„Każdy ważny w pracy” to hasło nowego konkursu MetLife.

Do udziału zapraszamy wszystkich pracowników i pracodawców małych firm (zatrudniających do 20 osób), w których dba się o indywidualne potrzeby pracowników.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz na stronie https://kazdywaznywpracy.pl/, w którym należy, oprócz danych, podać uzasadnienie swojego zgłoszenia, czyli opis tego, jak firma dba o pracowników. Można też dołączyć zdjęcie lub wideo.

Z badania, które przeprowadziliśmy w tym roku wśród pracowników małych firm, wiemy, że ok. 80 proc. pracowników oczekuje indywidualnego traktowania, uwzględniającego różnorodność swoich osobistych preferencji i oczekiwań. W MetLife cenimy indywidualne podejście do potrzeb ludzi, dlatego chcemy nagradzać firmy, które tworzą dobre miejsca pracy – mówi Aneta Świercz-Grądkowska, Dyrektor Departamentu Marketingu w MetLife.

Autorzy trzech najlepszych uzasadnień otrzymają nagrody – SmartWatch, do 4000 zł na firmową imprezę lub pakiet na promocję firmy w social mediach. O wyborze zgłoszenia decyduje jakość uzasadnienia, w wyborze zwycięzców pomogą również głosy, które można oddawać na stronie https://kazdywaznywpracy.pl/.

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej

tel. +48 22 523 52 66

kom. 518 021 695

mirela.czopiej@metlife.pl

 

MetLife, Inc.:

MetLife, Inc. poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone („MetLife”), jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia, renty kapitałowe, programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Istnieje od 1868 roku, prowadzi działalność w ponad 40 krajach i zajmuje wiodącą pozycję w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife prowadzi działalność jako MetLife TUnŻiR S.A., MetLife TFI S.A. oraz MetLife PTE S.A. Więcej informacji na stronach www.metlife.com oraz www.metlife.pl