Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu to coraz chętniej kupowana polisa, która uzupełnia podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Dodawany do ubezpieczenia od określonej sumy ubezpieczenia szpitalny pakiet assistance pełniej zabezpiecza nas na wypadek groźniejszej kontuzji czy choroby, której konsekwencją jest m.in. pobyt w szpitalu. Dowiedz się więcej o tym, jak działa i co obejmuje szpitalny pakiet assistance.

Czym jest szpitalny pakiet assistance i dlaczego warto go mieć?

Szpitalny pakiet assistance to wiele dodatkowych i bardzo pomocnych usług po lub w trakcie pobytu w szpitalu.

Codziennie słyszymy o rozmaitych wypadkach. W 2019 r. odnotowano ponad 450 tys. kolizji drogowych, rannych było 35 tys. uczestników ruchu drogowego[1]. W sytuacjach losowych, w których jesteśmy narażeni na uszczerbek na zdrowiu, potrzebna jest szybka reakcja służb medycznych. Nieszczęśliwe wypadki wywołują stres, odczuwamy lęk przed konsekwencjami zdrowotnymi.

Szpitalny pakiet assistance zdejmuje z nas ciężar bardzo wielu obowiązków. Zapewnia komfort w postaci dodatkowej opieki. Z pakietem assistance mamy zapewniony cały szereg usług, które pozwalają poczuć się bardziej komfortowo i skupić na samym leczeniu. Co więcej, pakiet zapewni także opiekę poszpitalną, rehabilitację czy opiekę medyczną w domu.

Czytaj także: Rehabilitacja po wypadku – jak przeprowadza się ją najskuteczniej?

Jak wygląda ochrona ubezpieczeniowa i jaki jest jej zakres?

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach pakietu assistance obejmuje m.in. organizację i pokrycie kosztów wizyt u lekarzy specjalistów:

 •  chirurga,
 •  urologa,
 • okulisty,
 • otolaryngologa,
 • ortopedy,
 • kardiologa,
 • neurologa,
 • pulmonologa,
 • lekarza rehabilitacji,
 • neurochirurga,
 • psychologa.

Mamy także zapewnione dodatkowe usługi, które wpływają na nasz komfort w trakcie pobytu w szpitalu, ale także po nim, na przykład:

 • rehabilitację – wystarczy pisemne zalecenie lekarza prowadzącego lub lekarza centrum pomocy, by korzystać z rehabilitacji. Ubezpieczyciel zorganizuje wówczas i pokryje koszty wizyt fizjoterapeuty w miejscu pobytu ubezpieczonego lub w najbliżej, względem pobytu ubezpieczonego, położonej poradni rehabilitacyjnej;
 • dostarczenie i refundację leków – jeśli ze względu na stan zdrowia, musimy przebywać w domu (co jest zalecone pisemnie przez lekarza), a niezbędne są nam leki, ubezpieczyciel zorganizuje zakup oraz pokryje ich koszty, jak i koszty dostawy. Pamiętajmy jednak, że świadczenie jest realizowane wtedy, kiedy ubezpieczonemu nie mogą pomóc domownicy. Koszty pokryje ubezpieczyciel do 3500 zł, jeśli hospitalizacja wyniesie min. 4 dni
 • opiekę domową i pielęgniarską po hospitalizacji – jeśli w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego jesteśmy hospitalizowani przez co najmniej 4 dni, mamy zapewnione pokrycie kosztów do 3500 zł na opiekę domową oraz pielęgniarską po powrocie do domu. Możemy więc być spokojni o zakupy artykułów spożywczych, domowe porządki, dostawę lub przygotowanie posiłków, a także, wydawałoby się tak prozaiczne czynności, jak podlewanie kwiatów oraz opiekę nad zwierzętami. Do miejsca zamieszkania będzie także przyjeżdżać, na koszt ubezpieczyciela, wyspecjalizowana pielęgniarka, która zapewni opiekę medyczną w zakresie zaleconym przez lekarza prowadzącego;
 • dostarczenie osobistych rzeczy do szpitala – możemy być spokojni także o to, że do szpitala zostaną dostarczone nasze artykuły pierwszej potrzeby. Jeśli trafimy do szpitala, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty (do 3500 zł) dostawy odzieży, przyborów toaletowych czy okularów w przypadku, kiedy nie mamy możliwości skorzystania z pomocy domowników.
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego – wystarczy pisemne zalecenie lekarza prowadzącego lub lekarza centrum pomocy, by ubezpieczyciel pokrył koszty wypożyczenia lub zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia rehabilitacji. Hospitalizacja nie może być krótsza niż 4 dni, a ubezpieczyciel pokryje koszty do 3500 zł,

Szpitalny pakiet assistance obejmuje także swoim zakresem transport:

 • dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego – jeśli lekarz prowadzący zaleci ubezpieczonemu korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty jego transportu do miejsca, w którym przebywa ubezpieczony;
 • pomiędzy placówkami medycznymi – w przypadku, kiedy placówka medyczna nie spełnia odpowiednich do stanu zdrowia ubezpieczonego wymogów lub kieruje na zabieg albo badania lekarskie do innej placówki medycznej ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszt takiego transportu do kwoty 3500 zł. Podczas przejazdu może towarzyszyć ubezpieczonemu wskazana przez niego osoba. Środek transportu jest dostosowany do stanu zdrowia pacjenta;
 • osoby wskazanej w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego – ubezpieczony może wskazać osobę, która ma zostać dowieziona do szpitala. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany do zorganizowania takiego transportu i pokrycia kosztów taksówki (do 100 km), pociągu, autobusu, a nawet samolotu łącznie z kosztami przejazdu z dworca lub lotniska;
 • do i z placówki medycznej – ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu z i do placówki wraz ze wskazaną przez ubezpieczonego osobą. Środek transportu jest dostosowany do stanu zdrowia poszkodowanego.

Szczegóły umów, limity świadczeń, wykluczenia są zawsze dokładnie określone w warunkach ubezpieczenia.

W jaki sposób można skorzystać z pakietu assistance?

Procedura w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego jest jasno sprecyzowana. W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie lub udać się do lekarza pierwszego kontaktu. W kolejnym kroku wystarczy zgłosić zdarzenie do Centrum Operacyjnego. Zgłoszenie zostaje przyjęte, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jakie przysługują nam świadczenia. Następnie na podstawie przekazanej dokumentacji medycznej organizowane są usługi świadczone w trakcie pobytu w szpitalu, wizyty lekarzy specjalistów, rehabilitacyjne, transportu czy związane z pomocą domową po powrocie ze szpitala. Za każdym razem proponowane są najdogodniejsze placówki medyczne lub w razie potrzeby organizuje się usługi w domu. Każdy etap prowadzony jest z myślą o komforcie ubezpieczonego, dzięki czemu może on szybciej powrócić do zdrowia.

Kto skorzysta z wykupienia szpitalnego pakietu assistance?

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu zawiera w szpitalny pakiet assistance. Z polisy skorzysta więc każdy, kto zdecyduje się na wykupienie polisy. Szpitalny pakiet assistance otacza nas szeroką ochroną. Wykupienie takiego zabezpieczenia daje nam nie tylko pewność, że zostanie nam wypłacone świadczenie za pobyt w szpitalu, ale także otrzymamy cały szereg usług, dzięki którym możemy poczuć się bardziej komfortowo.

W trudnych chwilach nie zawsze mamy czas na to, by o wszystko zadbać, trudniej też pamiętać o najbardziej prozaicznych, codziennych obowiązkach. Komfort, jaki mamy z ubezpieczeniem szpitalnym, pozwoli nam bardziej skoncentrować się na leczeniu i powrocie do pełnego zdrowia.

[1] http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html