Rynek ubezpieczeń prywatnych coraz częściej odpowiada na niewystarczający system ubezpieczeń państwowych oraz niezaspokajającą potrzeby pacjentów służbę zdrowia. Według TNS Polska nawet ¾ Polaków żyje w przekonaniu, że ich przyszła emerytura z ZUS nie będzie wystarczająca, aby pokryć koszty życia. Jednocześnie rośnie popularność prywatnych ubezpieczeń, co wynika m.in. z tego, że na wizytę u specjalisty w publicznej służbie zdrowia trzeba czekać miesiącami, czasami i dłużej. Prywatne ubezpieczenia stają się więc naturalnym wyborem i potrzebą. W 2019 r. polisy prywatne miało już ponad 3 miliony Polaków (o 400 tys. więcej niż w poprzednim roku). Nowoczesna polisa nie tylko otwiera drzwi do specjalistów i zapewnia szybki dostęp do prywatnych placówek zdrowia, ale także pozwala zaoszczędzić.

Czym jest ubezpieczenie prywatne?

W ostatnich latach oferta ubezpieczeń prywatnych uległa znacznej przemianie, precyzyjniej odpowiadając na potrzeby klientów. Ubezpieczenie prywatne jest płatnym dopełnieniem ubezpieczenia, które otrzymujemy w ramach składek płaconych do ZUS. Obecnie polisy mogą być produktami wielozadaniowymi, które jednocześnie chronią życie i zdrowie, pełniąc również rolę swoistego systemu emerytalnego. W dobie niepewności o środki finansowe w podeszłym wieku wielofunkcyjność stanowi o atrakcyjności ubezpieczenia prywatnego.

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie?

Warto z budżetu domowego przeznaczyć środki na ubezpieczenie. Polisa może być zabezpieczeniem finansowym zarówno dla ubezpieczonego, jak i całej rodziny, może chronić życie, zdrowie, zapewniać wypłatę po wypadkach, ale też pomóc nam oszczędzać, czy zapewnić dodatkowe środki na emeryturę. Na przykład - w przypadku, kiedy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi, który spowoduje niezdolność do pracy czy do samodzielnej egzystencji, ubezpieczenie zapewnia środki, które w takich chwilach stanowią bufor bezpieczeństwa finansowego. Są także polisy, które pełnią funkcję oszczędnościową. Co to oznacza? Wpłacając regularnie składki ubezpieczeniowe, gromadzimy oszczędności, a jednocześnie jesteśmy chronieni w wybranym zakresie. Długoterminowy charakter ubezpieczenia pozwala na zebranie istotnego kapitału w ramach regularnych oszczędności, które będą wypłacone z końcem okresu, na jaki ubezpieczenie zostało kupione.

Dowiedz się więcej – chroń życie i oszczędzaj.

Ubezpieczenia, z którym można oszczędzać

Ubezpieczenia na życie i dożycie, czy też rentowe, pełnią funkcję zarówno ochrony ubezpieczeniowej, jak i pozwalają zgromadzić oszczędności, które zapewnią np. dodatkową emeryturę. Dzięki opłacaniu składek w czasie aktywności zawodowej oba ubezpieczenia zapewnią nam wypłatę środków, przy czym ubezpieczenie na życie i dożycie – wypłatę w formie jednorazowej a ubezpieczenie rentowe – dożywotnie wypłaty miesięczne.

Jak długo warto mieć ubezpieczenie i czy można wcześniej wypłacić pieniądze?

W przypadku ubezpieczeń na życie i dożycie oraz rentowych zaleca się cierpliwość i konsekwencję w opłacaniu składek. Ubezpieczenie powinno obejmować ochroną ubezpieczonego przez długi czas. W tym przypadku optymalny okres, w którym umowa powinna być utrzymywana, wynosi 20 lat. Dwie dekady pozwalają zgromadzić odpowiedni kapitał, zapewniając jednocześnie ochronę ubezpieczeniową od pierwszego dnia obowiązywania umowy. W obu ubezpieczeniach możemy wypłacić środki wcześniej, jednak im dłużej trwa umowa, tym wyższe kwoty są gromadzone, co z kolei przekłada się na wyższy wypracowany zysk. Dodatkowo klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie na życie i dożycie oraz rentowe to 2 w 1 – to zarówno ochrona, jak i oszczędzanie pieniędzy.

Czy istnieją jakieś ryzyka?

Towarzystwo ubezpieczeniowe inwestuje w aktywa, by pokryć zobowiązania wynikające z umowy. Są to inwestycje w dłużne papiery wartościowe z inwestycyjnym ratingiem kredytowym. To właśnie zwrot z inwestycji w aktywa służy temu, by pokryć wspomniane zobowiązania i wpływa na wysokość przyznanego udziału w zysku. Wskaźnik ryzyka dla prywatnego ubezpieczenia nie jest wysoki przy założeniu, że produkt będzie utrzymywany przez co najmniej 20 lat. Jeśli jednak będziemy chcieli spieniężyć inwestycję wcześniej, ryzyko może wzrosnąć i przełoży się to na niższy zysk lub jego brak.

Na jakie korzyści finansowe można liczyć?

Zakładając, że okres ubezpieczeniowy będzie trwał 20 lat, możemy być spokojni o zwrot z inwestycji, nawet jeśli przyjmiemy, że scenariusz rynkowy będzie wyjątkowo skrajny. Inwestując w ubezpieczenie 4000 zł rocznie, symulacje oparte na przeszłych inwestycjach wskazują, że nawet w skrajnych warunkach średni zwrot w każdym roku może wynieść 0,74%, natomiast korzystny scenariusz może przynieść korzyść na poziomie 1,80% w każdym roku. To oznacza, że łączna zainwestowana kwota w wysokości 80000 zł wygeneruje zysk na poziomie 16981,25 zł[1].

Są to oczywiście  symulacje szacunkowe, które są oparte na dowodach z przeszłych inwestycji oraz na zmiennych wartościach tej inwestycji. Co oznacza, że nie stanowią dokładnego wskaźnika, ale wskazują na trend, który daje pogląd tego, jakie możemy wypracować zyski.

Jakie są zalety ubezpieczenia?

Kupując polisę, warto zapewnić sobie zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość oszczędzania, tak aby zgromadzić środki na przyszłość, np. na dodatkową emeryturę.  Ubezpieczenia z funkcją oszczędzania powstały w odpowiedzi na niezadowalający system emerytalny i niepewność co do wysokości przyszłych emerytur. Klient, który w ramach długoterminowej umowy będzie regularnie opłacał składki, może liczyć na swoją prywatną emeryturę, czyli dodatkowe środki, niezależne od emerytury otrzymywanej z ZUS.

Ubezpieczenia pełnią także funkcję parasola ochronnego dla ubezpieczonego oraz jego rodziny. Otrzymają oni środki finansowe w różnych przypadkach – w zależności od tego, jak szeroki zakres ubezpieczenia został wybrany przy zawieraniu umowy, np. w przypadku, kiedy ubezpieczony wskutek wypadku lub choroby nie będzie zdolny do pracy, czy do samodzielnej egzystencji, po chorobie, wypadku, czy też pobycie w szpitalu.

Czytaj także: Dlaczego warto się ubezpieczać, zwłaszcza teraz, i jak nam pomoże agent?

 

[1] https://www.metlife.pl/content/dam/metlifecom/pl/pdf/KID_indywidualne/202004/KID_MGJ.pdf