Skip Navigation

Ład korporacyjny

MetLife TUnŻiR S.A.:

Ład korporacyjny – MetLife TUnŻiR S.A.:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife TUnŻiR S.A.

Rada Nadzorcza MetLife TUnŻiR S.A. (dalej Towarzystwo), na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, niniejszym pozytywnie ocenia stosowanie przez Towarzystwo Zasad. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.

MetLife PTE S.A.:

Ład korporacyjny – MetLife PTE S.A.:

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife PTE S.A.

Rada Nadzorcza MetLife PTE S.A. (dalej Towarzystwo), na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, niniejszym pozytywnie ocenia stosowanie przez Towarzystwo Zasad. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.

MetLife TFI S.A.:

Ład korporacyjny – MetLife TFI S.A.:

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife TFI S.A.

Rada Nadzorcza MetLife TFI S.A. (dalej Towarzystwo), na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, niniejszym pozytywnie ocenia stosowanie przez Towarzystwo Zasad. W opinii Rady Nadzorczej Towarzystwo jest zgodne ze wszystkimi wytycznymi Zasad.