W dojrzałym wieku pojawia się wiele dolegliwości wprost wynikających z lat, które upłynęły. Codzienne czynności stają się dla seniorów coraz trudniejsze do wykonania. Co oznacza, że osoby starsze są bardziej podatne nie tylko na choroby, ale także na różnego rodzaju kontuzje. Co z tego wynika? Ryzyko nieszczęśliwego wypadku oraz choroby jest wyższe niż wcześniej. A leczenie, hospitalizacja czy rehabilitacja mogą determinować duże zmiany w życiu.

Ze względu na ryzyko wynikające z chorób i wynikającą z nich konieczność ponoszenia kosztów na leczenie, warto zatroszczyć się o ochronę ubezpieczeniową rodziców czy dziadków. Ubezpieczenie dla  osób w dojrzałym wieku zapewni im środki finansowe i będzie gwarancją spokoju bez obaw o pieniądze.

Dlaczego ubezpieczenie dla mamy czy dziadka to wyraz najwyższej troski?

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie zapewnia osobom w dojrzałym wieku wsparcie finansowe na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji. Stanowi także poduszkę finansową, jeśli zdiagnozowany zostanie nowotwór złośliwy czy inna zmiana nowotworowa. Finansowym wsparciem starsi członkowie rodziny objęci są również wtedy, kiedy konieczna jest hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW) lub choroby, a także trwałego inwalidztwa wskutek NW.

Nic więc dziwnego, że coraz częściej przychylniejszym okiem spoglądamy w stronę ubezpieczenia zdrowotnego, które jest szybko uruchamiane w razie wspomnianego wypadku lub choroby. Możemy wówczas otrzymać środki finansowe. Ubezpieczenie jest więc czymś w rodzaju akceleratora dającego finansową szansę na skorzystanie z szybkich badań diagnostycznych czy szybkiego umówienia się na wizytę u specjalisty. Warto też pomyśleć o takim ubezpieczeniu, które oprócz wypłaty świadczenia zapewni nam w razie NW lub choroby dostęp do usług assistance, takich jak właśnie wymienione wcześniej.

Troszcząc się o najbliższych, miejmy na uwadze fakt, że każdy może paść ofiarą wypadku. Seniorzy również narażeni są na niepożądane zdarzenia i konsekwencje wynikające nawet z prozaicznego potknięcia. Ubezpieczenie nie ochroni nas przed nim, ale zapewni środki na poradzenie sobie ze skutkami przykładowego, wspomnianego potknięcia.

Na jakie elementy ubezpieczenia zwracać uwagę przy jego wyborze?

Sam zakup polisy dla osoby w dojrzałym wieku niewiele się różni od zakupu ubezpieczenia dla osoby młodej. Różnic należy się doszukiwać w samej ofercie. Kilka elementów wpływa na nieco inny kształt ochrony ubezpieczeniowej. Starsza osoba po prostu może potrzebować innego zakresu ochrony niż ktoś młody. Istotnym czynnikiem jest więc wiek ubezpieczanego. Może to się przekładać np. na ryzyko występowania różnych chorób mających mniejsze lub większe skutki.

Należy też zdawać sobie sprawę z tego, że z polisy wykluczone będą te choroby, na które  już się choruje. Ta zasada nie dotyczy wyłącznie osób starszych, ale ubezpieczonych w każdym wieku.

Pamiętajmy o tym, by pod uwagę wziąć okres trwania ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdźmy, czy polisa będzie chronić  osobę w dojrzałym wieku dożywotnio. To niezwykle istotne, by najbliższy członek rodziny miał gwarancję, że parasol ochronny będzie „otwarty” niezależnie od wieku. To oznacza, że umowa z ubezpieczycielem wygaśnie dopiero wskutek śmierci osoby ubezpieczonej. Takie rozwiązanie jest pomocne dla rodziny. Wprawdzie pieniądze nie ukoją smutku po utracie najbliższej osoby, to jednak umożliwią pożegnanie się z nią w pełnym spokoju, bez martwienia się o środki, które pomogą płynnie przejść wiele przyziemnych spraw.

Nie można też zapominać o tym, że nowoczesne ubezpieczenia nie są jednakowe dla wszystkich. To w pełni spersonalizowane propozycje, które pozwalają szczelnie i pod kątem potrzeb ubezpieczanego dopasować ochronę ubezpieczeniową w zgodzie z możliwościami finansowymi.

Pewność, że ubezpieczenie, na które ostatecznie się zdecydujemy, będzie odpowiednie dla osoby starszej zyskamy, jeśli dokładnie zweryfikujemy jego kluczowe elementy takie jak:

  • zabezpieczenie dożywotnie – to bardzo ważne, by ubezpieczani rodzice bądź dziadkowie mieli zapewnioną ochronę niezależnie od wieku,
  • wiek przystąpienia do ubezpieczenia – zdarza się, że ubezpieczyciele stawiają warunek, który określa wiek przystąpienia do umowy ubezpieczeniowej. Warto sprawdzić, czy do ubezpieczenia można przystąpić nawet w wieku 75 lat,
  • umowy dodatkowe – warto również zapoznać się umowami dodatkowymi, dzięki którym optymalnie dopasujemy zakres ochrony do potrzeb i stylu życia. Informacje na ich temat można znaleźć np. w OWU, karcie produktu, ale też warto zapytać o nie podczas rozmowy z agentem ubezpieczeniowym,
  • składka – w przypadku, kiedy już ustaliliśmy zakres ochrony, który pokrywa potrzeby i oczekiwania ubezpieczonego, trzeba przejść do składki. Jeśli polisa spełnia wszelkie warunki i składka nie przekracza naszego budżetu, można podjąć ostateczną decyzję.

Co zapewnia ubezpieczenie dla osoby w dojrzałym wieku?

Statystycznie częściej zdarza się, że osoby starsze  są obciążone większym ryzykiem zachorowania na mniej lub bardziej poważną chorobę. Równie ważne jest uświadomienie sobie, że nawet zwykły uraz czy złamanie będzie przez nich przechodzone dłużej i może pozostawić po sobie trwały ślad. Ubezpieczenie jest czymś w rodzaju poduszki finansowej. Polisa ułatwi dostęp do opieki zdrowotnej na wyższym poziomie, która optymalnie szybko i sprawnie pomoże w trudniejszych dla zdrowia chwilach.

Dodatkowe umowy jeszcze szczelniej chronią

Umowy dodatkowe mogą znacznie rozszerzyć oraz, co najważniejsze, dopasować do potrzeb ochronę ubezpieczeniową. Jest to o tyle istotne, że to dzięki nim mamy szansę optymalnie skonfigurować  polisę. Jeśli obawiamy się o przyszłość rodzica lub dziadka i chcemy zatroszczyć się o jego zdrowie i bezpieczeństwo, możemy zdecydować się na zakupienie dodatkowych ubezpieczeń, które oferuje MetLife Start55:

  • rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji – jeśli po wypadku lub chorobie stan zdrowia nie pozwala funkcjonować samodzielnie, ubezpieczony będzie otrzymywał odpowiednią kwotę miesięcznie. Wypłaty będą realizowane nawet przez 10 lat. Takie wsparcie finansowe pozwoli lepiej zorganizować życie nawet po poważnym wypadku czy chorobie,
  • w przypadku diagnozy nowotworu złośliwego, a także innej zmiany nowotworowej – jeśli diagnoza lekarska potwierdzi wystąpienie nowotworu, wypłacona zostanie jednorazowa kwota, dzięki której będą do dyspozycji środki na leczenie,
  • w sytuacji, kiedy konieczna będzie hospitalizacja po wypadku lub chorobie, lub też operacja – pieniądze zostaną wypłacone za każdy dzień pobytu w szpitalu. Warunkiem jest co najmniej 4-dniowa hospitalizacja. W sytuacji, kiedy okaże się, że konieczne będzie przeprowadzenie operacji, wypłacone zostaną dodatkowe środki finansowe,
  • w przypadku trwałego inwalidztwa, które jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku (NW) – w sytuacji, kiedy nie będziemy mogli powrócić do pełnej sprawności, a lekarz stwierdzi inwalidztwo nawet na poziomie 1%, otrzymamy jednorazową wypłatę.  Im poważniejsze inwalidztwo, tym wypłata będzie wyższa – maksymalnie może to być nawet 4-krotność sumy ubezpieczenia. Jeśli inwalidztwo będzie określone na poziomie 50%, to dodatkowo wypłacane będzie comiesięczne świadczenie przez 10 lat,
  • dodatkowy rachunek – pozwala inwestować pieniądze w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK). Ta umowa umożliwia budowanie kapitału na przyszłość oraz zapewnienie dziecku lub wnukowi środków na rozpoczęcie dorosłego życia.

Nasza troska o rodziców, dziadków czy innych starszych  członków rodziny może być okazywana na wiele sposobów. Jednym z bardziej pragmatycznych pomysłów jest zakup ubezpieczenia. To  sprawi, że najbliżsi, ci w dojrzałym wieku, w razie trudnej sytuacji, jaką jest wypadek, poważna choroba czy pobyt w szpitalu, otrzymają wsparcie finansowe, a także dostęp do różnych usług assistance, dzięki czemu będą mogli w sposób komfortowy korzystać z placówek medycznych – bez stania w kolejkach, bez przedłużającego się w nieskończoność oczekiwania na wizytę u specjalisty badanie czy rehabilitację. Decydując się na optymalnie skonfigurowane ubezpieczenie, możemy być też spokojniejsi o jakość życia, jaką pomożemy im zapewnić na kolejne lata.

Czytaj także:  Dlaczego nie warto odkładać na później zakupu ubezpieczenia na życie?