Pracując, zarabiamy. Banał, którego nie da się podważyć. Jednak mocno rozpowszechnił się w branży ubezpieczeniowej stereotyp, że oferowane przez agentów polisy generują zysk, z którego korzysta wyłącznie doradca i towarzystwo ubezpieczeniowe. Opłacane składki nie stanowią one dla nas korzyści, są obciążeniem dla domowego budżetu. Istotą polis ubezpieczeniowych nie jest jednak to, byśmy zwiększali swój kapitał z miesiąca na miesiąc. Polisa uruchamiana jest wówczas, kiedy jest taka potrzeba, kiedy ulegniemy poważnemu wypadkowi czy zachorujemy. Wówczas możemy skorzystać z ustalonej kwoty, tak by aktualny standard życia został utrzymany, a nam nie zabrakło na opłacanie comiesięcznych zobowiązań.

Nie możemy zapominać, że agent sprzedaje polisę na życie, która funkcjonuje w „uśpieniu”. Zaczyna działać wówczas, kiedy w życiu pojawią się trudne chwile mające skutki emocjonalne, ale i pociągające za sobą również te finansowe. Co oznacza, że polisa pomaga ludziom w najtrudniejszych chwilach życia, stanowi bufor finansowego zabezpieczenia, który pozwala skupić się na leczeniu czy rehabilitacji, bez martwienia się o pieniądze.

Nie orientujesz się w inwestowaniu, chcesz zacząć oszczędzać? Polisa to dobry pomysł

Decydując się na zakupienie ubezpieczenia, nie możemy liczyć na to, że nasz portfel co miesiąc będzie zasilony dodatkową pulą pieniędzy, wypłacaną jako comiesięczna wypłata. Polisa to umowa, w ramach której zawieramy transakcję długoterminową mającą sens i dającą korzyść w dłuższej perspektywie.

Jednym z plusów posiadania polisy na życie jest fakt, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają obowiązek inwestować środki wpływające z tytułu składek w bezpieczne źródła. Pomnażanie pieniędzy nie jest wprawdzie duże, ale jest bardzo skuteczne. Taki kapitał potraktujmy jako zabezpieczenie finansowe na czas, w którym przejdziemy na emeryturę. Ten sposób oszczędzania będzie szczególnie cenny dla osób, dla których świat inwestowania wydaje się skomplikowany i nie czują się w nim swobodnie. TU inwestuje środki ze znajomością i zastosowaniem wszelkich branżowych zasad dotyczących bezpiecznego inwestowania.

Ubezpieczenie na życie pełni więc dwie role. Z jednej strony daje nam ochroną ubezpieczeniową, z drugiej strony pozwala gromadzić środki na emeryturę. Polisa zabezpiecza nas oraz naszych bliskich finansowo w sytuacji, kiedy dojdzie do wypadku lub gdyby nas zabrakło. Natomiast po zakończeniu umowy otrzymujemy ustaloną sumę ubezpieczenia , co jest swoistą gwarancją jutra. Istotne jest jednak to, byśmy gromadzili w ten sposób oszczędności w dłuższej perspektywie. Wówczas złożą się one na wyraźną kwotę, która zapewni nam utrzymanie standardu życia w czasie emerytury.

Ubezpieczenie na życie? To nie jest drogie

Ubezpieczenie coraz częściej nie jest już postrzegane jako drogi luksus. Miesięczny koszt polisy na życie wynosi mniej niż 1% średniej krajowej. Co to oznacza? Już od 1% dochodu mamy szanse na zapewnienie sobie i swoim bliskim finansowego komfortu w razie trudniejszych chwil.

Zmieniamy mentalność – coraz chętniej oszczędzamy

W tym miejscu można odnieść się do coraz szerszego zjawiska związanego z oszczędzaniem Polaków. Coraz chętniej przyglądamy się możliwościom gromadzenia oszczędności. Sprawdzamy wszelkie opcje i często wybieramy kilka możliwości. Jednym ze sposobów oszczędzania jest właśnie zakupienie ubezpieczenia. Dywersyfikacja swojego kapitału będzie tym skuteczniejsza, im lepiej będziemy zarządzać swoimi środkami. Wiemy już, że TU inwestują nasze pieniądze bezpiecznie i w dłuższej perspektywie możemy liczyć na to, że odkładany kapitał zostanie pomnożony. Jest to zatem opcja korzystna, stąd coraz chętniej z niej korzystamy, po to by zabezpieczyć swoją przyszłość.

Coraz silniej zarysowujący się trend szukania sposobów oszczędzania i samo gromadzenie oszczędności wśród mieszkańców Polski potwierdzają statystyki. Dane, które prezentuje Związek Banków Polski w swoim raporcie, określają stopę oszczędzania Polaków na poziomie 2,5%. Dalej brakuje nam kilku procent do Niemiec (stopa oszczędności szacowana na poziomie 10%), czy Czechów (5,5%). Jednak godny zauważenia jest fakt, że trend sam w sobie jest z roku na rok mocniejszy. Choć jeszcze musimy troszkę poczekać, by dogonić naszych zachodnich sąsiadów, to należy zauważyć, że już 70% gospodarstw domowych gromadziło oszczędności w 2018 r. Co ciekawe aż 10% z nich oszczędza, korzystając z ubezpieczeń. Popularność tej formy oszczędzania dynamicznie wzrasta między innymi dlatego, że jest to skuteczne narzędzie, dzięki któremu odkładamy umówione kwoty regularnie.[i]

Jak oszczędzanie Polaków oraz ubezpieczanie się wypada na tle Europy?

W parze z coraz mocniejszą tendencją do odkładania pieniędzy na tzw. „czarną godzinę” idzie oszczędzanie na emeryturę oraz inwestowanie w produkty, które zabezpieczają rodzinę na wypadek nieszczęścia. Jednym z takich produktów jest ubezpieczenie na życie, którego cechą jest to, że dbając o rodzinę, myślimy o jej przyszłości i zabezpieczamy ją finansowo, biorąc pod uwagę różnego rodzaju ryzyka. W Polsce nie ubezpieczamy się jeszcze na tak efektowną skalę jak np. w Wielkiej Brytanii, w której składka przypisana brutto w 2018 r. wyniosła aż 341,6 mld EUR, Francji ze składką 219,4 mld EUR czy Niemczech ze składką 202,4 mld EUR. U nas ta składka wynosi 13,9 mld EUR, ale nie można nie zauważyć, że nasz rynek jest nieporównywalnie młodszy, wykazujący jednak szybką tendencję do rozwoju.[ii]

Agenci ubezpieczeniowi oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe pracując, zarabiają. Tworząc spersonalizowane ubezpieczenia na życie, gromadzą kapitał, który w razie potrzeby można uruchomić i wypłacić ubezpieczonemu lub wskazanym przez niego uposażonym. Zatem polisa na życie to swego rodzaju wiązana transakcja. Kupujemy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego finansowe bezpieczeństwo w ramach składki wynoszącej już od 1% średniego wynagrodzenia. Ubezpieczenie jest więc niedrogim luksusem, który daje nam pewność, że nie zabraknie środków finansowych nawet w najtrudniejszych chwilach.

Czytaj także: 5 zalet ubezpieczenia dla dziecka

[i] https://zbp.pl/aktualnosci/Archiwalne-wydarzenia/polacy-oszczedzaja-coraz-wiecej-jednakze-wciaz-poz

[ii] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2019.pdf