Skip Navigation

Koronawirus - najczęściej zadawane pytania

Na bieżąco odpowiadamy na pytania klientów

W sprawach ubezpieczeń prosimy:

 • Kontaktować się za pośrednictwem portalu dla klientów e-klient. Są tam dostępne szczegółowe informacje o polisie, np. zakres ubezpieczenia, wysokość składki, termin wpłaty składki i numer konta oraz informacja roczna. Portal umożliwia bezpłatne zlecenie zmian alokacji składki w polisach z UFK oraz transfer środków między funduszami. W razie problemów z logowaniem lub uzyskaniem loginu, prosimy o wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Przekaż nam też  adres e-mail, telefon komórkowy oraz zgodę na komunikację drogą elektroniczną, jeśli tego jeszcze nie mamy. Możesz to zrobić na wniosku dostępnym TUTAJ lub napisać pismo na wzór tego wniosku. Taki wniosek prosimy podpisać i jego scan albo zdjęcie przekazać nam przez formularz kontaktowy.
 • Wniosek o zmianę w polisie, wykup środków, wypłatę można złożyć w formie jego skanu lub zdjęcia przez formularz kontaktowy
 • Wniosek o roszczenie lub uzupełnienie dokumentów do roszczenia można złożyć przez portal e- roszczenie. Status roszczenia można sprawdzić w portalu e-klient
 • Inne pytania prosimy kierować również przez formularz kontaktowy.

Do zarządzania funduszami inwestycyjnymi MetLife TFI dostępny jest MetLife24.

 

Informacje o rachunku OFE i DFE (IKE i IKZE) są dostępne w PTEnet.

W trosce o nasze wspólne zdrowie zachęcamy do kontaktów telefonicznych i do komunikacji elektronicznej opisanej w punkcie powyżej. Numery telefonów do naszych biur są podane na www. Prosimy, aby w obecnej sytuacji nie odwiedzać biura i nie spotykać się z agentem, jeśli masz kaszel, ból gardła czy wyższą temperaturę.

 • W zakresie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez MetLife nie stosujemy wyłączenia odpowiedzialności z tytułu pandemii i epidemii.
 • W zakresie ochrony ubezpieczeniowej assistance udzielanej przez partnerów Mondial i IPA są ograniczenia odpowiedzialności związane z pandemią i epidemią. W takich sytuacjach może wydłużyć się czas realizacji usługi lub usługa nie będzie wykonana z obiektywnych powodów np. w przypadku administracyjnego zakazu wjazdu do miasta X lub wyjazdu z niego. Wtedy nie będzie możliwe np. dostarczenie leków do domu w ramach assistance. 

Działają wszystkie umowy zawarte z MetLife.

 • MetLife realizuje i będzie realizował zobowiązania, które wynikają z zawartych umów.
 • Wysokości świadczeń nie zmieniają się ze względu na epidemię koronawirusa.

Zarażenie koronawirusem to choroba, a nie NW.

Ubezpieczenia, które zapewniają ochronę także w zakresie pandemii i epidemii to:

 • ubezpieczenie na życie,
 • pobyt w szpitalu z powodu choroby,
 • czasowa niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny,
 • konsultacja medyczna.

Prosimy o wysłanie do nas skanu lub dobrej jakości zdjęcia przez formularz kontaktowy i napisanie, że posiadam oryginał, który doślę, jak tylko będzie to możliwe.

Poczta Polska informuje, że w przypadku wystąpienia epidemii w Polsce (w tym przypadku izolowania wybranych obszarów kraju), będzie stosować się do istniejących procedur/zasad określonych przez właściwe służby i organy państwa. W Poczcie Polskiej funkcjonuje System Zarządzania Ciągłością Działania, który obejmuje między innymi ciągłość świadczenia usług na rzecz klientów.

 

Nie możemy rozpatrzyć roszczenia bez kompletu wymaganych dokumentów. Na zgłoszenie roszczenia są 3 lata od daty zdarzenia. Optymalnym rozwiązaniem jest zgłoszenie roszczenia, kiedy będziesz mieć komplet dokumentów.

Jeśli nie chcesz czekać ze zgłoszeniem, to wypełnij wniosek w portalu e-roszczenie, załączając wszystkie dostępne dokumenty i poinformuj w nim, że dokumenty medyczne czy prawne dostarczysz później.