Skip Navigation

Najczęściej zadawane pytania

Informacja o płatności polisy

Informacje o płatności składki przekazujemy e-mailem, jeśli mamy na to Twoją zgodę i aktualny adres e-mail.

W sytuacji, gdy nie mamy Twojej zgody na komunikację elektroniczną i Twojego adresu e-mail, informację o płatności wyślemy pocztą.

Informację o płatności udostępnimy również w portalu e-klient w zakładce Moje dokumenty.

Zgodę na komunikację elektroniczną w sprawie polisy i adres e-mail możesz nam przekazać:

 • w portalu e-klient w zakładce Moje dane (jeśli nie widzisz tam treści zgody na komunikację elektroniczną, to oznacza, że już ją mamy)
 • przez swojego agenta lub pośrednika ubezpieczeniowego
 • telefonicznie +48 22 523 50 70 (pn.-śr. godz. 9:00-17:00, czw.-pt. godz. 8:00-16:00)
 • w naszym oddziale
 • przesyłając wypełniony i podpisany formularz (skan lub zdjęcie) na adres dok@nn.pl lub pocztą na adres NNLife, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Warto pamiętać

 • Każdej umowie ubezpieczenia przypisujemy indywidualny numer konta, który nie zmienia się w trakcie trwania umowy.
 • Nasi agenci nie przyjmują wpłat gotówkowych od klientów. Składkę możesz zapłacić przelewem lub gotówką, w banku lub na poczcie.
 • Każde zdarzenie, które ma charakter incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z naszym systemem, bezzwłocznie zgłoś kontaktując się z naszą infolinią.
 • Używaj aktualnej wersji oprogramowania urządzenia, za pomocą którego korzystasz z dostarczonych przez nas usług.
 • Korzystaj z aktualizowanej na bieżąco aplikacji antywirusowej.
 • Korzystaj tylko z zaufanych sieci WiFi.
 • O zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych możesz dowiedzieć się na stronach producentów tych urządzeń.

Jeśli jakaś sytuacja wzbudzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z pracownikami naszej infolinii pod numerem 22 523 50 70 (pn. - śr. godz. 9.00-17.00, czw. - pt. godz. 8.00-16.00). 

Zobacz ostrzeżnie KNF

Zmiana danych kontaktowych do obsługi spraw OFE/IKE/IKZE w MetLife PTE S.A

Uprzejmie informujemy, że 5 maja 2021 r. nastąpiło połączenie Moventum Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), pełniącej funkcję Agenta Transferowego dla MetLife OFE i MetLife DFE, z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
Po połączeniu będzie funkcjonowała jedna nazwa ProService Finteco Sp. z o.o.

W sprawach związanych z członkostwem w MetLife OFE i MetLife DFE prosimy o kontakt:

        ProService Finteco Sp. z o.o.
        Agent Transferowy MetLife OFE i MetLife DFE
        ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa