Dzieci, rodzice czy też małżonek osoby zmarłej należą do grupy osób, którym przysługuje prawo do renty rodzinnej. Istotne jest to, by osoba zmarła, w chwili śmierci, miała ustalone prawo do emerytury lub renty w wyniku niezdolności do pracy. Renta może być także przyznana wówczas, gdy osoba zmarła spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny, w przypadku gdy osoba zmarła pobierała zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub świadczenie przedemerytalne. Jeśli osoba zmarła pobierała jedno z tych świadczeń, uznaje się, że spełniała warunki, które umożliwiały jej pobieranie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ile wynosi renta rodzinna z ZUS?

Jeśli członków rodziny uprawnionych do pobierania świadczenia jest więcej, to niezależnie od ich liczby przyznawana jest jedna, łączna renta rodzinna po zmarłej osobie. Kiedy zachodzi taka konieczność, świadczenie dzielone jest w równych kwotach pomiędzy członków rodziny.

W zależności od liczby osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej świadczenie wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego – przysługuje wtedy, kiedy do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,
  • 90% świadczenia zmarłego – wtedy, kiedy świadczenie mogą pobierać dwie osoby,
  • 95% świadczenia zmarłego – w sytuacji, kiedy rentę rodzinną będą pobierały trzy lub więcej osoby.

Sierota zupełna, czyli osoba która nie ma obojga rodziców, otrzymuje jeszcze dodatek w wysokości 417,27 zł.

Warto zwrócić uwagę na to, że świadczenie nie może być wypłacane w niższej kwocie niż najniższa renta rodzinna. Nawet jeśli wyliczenie wskazywałoby na niższą kwotę (od tej najniższej), to świadczenie musi być odpowiednio podwyższone. Ostatnia waloryzacja rent rodzinnych przypadła na 1 marca 2019 r. i od tego czasu najniższa renta rodzinna wynosi 1100 brutto.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Rodzina, w której umiera rodzic czy współmałżonek, znajduje się często w trudniejszej sytuacji finansowej. Ustawodawca wprowadził instytucję renty rodzinnej, by była wsparciem finansowym członka lub członków rodziny po śmierci bliskiej osoby.

Czytaj także: Ubezpieczenie na życie. Czy warto je kupić, jakie wybrać?

Dzieci a renta rodzinna

Dzieci własne, przysposobione, a także dzieci drugiego małżonka do 16. roku życia mają prawo pobierać rentę rodzinną. Jeśli jednak dziecko kontynuuje naukę, wiek może zostać wydłużony do 25 lat. W przypadku, kiedy dziecko osiągnęło 25 lat na ostatnim roku studiów, to renta rodzinna wypłacana jest do zakończenia tego roku. Warto też wiedzieć, że jeśli dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy w trakcie pobierania renty rodzinnej, świadczenie nie podlega wówczas ograniczeniom wiekowym.

Wnuki – czy mają prawo do podbierania renty?

Nie tylko wnuki, ale także rodzeństwo oraz inne dzieci przysposobione przed 18. rokiem życia mają prawo do renty rodzinnej. Wyjątkiem są dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej. Bardzo istotne jest też spełnienie warunku przyjęcia dziecka na wychowanie i utrzymanie do 18. roku życia co najmniej na rok przed śmiercią. Wyjątek stanowi śmierć w następstwie wypadku.

Kiedy wdowa lub wdowiec uzyskuje prawo do otrzymywania świadczenia po zmarłym małżonku?

W sytuacji, kiedy jeden z małżonków ma ukończone 50 lat lub jest niezdolny do pracy, ma prawo do pobierania świadczenia w chwili, kiedy umiera żona lub mąż. Wdowa lub wdowiec otrzyma świadczenie również przed ukończeniem 50. roku życia oraz zachowując zdolność do pracy, kiedy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do pobierania renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jest także możliwość pobierania świadczenia, nawet jeśli współmałżonek osoby zmarłej nie spełnia żadnego warunku, w sytuacji, kiedy nie ma wystarczających źródeł utrzymania. Jest to wówczas świadczenie okresowe, przyznawane maksymalnie na dwa lata.

