MetLife liderem rankingu dobrowolnych funduszy emerytalnych

MetLife DFE – dobrowolny fundusz emerytalny zarządzany przez MetLife PTE – zarobił najwięcej dla swoich klientów w 2019 roku, osiągając najwyższą stopę zwrotu, 9,65%.

Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności działalności inwestycyjnej. Informuje ona, o ile zmieniła się wartość ulokowanych oszczędności w określonym czasie.

1. MetLife  9,65%
2. Nationale Nederlanden 8,91%
3. Allianz 3,44%
4. PZU 3,39%
5. Pocztylion 1,04%
6. PKO BP 0,14%

źródło: Analizy Online 31.12.2019

W 2019 roku MetLife DFE poradził sobie najlepiej ze wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych, a jego stopa zwrotu sięga prawie 10 proc. Wynik jest głównie efektem odpowiedniej selekcji, dzięki której udało nam się mocno pokonać benchmark (50 proc. WIG i 50 proc. indeks obligacji skarbowych) – powiedział Andrzej Bieniek, zarządzający MetLife DFE.

Dobrowolne fundusze emerytalne funkcjonują od 2012 r. i są prowadzone i zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne. DFE mają z reguły charakter mieszany, ich strategia jest zbliżona do tej realizowanej przez fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji – w portfelu mają i akcje, i obligacje.

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej
tel. +48 22 523 52 66
kom. 518 021 695
mirela.czopiej@metlife.pl

MetLife TUnŻiR S.A. . jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

 

Kontakt dla mediów: