MetLife rozszerzyło ochronę ubezpieczeniową na wypadek zachorowania na COVID-19

Zmiany dotyczą wybranych, cieszących się dużą popularnością wśród klientów, produktów MetLife i polegają na zniesieniu 30-dniowej karencji w przypadku, gdy osoba ubezpieczona trafia do szpitala z powodu COVID-19 oraz poszerzeniu zakresu ochrony tymczasowej na wypadek śmierci ubezpieczonego z powodu tej choroby.

Nasi klienci coraz bardziej doceniają znaczenie dobrze dopasowanego ubezpieczenia chroniącego życie i zdrowie, chcąc zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo oraz realne wsparcie finansowe. Naszą rolą jest być blisko klientów i pomagać im wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebują. Kolejne zmiany produktowe poszerzające zakres ochrony, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie, to odpowiedź na ich oczekiwania i potrzeby – mówi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

Zniesienie 30-dniowej karencji dotyczy zdrowotnej umowy dodatkowej „Pobyt w Szpitalu” oraz umowy dodatkowej do ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw „Pobyt w Szpitalu (F)”. Klienci, którzy zdecydują się na to ubezpieczenie, są chronieni od razu w przypadku hospitalizacji spowodowanej przez COVID-19. Dotychczas ochrona z tytułu chorób zaczynała działać po 30 dniach od wejścia w życie polisy.  

Druga ze zmian polega na rozszerzeniu zakresu ochrony tymczasowej. Jeżeli po podpisaniu wniosku (lub jego potwierdzeniu w zdalnym procesie sprzedaży) i opłaceniu pierwszej składki, ale jeszcze przed wystawieniem polisy, dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej z powodu COVID-19, MetLife wypłaci świadczenie w wysokości wnioskowanej sumy ubezpieczenia na życie, maksymalnie 100 000 zł.

Rozszerzenie zakresu ochrony tymczasowej jest dostępne dla klientów, którzy zdecydują się do końca marca 2021 roku na zakup terminowego ubezpieczenia na życie „MetLife na Życie”, ubezpieczenia na życie z oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw „MetLife Każdy Ważny” lub ubezpieczenia na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa „MetLife Gwarancja Jutra”. 

Od wielu lat, konsekwentnie udoskonalamy naszą ofertę ubezpieczeń ochronnych i robimy to z dbałością o klienta. To właśnie klient jest w centrum tych zmian.  Warto też podkreślić, że rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zachorowania na COVID-19 nie wiąże się z podwyższeniem składki, składkę pozostawiliśmy na dotychczasowym poziomie – dodaje Bożena Trzaska.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowy dodatkowe Pobyt w Szpitalu i Pobyt w Szpitalu (F)  oraz umowy podstawowe: MetLife na Życie, MetLife Każdy WażnyMetLife Gwarancja Jutra, i MetLife na Zdrowie są dostępne w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. 

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej
tel. +48 22 523 52 66
kom. 518 021 695
mirela.czopiej@metlife.pl

MetLife TUnŻiR S.A. . jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl