Skip Navigation

Nadzór właścicielski

NNLife TUnŻiR S.A.

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (wcześniej MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.) przyjęło i stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasady dotyczące głosowania NNLife TUnŻiR S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych.

MetLife PTE S.A.

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zarząd Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (obecnie MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa oświadcza o stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych wraz z wyłączeniem niektórych postanowień tego Kodeksu.

Nationale-Nederlanden TFI S.A.