Ubezpieczenie „MetLife Każdy Ważny” zostało wyróżnione jako jedno z „Najlepszych Produktów dla MSP” w raporcie „Turbiny Polskiej Gospodarki 2020”. 

W raporcie „Gazety Finansowej” wyróżniane są firmy, które oferują najlepsze produkty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, cechują się dużym profesjonalizmem i rzetelnością oraz konstruują rozwiązania odpowiadające na najbardziej wymagające oczekiwania klientów.

Ubezpieczenie „MetLife Każdy Ważny” to alternatywa dla klasycznego ubezpieczenia grupowego – zapewnia indywidualną, spersonalizowaną ochronę życia i zdrowia zarówno pracodawcy, jak i pracownikom oraz członkom ich rodzin lub innym wskazanym osobom. Produkt skierowany jest do firm zatrudniających kilka lub kilkanaście osób, ale mogą z niego skorzystać również większe przedsiębiorstwa.

Podstawą „MetLife Każdy Ważny” jest terminowe ubezpieczenie na życie, które można rozszerzyć o 9 opcji dodatkowych i otrzymać wsparcie finansowe w przypadku m.in. zdiagnozowania nowotworu lub innej poważnej choroby, pobytu w szpitalu, trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy, czy konieczności leczenia dziecka.

„MetLife Każdy Ważny” zapewnia również dostęp do bezpłatnych usług assistance, dopasowanych do zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia, takich jak pomoc w walce z nowotworem, po wypadku, w chorobie lub rehabilitacji, czy wsparcie w organizacji pogrzebu. Dodatkową korzyścią dla osób objętych ubezpieczeniem jest bonus w postaci możliwości bezpłatnych telefonicznych konsultacji medycznych e-lekarz 24 lub dostęp do platformy internetowej ze zniżkami na zakupy w sklepach stacjonarnych i online. Ponadto każdy z pracodawców otrzymuje dostęp do pakietu assistance w zakresie bezpłatnych usług prawnych.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Produkt „MetLife Każdy Ważny” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej
tel. +48 22 523 52 66
kom. 518 021 695
mirela.czopiej@metlife.pl

MetLife TUnŻiR S.A. . jest spółką z grupy MetLife, Inc. wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Wschodniej, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl