Jeśli jesteś studentem lub wkrótce rozpoczniesz naukę na studiach wyższych, warto wiedzieć, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie. Na studiach mamy sporo możliwości ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków. Tym bardziej powinniśmy przemyśleć kwestię własnego bezpieczeństwa, jeśli pracujemy dorywczo, często podróżujemy, czy też jesteśmy wyjątkowo aktywni fizycznie.

Ubezpieczenie dla studenta w NFZ – czy jest wystarczające?

Na studiach mamy prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewnia Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy jednak być świadomym tego, że uczelnia nie ma obowiązku zgłaszania studentów do programu. Ważne także jest to, że przepisy różnią się dla studentów przed 26. rokiem życia i po ukończeniu tego wieku.
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a zgłoszenie studenta do NFZ przebiega na dwa sposoby:

  • za pośrednictwem uczelni,
  • przez członków rodziny, którzy pracują.

Uczelnia zgłasza nas do ubezpieczenia w NFZ wówczas, gdy prawni opiekunowie nie mają ubezpieczenia lub nie żyją. Trzeba jednak zgłosić taki fakt w placówce. Jeśli pełnoletni student jest w związku małżeńskim, to współmałżonek, pod warunkiem, że pracuje, może go ubezpieczyć.

W sytuacji, kiedy student nie może być zgłoszony przez członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ zgłasza go na jego wyraźny wniosek uczelnia. Ze świadczeń zdrowotnych studiujący może korzystać przez cały okres studiów i przez 4 miesiące po ich zakończeniu (art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.).

Po przekroczeniu 26. roku życia do ubezpieczenia nie mogą zgłaszać już rodzice ani inni opiekunowie prawni. W takiej sytuacji ubezpieczenie zdrowotne zapewnia uczelnia. W tym przypadku również należy złożyć w dziekanacie odpowiedni wniosek.

Ubezpieczenie NNW – co powinno uwzględniać?

Wprawdzie dość trudno o wypadek podczas wykładu na uczelni, ale życie studenta nie ogranicza się do nauki. To często dość intensywny okres, w którym poza nauką dużo się podróżuje, bawi i spędza aktywnie czas. Nieszczęśliwy wypadek zawsze może się przytrafić i to w najmniej oczekiwanym momencie. Właśnie dlatego warto zadbać o dodatkowe zabezpieczenie w postaci polisy dla studenta. To zabezpieczenie, które można elastycznie dostosować do własnych potrzeb i własnego stylu życia. Ubezpieczenie NNW dla studenta to możliwość, że otrzymamy wsparcie finansowe wówczas, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub gdy trafimy do szpitala. Taką polisę możemy wybrać sami lub skorzystać z ofert, które proponuje uczelnia.

Jeśli zdecydujemy się na ofertę prezentowaną przez uczelnię, musimy wiedzieć, że jest to ubezpieczenie grupowe, które przeważnie jest dość ograniczone i gwarantuje podstawowy pakiet ochronny. Największą zaletą takiego pakietu jest to, że jest on tani i może wynieść mniej niż 50 zł za rok. Niska składka przekłada się oczywiście na kwoty odszkodowań, które w razie wypadku nie będą wysokie. Dlatego, jeśli dużo podróżujemy, a tym bardziej, gdy uprawiamy jakieś sporty podwyższonego ryzyka (np. jazdę konną lub nurkowanie), zadbajmy o to, by polisa uwzględniała ryzyko wypadków, do których może dojść podczas oddawania się swoim pasjom. Równie ważne jest to, by zapewniała ona wysokie kwoty wypłat.

Oprócz ubezpieczeń NNW na rynku dostępnych jest także wiele ofert oferujących zarówno ochronę NNW, jak i szeroką ochronę w przypadku chorób. Jeżeli student ma potrzebę zapewnienia sobie kompleksowej ochrony i poczucia bezpieczeństwa, warto by rozważył taką opcję ubezpieczenia dla siebie.

Karty studenckie – co gwarantują?

Są one popularne ze względu na to, że mają wielofunkcyjny charakter. Jeśli opłacamy kartę studencką, mamy zapewnione całoroczne ubezpieczenie NNW dla studentów. Co istotne z karta studencka daje pewne zabezpieczenie, jednak nie jest niezawodnym sposobem ochrony na różne zdarzenia. Karty w zależności od wariantów mogą ubezpieczać wypadki w trakcie m.in. amatorskiego uprawiania sportów oraz wykonywania praktyk studenckich i szkolnych. Służą także jako dokument uprawniający do zniżek np. z transportu publicznego oraz jako karta rabatowa (np. w pizzerii).

Możliwości ubezpieczenia życia i zdrowia w trakcie studiów jest wiele. Warto rozróżniać ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ, które gwarantuje dostęp np. do lekarza pierwszego kontaktu oraz ubezpieczenie NNW dla studenta, którego zakres ochronny jest większy. Pamiętajmy także o kartach studenckich, które również są świetną formą ubezpieczenia, a przy okazji możemy z nich korzystać jak z kart rabatowych w wielu miejscach (np. w restauracjach, a także w środkach komunikacji miejskiej).

Czytaj także Jesteś singlem? Co możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu na życie?