Skip Navigation

Reklamacje

Polityka rozpatrywania reklamacji

Nasze spółki przyjęły "Polityki rozpatrywania reklamacji" w ramach wdrażania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r.

Więcej informacji o zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych można znaleźć w zakładce Ład korporacyjny.