Skip Navigation

Ogłoszenia i dane finansowe

MetLife TUnŻiR S.A.
Bieżące sprawozdania UFK Zwiń Rozwiń
Inne ogłoszenia Zwiń Rozwiń
MetLife PTE S.A
Bieżąca struktura aktywów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Zwiń Rozwiń

Stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie MetLife DFE wynosi 2,5% aktywów Funduszu w skali roku.

Stopy zwrotu Otwartego Funduszu Emerytalnego Zwiń Rozwiń
Sprawozdania z Walnych Zgromadzeń Zwiń Rozwiń
Archiwalna struktura aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego - półroczna Zwiń Rozwiń
MetLife TFI S.A.
Ogłoszenia, informacje, wykazy zmian w prospektach Zwiń Rozwiń
Bieżące sprawozdania finansowe funduszy Zwiń Rozwiń

Półroczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy

 

Półroczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy

Archiwalne sprawozdania finansowe funduszy Zwiń Rozwiń

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2016

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2016

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2015

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2015

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2014

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2014

 

Roczne sprawozdania finansowe Amplico FIO Parasol Krajowy za rok 2013

 

Roczne sprawozdania finansowe Amplico SFIO Parasol Światowy za rok 2013