Kompleksowa ochrona w przypadku zarówno drobnych urazów, jak i poważnych wypadków, elastyczny zakres ubezpieczenia, szeroki pakiet usług assistance, bonus za kontynuację umowy oraz prosty sposób zawarcia umowy. To tylko kilka wyróżników nowego ubezpieczenia, które wprowadziło do swojej oferty MetLife.

Pakiet MetLife na Wypadek” oferuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Ubezpieczenie dostępne jest już od 40 zł miesięcznie
i umożliwia wypłatę świadczenia w przypadku różnych zdarzeń zarówno lżejszych, takich jak drobne urazy, rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego przez lekarza, zwichnięcia, skręcenia czy złamania, jak i tych poważniejszych, skutkujących pobytem w szpitalu, trwałym inwalidztwem, niezdolnością do pracy czy śmiercią. Dzięki dodatkowym opcjom wypadkowym ubezpieczenie można w pełni dopasować do własnych potrzeb i potrzeb swoich bliskich.

„MetLife na Wypadek” umożliwia również objęcie ochroną wskazanej przez ubezpieczonego osoby, np. męża, żony, partnera, rodzica czy kogoś z grona przyjaciół, co wiąże się dodatkową korzyścią w formie 10-procentowej zniżki składki przez cały okres trwania ubezpieczenia. Ponadto, w ramach umowy i bez dodatkowej składki, w lipcu i sierpniu, ochroną na wypadek uszkodzenia ciała wskutek NW chronione są dzieci ubezpieczonych, mające od 1 do 21 lat.

Nowe ubezpieczenie MetLife to także dobra propozycja dla osób, które chcą zatroszczyć się o swój komfort i poczucie bezpieczeństwa również podczas uprawiania sportu (amatorsko lub wyczynowo, ale nie zawodowo), ponieważ mogą być one częściej niż inni narażone na kontuzje czy wypadki. Ochrona działa też podczas treningów, meczów, turniejów czy zawodów. Zakresem ochrony objętych jest aż 50 dyscyplin sportowych, np.: gimnastyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, narciarstwo, oraz tych wiążących się z nieco większym ryzykiem, takich jak paralotniarstwo, loty szybowcowe lub jazda konna. 

Ważnym elementem pakietu „MetLife na Wypadek” jest szeroki zakres powypadkowych usług assistance, świadczonych przez naszego partnera – ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance), z których skorzystać może zarówno ubezpieczony, jak i współubezpieczony. Obejmują one m.in. rehabilitację, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, konsultacje u lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, badania, takie jak rtg, usg, tomografia i rezonans, oraz zakup i dostarczenie leków, ale nie tylko. W ramach pakietu można także skorzystać z infolinii prawnej. Ważnym elementem jest również pomoc bliskim w przypadku śmierci ubezpieczonego lub osoby współubezpieczonej wskutek wypadku – otrzymają oni wtedy pomoc w organizacji pogrzebu wraz z pokryciem jego kosztów.

Dodatkową korzyścią „MetLife na Wypadek” jest bonus za kontynuację umowy w postaci wzrostu sum ubezpieczenia z tytułu ryzyk NW. Przez 5 lat, od 1. do 5. rocznicy umowy, sumy ubezpieczenia wzrastają co roku aż o 10% w stosunku do ich początkowych wartości, przy czym wysokość opłacanej składki pozostaje bez zmian.

Naszym celem było przygotowanie produktu z kompleksową ochroną od następstw wypadków zarówno w przypadku poważnych, jak i drobnych zdarzeń. Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie, a ich konsekwencje bywają różne i najczęściej są przykre dla klienta. W naszym ubezpieczeniu każdy klient może dopasować ochronę do swojego stylu życia i oczekiwań – może dobrać elastycznie zarówno zakres ochrony, jak i wysokości kwot, na jakie potrzebuje tej ochrony. Ważnym elementem naszej oferty, oprócz wsparcia finansowego, są usługi assistance, z których klient może skorzystać po wypadku. Dzięki nim będzie miał zapewniony m.in. szybki dostęp do konsultacji, diagnostyki i rehabilitacji, co znacznie zwiększy jego szanse na powrót do sprawności. Dodatkowo klientom, którzy zostaną z nami dłużej, będziemy podwyższać sumy ubezpieczenia, przy niezmienionej składce – to nasze podziękowanie za kontynuację ubezpieczenia i okazane nam zaufanie. Warto też wspomnieć, że proces zawarcia umowy jest prosty, a materiały dla klienta przyjazne i czytelne. Wszystko po to, by klient czuł się komfortowo i wiedział, że podjął dobrą decyzję. Naszą misją jest towarzyszenie klientowi oraz realne wspieranie go
w trudnym i stresującym czasie po wypadku
– mówi Bożena Trzaska, dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

Podstawowy zakres ubezpieczenia „MetLife na Wypadek” z ochroną ubezpieczonego w przypadku śmierci, śmierci wskutek wypadku czy uszkodzenia ciała po wypadku można rozszerzyć o 7 umów dodatkowych:

1.     Wsparcie dla Bliskich Współubezpieczonego po Wypadku (NW) – wsparcie finansowe wypłacane bliskim współubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek wypadku.

2.     Uszkodzenie Ciała Współubezpieczonego po Wypadku (NW) – ochrona w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała. Wypłata świadczenia już za sam fakt uszkodzenia ciała wskutek wypadku.

3.     Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, z wypłatą świadczenia już od 1% inwalidztwa, po zakończonym leczeniu i rehabilitacji.

4.     Świadczenie Miesięczne po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, zabezpieczenie na wypadek poważnego, min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek wypadku – miesięczna renta wypłacana po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez 10 lat.

5.     Pobyt w Szpitalu po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, z wypłatą świadczeń za hospitalizację spowodowaną wypadkiem.

6.     Niezdolność do Pracy po Wypadku (NW) – ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, z wypłatą świadczenia, gdy wypadek uniemożliwia powrót do pracy
w przypadku całkowitego lub trwałego inwalidztwa wskutek wypadku.

7.      Wsparcie dla Bliskich po Wypadku Komunikacyjnym (NW) ochrona dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego, wsparcie finansowe dla bliskich osoby ubezpieczonej w przypadku jej śmierci w wypadku komunikacyjnym.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia – assistance oferowany jest przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance), z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Pakiet „MetLife na Wypadek” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. 

 

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej
tel. +48 22 523 52 66
kom. 518 021 695
mirela.czopiej@metlife.pl

MetLife TUnŻiR S.A. . jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl