Skip Navigation

Ład korporacyjny

NNLife TUnŻiR S.A.

Ład korporacyjny – NNLife TUnŻiR S.A.:

NNLife (wcześniej MetLife) Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife TUnŻiR S.A. (obecnie NNLife TUnŻiR S.A.)

Rada Nadzorcza MetLife TUnŻiR S.A. - obecnie NNLife TUnŻiR S.A. (dalej Towarzystwo), na posiedzeniu 30 marca 2022 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo Zasad za rok 2021. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.

MetLife PTE S.A.

Ład korporacyjny – MetLife PTE S.A.:

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife PTE S.A.

Rada Nadzorcza MetLife PTE S.A. (dalej Towarzystwo), na posiedzeniu 25 marca 2022 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo Zasad za rok 2021. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.

Nationale-Nederlanden TFI S.A.

Ład korporacyjny – Nationale-Nederlanden TFI S.A.:

Nationale-Nederlanden (wcześniej MetLIfe) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife TFI S.A. (obecnie Nationale-Nederlanden TFI S.A.)

Rada Nadzorcza MetLife TFI S.A. - obecnie Nationale-Nederlanden TFI S.A. (dalej Towarzystwo), na posiedzeniu 21 marca 2022 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo Zasad za rok 2021. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.