Skip Navigation

Ogłoszenia i dane finansowe

NNLife TUnŻiR S.A.

2020

2019

2018

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

MetLife PTE S.A.

Stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie MetLife DFE wynosi 2,5% aktywów Funduszu w skali roku.

2022

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

Nationale-Nederlanden TFI S.A.

Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym Amplico FIO Parasol Krajowy 31.01.2014 r.

Półroczne sprawozdanie finansowe Nationale-Nederlanden FIO

 

Półroczne sprawozdanie finansowe Nationale-Nederlanden SFIO

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2021

 

Roczne sprawozdanie finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2021

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2020

 

Roczne sprawozdanie finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2020

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2019

 

Roczne sprawozdanie finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2019

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2018

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2018

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2017

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2017

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2016

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2016

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2015

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2015

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2014

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2014

 

Roczne sprawozdania finansowe Amplico FIO Parasol Krajowy za rok 2013

 

Roczne sprawozdania finansowe Amplico SFIO Parasol Światowy za rok 2013