MetLife wprowadza nowe ubezpieczenie „Uszkodzenie Ciała po Wypadku”

MetLife wprowadził do oferty dodatkowe indywidualne ubezpieczenie „Uszkodzenie Ciała po Wypadku”, które zapewnia ochronę nawet przy niewielkich urazach.

Drobne urazy czy kontuzje mogą zdarzyć się każdemu w każdej chwili, a ich skutki potrafią być bardzo uciążliwe i kosztowne, dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Nowy produkt MetLife zapewnia wsparcie zarówno w przypadku poważnych, jak i drobnych uszkodzeń ciała, takich jak skręcenia, zwichnięcia, złamania, oparzenia, odmrożenia, uszkodzenia tkanek miękkich czy rany zaopatrzone chirurgicznie. Co ważne pieniądze są wypłacane już za sam fakt uszkodzenia ciała wskutek wypadku.

Polisa NNW, nawet najlepiej dopasowana, przed wypadkami nas nie uchroni, ale zabezpieczy przed ich skutkami finansowymi. Jednak tego typu produkty najczęściej zapewniają wypłatę świadczenia w przypadku stwierdzenia tzw. trwałego uszczerbku na zdrowiu, a za takie zazwyczaj są uznawane uszkodzenia ciała, które są nieodwracalne i nie rokują poprawy.
Wiele urazów, np. ran, zwichnięć, skręceń czy złamań, nie powoduje trwałego uszczerbku i w związku z tym nie są one obejmowane ochroną. Z punktu widzenia klientów bardzo ważne jest, aby zakres ubezpieczenia był jak najszerszy i nasz nowy produkt to oferuje. Naszym celem jest też szybka wypłata świadczenia, od razu po wypadku, tak aby klienci nie musieli czekać na zakończenie procesu leczenia czy rehabilitacji. W przypadku urazu potrzebny jest szybki dostęp do pieniędzy i rehabilitacji, a dzięki naszej ofercie klienci nie będą musieli ponosić kosztów z tym związanych
– mówi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

Oprócz wsparcia finansowego za konkretne zdarzenie dodatkową korzyścią jest bezpłatny Pakiet Rehabilitacyjny Assistance, który klienci otrzymują w razie wypadku przy sumie ubezpieczenia równej lub wyższej niż 50 tys. zł. Pakiet dostępny jest zarówno dla ubezpieczonego, jak i współubezpieczonego. Zakres usług assistance został dopasowany do najczęstszych potrzeb klientów po wypadku i obejmuje organizację i pokrycie kosztów: rehabilitacji, konsultacji lekarzy specjalistów, ortopedy czy chirurga, zakupu lub wypożyczenia oraz dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, transport medyczny czy infolinię medyczną.

Umowa „Uszkodzenie Ciała po Wypadku” zawierana jest na 5 lat, automatycznie przedłużana na kolejne 5-letnie okresy i trwa do końca umowy podstawowej lub do 75. roku życia osoby ubezpieczonej. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 100 tys. zł.

Ubezpieczenie dostępne jest jako umowa dodatkowa do umów podstawowych: „MetLife na Życie”, „MetLife Gwarancja Jutra”, „Gwarantowana Emerytura+” oraz „MetLife Gwarantowana Ochrona”:

MetLife na Życie” – terminowe ubezpieczenie na życie, które dzięki zróżnicowanym opcjom dodatkowym, zapewnia m.in. środki finansowe na walkę z rakiem, wsparcie w razie trwałej niepełnosprawności, ochronę spłacenia kredytu hipotecznego, czy wzajemne ubezpieczenie wspólników w firmie.

MetLife Gwarancja Jutra” –  ubezpieczeń na życie i dożycie, które umożliwia gromadzenie kapitału oraz gwarantuje wypłatę z góry ustalonej kwoty w razie określonych zdarzeń oraz na koniec okresu ubezpieczenia.

Gwarantowana Emerytura +” – ubezpieczenie rentowe, które zapewnia wypłatę miesięcznych świadczeń w określonej wysokości, po zakończeniu okresu opłacania składek, a także ochronę zdrowia i życia osoby ubezpieczonej.

„MetLife Gwarantowana Ochrona” – indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, które umożliwia gromadzenie kapitału oraz zapewnia wypłatę z góry ustalonej, zagwarantowanej kwoty na koniec okresu ubezpieczenia.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy.
Umowa dodatkowa „Uszkodzenie Ciała po Wypadku” oraz umowy podstawowe dostępne są
w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju

 

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej

tel. +48 22 523 52 66

kom. 518 021 695

mirela.czopiej@metlife.pl

 

MetLife, Inc.:

MetLife, Inc. poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone („MetLife”), jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia, renty kapitałowe, programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Istnieje od 1868 roku, prowadzi działalność w ponad 40 krajach i zajmuje wiodącą pozycję w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife prowadzi działalność jako MetLife TUnŻiR S.A., MetLife TFI S.A. oraz MetLife PTE S.A. Więcej informacji na stronach www.metlife.com oraz www.metlife.pl