Skip Navigation

Najczęściej zadawane pytania

Informacja o płatności polisy

Rozpoczynamy przekazywanie informacji o płatności składki e-mailem, jeśli mamy na to Twoją zgodę i aktualny adres e-mail.

W sytuacji, gdy nie mamy Twojej zgody na komunikację elektroniczną i Twojego adresu e-mail, informację o płatności wyślemy pocztą.

Stopniowo przestajemy wysyłać przekazy na wpłatę składki.

Informację o płatności udostępnimy również w portalu e-klient w zakładce Moje dokumenty.

Zgodę na komunikację elektroniczną w sprawie polisy i adres e-mail możesz nam przekazać:

 • w portalu e-klient w zakładce Moje dane (jeśli nie widzisz tam treści zgody na komunikację elektroniczną, to oznacza, że już ją mamy)
 • przez swojego agenta lub pośrednika ubezpieczeniowego
 • telefonicznie +48 22 523 50 70 (pn.-śr. godz. 9:00-17:00, czw.-pt. godz. 8:00-16:00)
 • w naszym oddziale
 • przesyłając wypełniony i podpisany formularz na adres MetLife, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa

Warto pamiętać

 • Każdej umowie ubezpieczenia przypisujemy indywidualny numer konta, który nie zmienia się w trakcie trwania umowy.
 • Nasi agenci nie przyjmują wpłat gotówkowych od klientów. Składkę możesz zapłacić przelewem lub gotówką, w banku lub na poczcie.
 • Gdy kontaktujesz się naszą infolinią, nasz pracownik pyta o wybrane cyfry numeru PIN, aby zidentyfikować właściciela umowy. Nigdy nie pyta o pełen numer PIN.
 • Nigdy nie pytamy o numer PIN w emailu lub smsem.
 • Każde zdarzenie, które ma charakter incydentu bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z naszym systemem, bezzwłocznie zgłoś kontaktując się z naszą infolinią.
 • Używaj aktualnej wersji oprogramowania urządzenia, za pomocą którego korzystasz z dostarczonych przez nas usług.
 • Korzystaj z aktualizowanej na bieżąco aplikacji antywirusowej.
 • Korzystaj tylko z zaufanych sieci WiFi.
 • O zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych możesz dowiedzieć się na stronach producentów tych urządzeń.

Jeśli jakaś sytuacja wzbudzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z pracownikami naszej infolinii pod numerem 22 523 50 70 (pn. - śr. godz. 9.00-17.00, czw. - pt. godz. 8.00-16.00). 

Zobacz najnowsze ostrzeżnie KNF

Komunikat OFE - okno transferowe 2020 r.

Przewidziane w dotychczasowych przepisach okno transferowe 2020 r. nie odbędzie się ze względu na zmianę przepisów  w związku z obowiązującym stanem epidemii [1].

W czasie okna transferowego (od 1 kwietnia do 31 lipca) ubezpieczony mógł dotychczas zdecydować czy chce aby część jego składki emerytalnej (w ramach II filara) trafiała w całości na subkonto w ZUS, czy w części do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Swoją decyzję w tym zakresie przekazywał poprzez złożenie stosownego oświadczenia [2].

Na mocy wprowadzonych przepisów okno transferowe 2020 r. zostało odwołane, a  oświadczenia w tej sprawie złożone od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie wywołują skutków prawnych.

Podstawa prawna:

[1] Art. 31 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

[2] „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń”