Życie pełne jest zagrożeń i niebezpieczeństw, na które nie mamy wpływu. Mamy tendencję do odpychania od siebie świadomości ich istnienia, mówiąc sobie, że “mi na pewno się to nie przytrafi”. Rzeczywistość jest jednak nieprzewidywalna, a do nieszczęśliwego wypadku wystarczy obecność w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Nawet najlepsze umiejętności prowadzenia samochodu nie uchronią nas przed pijanym kierowcą pędzącym z naprzeciwka, zagrażającą naszemu życiu awarią sprzętu lub wypadkiem na stoku narciarskim. Uszkodzenie ciała bądź trwałe inwalidztwo może spowodować, że będziemy niezdolni do pracy, czy to czasowo, czy trwale i jednocześnie wiązać się ze znacznymi kosztami leczenia. Nie istnieje sposób gwarantujący nam bezpieczeństwo w każdej sytuacji, jednak dzięki ubezpieczeniu możemy zapewnić sobie finansowy spokój w sytuacji, kiedy życie przykro nas zaskoczy. W tym artykule przyjrzymy się różnicom między uszkodzeniem ciała a trwałym inwalidztwem, które mogą być skutkiem wypadku.

Czym jest uszkodzenie ciała?

Ubezpieczenie od uszkodzenia ciała ma za zadanie zabezpieczyć cię na wypadek różnego rodzaju uszkodzeń, zarówno tych drobnych, jak i poważniejszych. Każda firma ubezpieczeniowa ma własną definicję uszkodzenia ciała, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z zakresem ochrony w umowie.

Czym jest uszkodzenie ciała w rozumieniu MetLife? Nie będą nim siniaki i drobne zadrapania lub małe oparzenia, których możesz doznać w przypadku drobnej stłuczki rowerowej czy prac domowych. Jednak np. złamanie kości różnych części ciała, zwichnięcie lub skręcenia, rozcięcie łuku brwiowego, pęknięcie barku czy też uszkodzenie kolana, czy też innych części ciała — te uszkodzenia są poważniejsze i zwykle wymagają wizyty u lekarza, interwencji chirurgicznej lub rehabilitacji, a co za tym idzie – wyłączają nas czasowo z pracy. Takie i podobne skutki wypadku rozumiemy jako uszkodzenie ciała i są one objęte naszym ubezpieczeniem. Dokładną definicję tego, czym jest uszkodzenie ciała, znajdziesz w naszych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) oraz Tabeli uszkodzeń ciała wskutek wypadku, która jest załączona do OWU.

Ważne jest to, że przy ubezpieczeniu na wypadek uszkodzenia ciała wypłata świadczenia następuje od razu po zgłoszeniu wypadku i po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji. Nie trzeba czekać na zakończenie leczenia i rehabilitacji, by otrzymać świadczenie. Jeśli po zakończeniu leczenia i rehabilitacji zostanie stwierdzone jednak uszkodzenie ciała uzasadniające wyższe świadczenie, wówczas na podstawie dosłanych dokumentów oraz tabeli z OWU zostanie dopłacona pozostała część świadczenia.

Czym jest trwałe inwalidztwo?

W nomenklaturze ubezpieczeniowej trwałe inwalidztwo jest równoznaczne z trwałymi skutkami obrażenia ciała. Dzielimy je na dwa typy: inwalidztwo całkowite i częściowe. Inwalidztwo całkowite dotyczy głównie przypadków, w których obrażenia ciała są tak znaczne, że uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie. Wiąże się ono z wypłaceniem 100% sumy ubezpieczenia.

Częściowe inwalidztwo oznacza trwałe obrażenia ciała, które wiążą się z częściowym utrudnieniem samodzielnego funkcjonowania lub nie wiążą się z nim w ogóle. Takie inwalidztwo oznacza, że wskutek wypadku nie jest możliwe odzyskanie pełnej sprawności - takiej, jaką mieliśmy przed wypadkiem, w mniejszym lub większym stopniu mamy trwałą dysfunkcję organizmu, np. zerwane wiązadła, częściowo lub całkowicie utraciliśmy słuch czy wzrok, mamy trwałe zaburzenia mówienia, nasze poruszanie jest ograniczone, doszło do trwałego uszkodzenia kręgosłupa, czy też tkanek miękkich. Katalog wszystkich obrażeń rozumianych jako trwałe inwalidztwo oraz wysokości % inwalidztwa znajdziesz w Tabeli norm oceny procentowej trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. Tabela ta jest częścią OWU. Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od tego, jak poważne jest trwałe inwalidztwo oraz na jaką sumę ubezpieczenia zawarliśmy to ubezpieczenie.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie obejmuje te obrażenia, które powstały wskutek wypadku i w świetle aktualnej wiedzy medycznej, nie rokują dalszej poprawy po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

W jaki sposób ustala się stopień uszkodzenia ciała czy też inwalidztwa?

Zakres ochrony na wypadek uszkodzenia ciała oraz trwałego inwalidztwa określany jest precyzyjnie w OWU oraz w tabelach świadczeń z ustalonymi procentami do wypłaty. Tabele zostały przygotowane tak, aby oferować kompleksowy zakres ubezpieczenia i w sposób jasny określać wypłacane kwoty. Im poważniejsze uszkodzenie ciała lub trwałe inwalidztwo tym wyższy % wypłaconej kwoty świadczenia. Pamiętaj, że bardzo ważne jest, abyś dokładnie zapoznał się z tymi tabelami, jak i całą umową, przed jej zawarciem. W przypadku zgłoszenia roszczenia – również zachęcamy do ponownego zapoznania się z warunkami ubezpieczenia przed zgłoszeniem.

Jak zgłosić roszczenie, jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną?

Dla większości z nas najszybciej i najprościej zrobić to przez portal www.eroszczeniemetlife.pl, zachęcamy również do zapoznania się z filmem – w nim są wskazane wszystkie możliwości zgłoszenia roszczenia, wybierz najlepszy dla siebie: https://www.youtube.com/

Czy potrzebuję ubezpieczenia od uszkodzeń ciała oraz trwałego inwalidztwa?

Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się los. Statystyki, jak i codzienne informacje w wiadomościach telewizyjnych, czy też Internecie, pokazują, że wypadki się zdarzają i są bolesnym doświadczeniem zarówno dla poszkodowanych, jak i dla ich rodzin. Dzięki odpowiednio dobranemu ubezpieczeniu ty i twoja rodzina nie będziecie zostawieni samym sobie w razie wypadku. Wypłacona kwota ubezpieczenia pomoże w pokryciu kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, uzupełni lukę w dochodach, pomoże w przypadku niezdolności do pracy i znacznie ułatwi odnalezienie się w życiu na nowo. Koniecznie też trzeba sprawdzić, czy oprócz wypłaty świadczenia, przysługuje skorzystanie z usług assistance w ramach ubezpieczenia – w nim mamy zapewniony bezpłatny i szybki dostęp m.in. do ortopedy, rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.

Oczywiście każdy podejmuje decyzję o zapewnieniu sobie ochrony samodzielnie — jednak naszym zdaniem warto być przygotowanym na różne scenariusze w życiu, także na te najczarniejsze. Zróbmy to wbrew powiedzeniu, że „Mądry Polak po szkodzie”. Żyjmy pełnią życia, realizujmy nasze marzenia i pasje, mając z tyłu głowy – że w razie czego – mamy zapewnioną ochronę. Spokojna głowa i uśmiech na twarzy – o to chodzi przecież w życiu.

O autorach:

Michał Mikusiński, Dyrektor Departamentu Roszczeń i Reklamacji. Od ponad 20 lat związany z branżą ubezpieczeń. Koncertuje się na inicjatywach mających na celu poprawę satysfakcji klientów. To jego główny obszar zainteresowań zawodowych. Prywatnie, ale z wpływem na życie zawodowe interesuje się technologią i bezpieczeństwem w sieci, bierze udział w aktywnościach społecznych, wolontariatach.

Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych. Od ponad 20 lat poszukuje najlepszych rozwiązań ochronnych dla klientów i wdraża je, w biznesie nastawiona na budowanie długofalowych relacji biznesowych, optymistka.