Prawdziwy lider jest skupiony na budowaniu relacji z zespołem. Przywództwo to relacja między ludźmi, której siła zależy od jej jakości. To, co odróżnia liderów wybitnych od przeciętnych to świadome, rozumne i celowe tworzenie zespołów. O tym, jak zbudować zespół przenoszący góry opowiadają właściciele i pracownicy firmy Maio, która znalazła się wśród trójki zwycięzców konkursu MetLife „Każdy Ważny”.

Konrad Żabiński, zapytany o to, dlaczego zgłosił firmę, w której pracuje do konkursu organizowanego przez MetLife, odpowiedział, że powinno doceniać się pracodawców, którzy nie tylko są uczciwi i spójni w swoich działaniach czy takich, którzy traktują sprawiedliwie i na równi każdą osobę, niezależnie od stażu pracy lub zajmowanego w firmie stanowiska, ale przede wszystkim takich, dla których zaangażowanie w zespół stanowi o DNA przedsiębiorstwa.

Lider – człowiek, za którym chce się podążać

Według badania PARP „Style przywództwa polskich menedżerów” (2015) w praktyce rodzimych firm nadal dominuje przywództwo forsujące nad angażującym. Tymczasem prawie 40% badanych pracowników uważa, że przywództwa angażującego w firmie jest zbyt mało, podczas gdy podobny odsetek menedżerów postrzega swoje przywództwo jako zbyt mocno angażujące. Wskazuje to, że oczekiwania pracowników i ocena stylu zarządzania przez menedżerów są w tej kwestii znacząco rozbieżne.

- Tworząc Maio, od początku wychodziliśmy z założenia, że ludzie będą w niej najważniejsi, mówi Piotr Skołysz, CEO firmy. - Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj tam, gdzie jesteśmy, dlatego tak bardzo zależy nam na stworzeniu najlepszych możliwych warunków do codziennej pracy, jak i do rozwoju, podkreśla Skołysz. Jednak sukces Maio to przede wszystkim zaangażowany leadership. Piotr Skołysz twierdzi, że osobom reprezentującym pokolenie Y jak i Z nie wystarcza jedynie podanie informacji, jakie zadania powinny zostać wykonane. - Młodzi chcą dzisiaj zrozumieć powód i sens wykonywanej pracy. Chcą być zaangażowani, mieć wpływ na organizację, w której pracują. A praca coraz częściej jest traktowana przez nich nie tylko jako sposób na zarobienie pieniędzy, ale również miejsce, gdzie mogą się rozwijać i dobrze bawić.

Lider – serce zespołu

Współczesne przywództwo polega bowiem na tym, że lider, jest wewnątrz zespołu czy organizacji, aktywizując poszczególnych członków teamu i mechanizmy współpracy. Jest w środku koła i pomaga ludziom ze sobą współpracować. Wzmacnia empowerment. Przekazuje jak najwięcej odpowiedzialności, a sam nadaje kierunek, przy czym nadawanie kierunku wynika z tego, że jest bardzo blisko kluczowych członków zespołu. Jak pokazują wyżej przytoczone badania, w Polsce cały czas jeszcze dominuje kultura hierarchiczna, nie zaś networkingowa. Tę można zaobserwować dopiero w nowym typie przedsiębiorstw, np. startupach.

Konrad, który w Maio pracuje rok, zaznacza, że szefowie są otwarci na potrzeby zespołu i zdają sobie sprawę, że w wykonywanej przez nich pracy nie chodzi tylko o terminowe ukończenie projektu. - Zarówno Piotrek jak i Bartek pracują z nami na co dzień, a przez to inspirują do poszukiwania nowych rozwiązań, innego punktu widzenia, zależy im też na naszej opinii. Dla mnie to supercenne, bo dzięki temu nie tylko się rozwijam, ale czuję się też ważny, podkreśla Konrad.

Na sukces pracuje się wspólnie

Maio to polski startup, który specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania dla biznesu. - Mamy na koncie takie sukcesy jak aplikacja dla dawców organów czy system, który pomaga osobom z niepełnosprawnością słuchową, opowiada Bartosz Kurowskii. - Firma nie tylko nie zamyka się na określone technologie, lecz w miarę możliwości pozwala na wdrażanie nowych narzędzi. Dzięki temu rozwijamy się, szkolimy, dzielimy wiedzą, podkreśla Bartosz. - Na końcowy efekt zawsze pracujemy razem, drużynowo, jednocześnie nie zapominając, że każda osoba jest ważna i dokłada swoją cegiełkę, bez której ostatecznego sukcesu mogłoby nie być, dodaje.