Skip Navigation

Portale klienta

Szybciej. Łatwiej. Zdalnie.

e-klient

Informacje o Twojej indywidualnej umowie ubezpieczenia

PTEnet

Informacje o Twoim rachunku w OFE i DFE (IKE i IKZE)

Moje fundusze

Inwestuj i zarządzaj swoimi funduszami online

e-roszczenie

Zgłoś i załącz dokumenty on-line przez portal e-roszczenie (nie dotyczy ubezpieczeń MetLife Europe Insurance d.a.c.)

Dzięki portalowi e-klient zyskasz dostęp do:
 • Informacji o wysokości świadczeń i składek
 • Informacji o specjalnie dla Ciebie przygotowanych ofertach  
 • Możliwości zmiany danych teleadresowych
 • Bezpłatnego zlecania zmian w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK)
 • Statusu zleceń złożonych za pośrednictwem portalu
 • Listy zgłoszonych roszczeń oraz ich aktualnego statusu
 • Przygotowanych dla Ciebie dokumentów, w tym informacji rocznej o Twojej ochronie
Portal PTEnet umożliwi Ci:
 • Kontakt z nami
 • Modyfikację swoich danych
 • Sprawdzenie rachunków OFE i DFE (IKE i IKZE)
 • Dostęp do wiadomości, okresowych informacji
 • Dostęp do kalkulatorów IKZE i IKE
Korzystając z portalu Moje fundusze
 • Sprawdzisz stan rachunku funduszy inwestycyjnych
 •  Złożysz zlecenie nabycia, zamiany, konwersji i odkupienia jednostek uczestnictwa
 •  Zapoznasz się z historią transakcji
 •  Zmodyfikujesz swoje dane kontaktowe
 •  Sprawdzisz informacje o funduszach i ich notowania
Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami.