych Klientów.
  Kampania reklamowa jest też okazją do świętowania 20 lat obecności MetLife Amplico w Polsce. Dla podkreślenia tego faktu stworzyliśmy logo 20-lecia, którym będziemy posługiwać się przez cały rok.
  Kampania reklamowa rozpocznie się 25 marca.
  W nowej kampanii reklamowej występuje Snoopy, bohater komiksu Peanuts, czyli Fistaszki. Snoopy jest od wielu lat ambasadorem marki MetLife na całym świecie, a obecnie stał się również ambasadorem marki MetLife Amplico w Polsce.
 • 10.03.2011 r. - Zmiany kategorii jednostek uczestnictwa
  Informujemy, iż z dniem 10 marca 2011 roku Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało zmiany kategorii jednostek uczestnictwa Subfunduszy Zagranicznych SFIO Parasola Światowego.
  Jednostki uczestnictwa kategorii A zostaną automatycznie zamienione na jednostki uczestnictwa kategorii C. Nie ulega zmianie polityka inwestycyjna wskazanych powyżej Subfunduszy.
  Wobec powyższego Amplico Life S.A. środki AFK Obligacji Światowych, AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich, AFK Akcji Rynków Wschodzących począwszy od dnia 10 marca 2011 roku będzie inwestować w jednostki uczestnictwa kategorii C.
  Powyższe zmiany nie wiążą się dla Klientów Amplico Life z koniecznością dokonywania jakichkolwiek formalności.
  Zestawienie kategorii jednostek funduszu inwestycyjnego, w który lokowane są środki UFK Amplico Life
 • 10.03.2011 r. - Zmiany w subfunduszach zagranicznych Amplico SFIO Parasol Światowy Więcej informacji
 • 02.03.2011 r. - Złoty Portfel dla Amplico TFI Więcej informacji

2010

 • 15.12.2010 r. - Nowe możliwości inwestowania
  W celu dostosowania oferty produktowej do oczekiwanych warunków rynkowych i zaspokojenia oczekiwań najbardziej wymagających Klientów Amplico TFI S.A. wprowadza dwie nowe strategie inwestycyjne w ramach Amplico SFIO Parasol Światowy: Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek oraz Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich.
 • 29.11.2010 r. - Amplico Life prowadzi program badania satysfakcji Klientów w obszarze wypłaty świadczeń
 • 01.11.2010 r. - Alico, właściciel Amplico, jest teraz częścią MetLife.

 Dowiedz się więcej o połączeniu Alico i MetLife
 Informacja prasowa MetLife, Inc.

 • 1.10.2010 r. - Informujemy, że Amplico TFI SA wprowadziło promocję 0% opłaty dystrybucyjnej na zakup jednostek uczestnictwa wybranych funduszy i subfunduszy. Bez opłat dystrybucyjnych jednostki uczestnictwa można nabyć w placówkach Deutsche Bank PBC S.A.oraz OVB Allfinanz.
 • 23.06.2010 r. - W rankingu „Rzeczpospolitej” Amplico Life S.A. zostało wyróżnione tytułem „Najlepszej Instytucji Finansowej w 2009 roku”, zajmując 2. miejsce w kategorii „Ubezpieczenia na życie”.
  Ranking powstał w oparciu o szczegółowe dane finansowe z roku 2009, a sklasyfikowane spółki musiały spełnić dwa podstawowe warunki: funkcjonować w Polsce dłużej niż 5 lat i zebrać z polis więcej niż 200 mln zł składek. Najwięcej punktów towarzystwa mogły uzyskać za dobrą relację wyniku technicznego do składki zarobionej na udziale własnym, czyli za tzw. wskaźnik rentowności działalności technicznej. Wskazuje on efektywność działalności towarzystwa życiowego z uwzględnieniem wyników inwestycyjnych.
 • 9.03.2010 r. - Alico – jedyny akcjonariusz Amplico Life zmienia właściciela.
  AIG ogłosiła ostateczne porozumienie w sprawie sprzedaży Alico spółce MetLife.
 • 8.03.2010 r. - AIG SPRZEDAJE ALICO SPÓŁCE METLIFE ZA OKOŁO 15,5 MLD USD
 • 1.03.2010 r. - Fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Amplico TFI S.A. przekształciły się w FIO Parasol Krajowy

   

© 2010-2014 MetLife. All Rights Reserved. PEANUTS © Peanuts Worldwide, LLC | Warunki użytkowania | Mapa strony | Ochrona prywatności