MetLife wydłuża maksymalny wiek wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu „MetLife na Życie” o 10 lat. Oznacza to, że będzie można korzystać z ochrony w ramach tej umowy do wieku 85 lat, a nie jak dotychczas do 75 lat.

Terminowe ubezpieczenie na życie MetLife na Życie zapewnia ochronę na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa pomoże zadbać o bezpieczeństwo finansowe bliskich ubezpieczonego, ułatwi spłatę kredytu hipotecznego czy wzajemne ubezpieczenie wspólników w firmie na wypadek śmierci ubezpieczonego wspólnika.

Zmiana, którą wprowadziliśmy jest odpowiedzią na oczekiwania klientów oraz odzwierciedleniem trendów demograficznych, które aktualnie obserwujemy. Dane statystyczne pokazują, że przeciętna długość życia Polaków rośnie, a co za tym idzie, zmieniają się też potrzeby oraz możliwości naszych klientów. Zależało nam, aby nasza oferta jak najlepiej odpowiadała na te oczekiwania, zapewniając klientom poczucie spokoju i bezpieczeństwa na dłużej – mówi Monika Wachowicz, Koordynator ds. Rozwoju Produktów MetLife.

 

MetLife na Życie powstało z myślą o osobach, które chcą zadbać o stabilność finansową dla swojej rodziny lub bliskich, zwłaszcza gdy domowy budżet w dużym stopniu uzależniony jest od dochodów jednej osoby. Ubezpieczenie sprawdzi się również u klientów, którzy chcą zabezpieczyć spłatę wieloletniego kredytu na dom lub mieszkanie, a także w przypadku wspólników spółek, dzięki możliwości wzajemnego ubezpieczenia.

Nasza oferta to także zabezpieczenie wielu potrzeb w ramach jednej polisy. Dzięki różnorodnym umowom dodatkowym, w tym wypadkowo-zdrowotnym, można dopasować zakres ochrony do indywidualnych oczekiwań i możliwości konkretnej osoby i zyskać środki finansowe, m.in. w przypadku zdiagnozowania raka czy pobytu w szpitalu, a także wsparcie w razie uszkodzenia ciała lub trwałego inwalidztwa – dodaje Monika Wachowicz.

Ubezpieczenie „MetLife na Życie” wyróżnia się szerokim zakresem sumy ubezpieczenia, ograniczonym jedynie zdolnością ubezpieczeniową klienta. Mogą z niego skorzystać osoby w wieku 18-70 lat, zawierając umowę na okres od 5 do 30 lat. Maksymalny możliwy wiek ubezpieczonego, w którym wygasa ochrona ubezpieczeniowa został wydłużony do 85 lat. 

Dzięki aż 14 umowom dodatkowym zakres ochrony można elastycznie dopasować do swoich potrzeb i sytuacji życiowej:

 1. Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji.
 2. Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z poważnymi chorobami.
 3. Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane po uzyskaniu diagnozy w przypadku różnego rodzaju nowotworów.
 4. Konsultacja Medyczna – możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej u lekarzy specjalistów z WorldCare w USA.
 5. Ochrona Bez Zmian – przejęcie przez MetLife opłacania składek na okres do 2 lat w przypadku poważnych chorób.
 6. Uszkodzenie Ciała po Wypadku – ochrona w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku.
 7. Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek wypadku oraz dodatkowo - świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa NW.
 8. Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 9. Renta dla Bliskich – wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 10. Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona wypadkowo-zdrowotna dziecka.
 11. Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia.
 12. Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 13. Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia i malejącą wysokością składki, w celu zapewniania środków na spłatę kredytu hipotetycznego.
 14. Rachunek dodatkowy – inwestowanie kapitału na przyszłość.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowa podstawowa „MetLife na Życie” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. 

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej

tel. +48 22 523 52 66

kom. 518 021 695

mirela.czopiej@metlife.pl

 

MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl