MetLife wprowadza nowe ubezpieczenie „Renta dla Bliskich”

MetLife rozszerza ofertę o dodatkowe, indywidualne ubezpieczenie na życie „Renta dla Bliskich”, z wypłatą comiesięcznego świadczenia.

Nowe ubezpieczenie MetLife „Renta dla Bliskich” zapewnia wypłatę comiesięcznego świadczenia osobom uposażonym, wskazanym w umowie, w razie śmierci ubezpieczonego. Określona kwota wypłacana jest do końca wybranego okresu ubezpieczenia, niezależnie od wieku osoby uposażonej.

 – Jest to ubezpieczenie dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich. Najczęściej jest to rodzina, ale niekoniecznie. Możemy też zadbać o kogoś, kto nie jest z nami spokrewniony, komu pomagamy i kto w razie naszej śmierci zostałby bez środków do życia, zdany tylko na siebie. Co ważne miesięczne świadczenie wypłacamy niezależnie od wieku osoby uposażonej, w ustalonej kwocie, przez wybrany czas – mówi Jan Pelc, Dyrektor Departamentu Produktowego w MetLife.

Dodatkową korzyścią, którą oferuje „Renta dla Bliskich”, jest możliwość zadbania o bezpieczeństwo finansowe dziecka, wnuka lub innej niespokrewnionej z nami młodej osoby, w sytuacji śmierci obojga rodziców w wyniku wypadku.

Jeśli uposażona osoba, przed ukończeniem 26. roku życia, straci oboje rodziców wskutek tego samego wypadku, otrzyma od nas jednorazową wypłatę, w wysokości 1000-krotności miesięcznego świadczenia. W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia to jednorazowe świadczenie może wynieść nawet kilka milionów złotych. Warto podkreślić, że pieniądze wypłacane z ubezpieczenia na życie są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, i mogą być przeznaczone na dowolny cel – wyjaśnia Jan Pelc.

Umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat i trwa do końca umowy podstawowej, maksymalnie do 85. roku życia osoby ubezpieczonej. Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-70 lat. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 200 zł, a maksymalna 9 999 zł.

Ubezpieczenie „Renta dla Bliskich” dostępne jest jako umowa dodatkowa do umów podstawowych MetLife na Życie, MetLife Gwarancja Jutra, Gwarantowana Emerytura+ i MetLife Gwarantowana Ochrona.

„MetLife na Życie” – terminowe ubezpieczenie na życie, które dzięki zróżnicowanym opcjom dodatkowym, zapewnia m.in. środki finansowe na walkę z rakiem, wsparcie w razie trwałej niepełnosprawności, ochronę spłacenia kredytu hipotecznego, czy wzajemne ubezpieczenie wspólników w firmie.

„MetLife Gwarancja Jutra” –  ubezpieczeń na życie i dożycie, które umożliwia gromadzenie kapitału oraz gwarantuje wypłatę z góry ustalonej kwoty w razie określonych zdarzeń oraz na koniec okresu ubezpieczenia.

„Gwarantowana Emerytura +” – ubezpieczenie rentowe, które zapewnia wypłatę miesięcznych świadczeń w określonej wysokości, po zakończeniu okresu opłacania składek, a także ochronę zdrowia i życia osoby ubezpieczonej.

„MetLife Gwarantowana Ochrona” – indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które umożliwia gromadzenie kapitału oraz zapewnia wypłatę z góry ustalonej, zagwarantowanej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy.

Umowa dodatkowa „Renta dla Bliskich” oraz umowy podstawowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. 

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej
tel. +48 22 523 52 66
kom. 518 021 695
mirela.czopiej@metlife.pl

MetLife TUnŻiR S.A. . jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl

 

Kontakt dla mediów: