MetLife wprowadza innowacyjne ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. „MetLife Każdy Ważny” to alternatywa dla klasycznego ubezpieczenia grupowego – zapewnia indywidualną, spersonalizowaną ochronę życia i zdrowia zarówno pracodawcy, jak i pracownikom oraz członkom ich rodzin.

Nowe ubezpieczenie „MetLife Każdy Ważny” to unikalne rozwiązanie na polskim rynku, które łączy w sobie prostotę ubezpieczenia grupowego z elastycznością ubezpieczenia indywidualnego. Produkt skierowany jest do firm zatrudniających kilka lub kilkanaście osób, ale skorzystają z niego również większe przedsiębiorstwa. Mogą do niego przystąpić właściciele, pracownicy, członkowie ich rodzin lub inne wskazane osoby. Ubezpieczenie jest tak skonstruowane, aby każdy mógł wybrać dla siebie lub swoich bliskich dokładnie taką ochronę, jakiej najbardziej potrzebuje.

Dzięki badaniu, które MetLife przeprowadziło wśród pracowników małych firm w Polsce, wiemy, że ubezpieczenie jest ważnym benefitem, a ok. 80% pracowników oczekuje indywidualnego traktowania przez pracodawcę, uwzględniającego różnorodność potrzeb – mówi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

Podstawą „MetLife Każdy Ważny” jest terminowe ubezpieczenie na życie, które można rozszerzyć aż o 9 zróżnicowanych opcji dodatkowych i otrzymać wsparcie finansowe w przypadku m. in. zdiagnozowania nowotworu lub innej poważnej choroby, pobytu w szpitalu, trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy, czy konieczności leczenia dziecka. Nowością jest możliwość ubezpieczenia
z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku.

Dla pracodawcy ważne jest, aby w ramach ubezpieczenia mieć możliwość jak najlepszego dopasowania zakresu i wysokości ochrony do potrzeb swoich pracowników. W typowym ubezpieczeniu grupowym wszyscy pracownicy otrzymują taki sam pakiet i zakres ubezpieczenia.
Nasz produkt zapewnia indywidualne podejście
, dzięki elastyczności w doborze dodatkowych świadczeń wynikających z sytuacji życiowej lub oczekiwań pracowników. Klienci spośród różnych opcji będą mogli skorzystać także z ochrony z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku. To nasze nowe ryzyko ubezpieczeniowe i ważny element oferty. Jesteśmy przygotowani na częste wypłaty świadczeń za przeróżne uszkodzenia ciała, m.in. złamania, skręcenia, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich, rany zaopatrzone chirurgicznie, oparzenia i odmrożenia, leczenie endoskopowe lub zachowawcze – dodaje Bożena Trzaska.

„MetLife Każdy Ważny” zapewnia również dostęp do bezpłatnych usług assistance, dopasowanych do zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia, takich jak pomoc w walce z nowotworem, po wypadku, w chorobie lub rehabilitacji, czy wsparcie w organizacji pogrzebu. Dodatkową korzyścią dla osób objętych ubezpieczeniem jest bonus w postaci możliwości bezpłatnych telefonicznych konsultacji medycznych e-lekarz 24 lub dostęp do platformy internetowej ze zniżkami na zakupy w sklepach stacjonarnych i online. Ponadto każdy z pracodawców otrzymuje dostęp do pakietu assistance w zakresie bezpłatnych usług prawnych.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Produkt „MetLife Każdy Ważny” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju.

 

Kontakt dla mediów:

Mirela Czopiej

tel. +48 22 523 52 66

kom. 518 021 695

mirela.czopiej@metlife.pl

 

MetLife, Inc.:

MetLife, Inc. poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone („MetLife”), jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia, renty kapitałowe, programy świadczeń pracowniczych i usługi zarządzania aktywami klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym. Istnieje od 1868 roku, prowadzi działalność w ponad 40 krajach i zajmuje wiodącą pozycję w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce MetLife prowadzi działalność jako MetLife TUnŻiR S.A., MetLife TFI S.A. oraz MetLife PTE S.A. Więcej informacji na stronach www.metlife.com oraz www.metlife.pl