Na świadczenie z tytułu renty rodzinnej mogą także liczyć osoby rozwiedzione lub owdowiałe, które przed śmiercią małżonka lub małżonki nie były z nim/nią we współwłasności małżeńskiej, ale otrzymywały alimenty zasądzone przez sąd.

Renta rodzinna dla rodziców ubezpieczonego

Zarówno rodzice, macocha, jak i ojczym mogą ubiegać się o rentę rodzinną, jeśli spełniają warunki dotyczące wieku bądź wychowania dzieci lub niezdolności do pracy. Jednak muszą też spełniać dodatkowy warunek. Renta rodzinna zostanie przyznana wtedy, kiedy zmarły ubezpieczony (dziecko) bezpośrednio przyczyniał się do utrzymania rodziców.

Czytaj także: Prezent na Dzień Matki i Dzień Ojca? Możesz zadbać o ich bezpieczeństwo

Zmiany w 2020 roku – waloryzacja renty rodzinnej

W marcu 2020 r. renta rodzinna została poddana waloryzacji. Podwyżki wyniosą nawet 3,56%, co oznacza, że będzie to jedna z najwyższych podwyżek w ciągu ostatnich lat. Renta rodzinna ma wzrosnąć co najmniej  o 70 zł. Skok procentowy nie wziął się znikąd. Ministerstwo Finansów oddało stosunkowo niedawno projekt aktualizacji Programu Konwergencji na lata 2019-2022. Dokument ujawnia prognozy, które dotyczą najistotniejszych ekonomicznych wskaźników w Polsce na najbliższe lata. Liczby obejmują również emerytury oraz renty, które jak dowodzi projekt, mają ulec waloryzacji w 2020 r. w wysokości 3,24%, bez uwzględniania inflacji.

Renta dla Bliskich z MetLife – dodatek do ubezpieczenia

Inną formą zapewnienia najbliższym renty jest Renta dla Bliskich w formie umowy dodatkowej do podstawowego ubezpieczenia. To propozycja dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej zadbać o bezpieczeństwo finansowe rodziny i nie tylko. Świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego, osobie lub osobom, które zostały wskazane przez ubezpieczonego.

Dlaczego warto kupić umowę dodatkową Renta dla Bliskich?

Renta dla Bliskich, którą można wykupić jako umowę dodatkową do ubezpieczenia, będzie stanowiła zabezpieczenie finansowe dla osoby uposażonej (czy też kilku osób uposażonych). Tego rodzaju świadczenie będzie bardzo cennym wsparciem dla członków rodziny lub przyjaciół ubezpieczonego w razie jego śmierci. Niezależnie od wieku osoby uposażonej będzie ona otrzymywała comiesięczną rentę.

Wskazana w ubezpieczeniu osoba uposażona jest dodatkowo chroniona w razie śmierci rodziców w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jeśli w dniu tego wypadku nie ukończyła 26. roku życia, otrzyma  jednorazowe świadczenie w kwocie 1000-krotnie wyższej od sumy ubezpieczenia.

Renta dla Bliskich będzie dobrym zabezpieczeniem finansowym dla:

  • dziecka – jeśli  oboje rodzice zmarli lub zabraknie jednego rodzica czy dziadków
  • przyjaciół, osób bliskich – jeśli ubezpieczony w sposób szczególny chce się o nich zatroszczyć,
  • małżonka lub partnera – jeśli na przykład mniej zarabia czy nie pracuje,
  • rodziców – na przykład, kiedy ubezpieczony wspiera ich finansowo na co dzień,
  • jednocześnie kilku członków rodziny – dzieci, żony, rodziców.

Kto może ją kupić i do kogo jest kierowana?

Ideą tej oferty jest to, by każdy, kto czuje szczególną odpowiedzialność za swoich najbliższych, mógł  ich zabezpieczyć finansowo. Jeśli tylko ma się od 18 do 70 lat, można zdecydować się na zakup Renty dla Bliskich. Będąc rodzicem i wykupując umowę dodatkową, zadba się o przyszłość dzieci. Zapewni się im środki, do tego, by łatwiej i spokojniej weszły w dorosłe życie. Dziadkowie mogą też zadbać o wnuki, które zyskają łatwiejszy start, jak środki na studia czy wynajem mieszkania.