Skip Navigation

Ogłoszenia i dane finansowe

MetLife TUnŻiR S.A.
Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Zwiń Rozwiń
Inne ogłoszenia Zwiń Rozwiń
MetLife PTE S.A.
Bieżąca struktura aktywów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Zwiń Rozwiń

Stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie MetLife DFE wynosi 2,5% aktywów Funduszu w skali roku.

Stopy zwrotu Otwartego Funduszu Emerytalnego Zwiń Rozwiń
Sprawozdania z Walnych Zgromadzeń Zwiń Rozwiń
Archiwalna struktura aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego - miesięczna Zwiń Rozwiń

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

Archiwalna struktura aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego - półroczna Zwiń Rozwiń
MetLife TFI S.A.
Ogłoszenia, informacje, wykazy zmian w prospektach Zwiń Rozwiń

Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym Amplico FIO Parasol Krajowy 31.01.2014 r.

Składy portfeli subfunduszy Zwiń Rozwiń
Bieżące sprawozdania finansowe funduszy Zwiń Rozwiń

Półroczne sprawozdanie finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy

 

Półroczne sprawozdanie finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy

Archiwalne sprawozdania finansowe funduszy Zwiń Rozwiń

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2020

 

Roczne sprawozdanie finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2020

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2019

 

Roczne sprawozdanie finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2019

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2018

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2018

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2017

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2017

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2016

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2016

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2015

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2015

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy za rok 2014

 

Roczne sprawozdania finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy za rok 2014

 

Roczne sprawozdania finansowe Amplico FIO Parasol Krajowy za rok 2013

 

Roczne sprawozdania finansowe Amplico SFIO Parasol Światowy za rok 2013