Skip Navigation

Roszczenia

e-roszczenie

Tutaj zdalnie zgłosisz roszczenie i załączysz niezbędne dokumenty dla zdarzenia objętego ochroną w ramach Twojej umowy ubezpieczeniowej.

(nie dotyczy ubezpieczeń MetLife Europe Insurance d.a.c.)

Z powodu przeprowadzania prac konserwacyjnych 2.12.2021 od godziny 12:00 do godziny 14:00, aplikacja będzie niedostępna. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

zgłoś
e-roszczenie umożliwi Ci:
 •   szybkie, zdalne i samodzielne złożenie wniosku o wypłatę świadczenia
 •   dołączenie niezbędnych dokumentów lub uzupełnienie ich w późniejszym terminie

Pamiętaj

Sprawdź assistance
W otrzymanych od nas dokumentach sprawdź, czy masz Warunki Ubezpieczenia assistance. Znajdziesz w nich zakres usług i telefon kontaktowy. Zadzwoń i skorzystaj z tego wsparcia. Usługi assistance dla naszych klientów świadczy AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial) oraz Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA).

Po zdarzeniu przekaż nam:

 • wniosek o wypłatę świadczenia
 • wymagane dokumenty ze zdarzenia (po wypadku za granicą z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego),
 • kopia dokumentu tożsamości.

Na wniosek odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe, nie później, niż do 30 dni, jeśli informacje w dokumentach będą kompletne.

W trakcie rozpatrywania wniosku możemy prosić Cię o:

 • uzupełnienie dokumentów lub informacji
 • przekazanie nam oryginałów dokumentów lub ich oryginalnie poświadczonych kopii;
 • konsultację u naszego lekarza orzecznika, który poprosi Cię o przedstawienie dokumentów ze zdarzenia lub ich kopii.

Obejrzyj film

Jak zgłosić zdarzenie?

 • w serwsie e-roszczenie (nie dotyczy ubezpieczeń MetLife Europe Insurance d.a.c.)
 • pisemnie na adres: MetLife, Departament Roszczeń, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
 • osobiście w jednym z naszych biur sprzedaży

Masz pytania? Zadzwoń +48 22 523 50 70 (pon.-śr. 9:00-17:00, czw.-pt. 8:00-16:00)

Wymagane wnioski i dokumenty ze zdarzenia

Dokumenty, których potrzebujemy w zależności od zdarzenia i umowy: