Chciałbyś zacząć karierę na stanowisku agenta ubezpieczeniowego i zastanawiasz się, czy branża ubezpieczeniowa jest opłacalna? Marzy ci się praca na własny rachunek, w której najwięcej zależy od ciebie? Lubisz poznawać inspirujących ludzi, a pomoc w zabezpieczaniu ich przyszłości, sprawiałaby ci radość i dawała poczucie spełnienia? O tym, jak zacząć i co powinieneś wiedzieć, jeśli na poważnie interesuje cię ten kierunek rozwoju, podpowiada praktyk zawodu Pani Katarzyna Kadłubowska.

Jak zacząć pracę w branży ubezpieczeniowej?

Punktem wyjścia w tym zawodzie jest motywacja. W przypadku Pani Katarzyny zadziałało zaufanie i pozytywne opinie o branży. Pracę w sektorze ubezpieczeniowym poleciła jej koleżanka. Dziś Pani Katarzyna cieszy się, że może się rozwijać, pomagać innym ludziom, a jednocześnie jest stosownie wynagradzana. Jak tłumaczy, do podjęcia pracy na stanowisku agenta wystarczy mieć średnie wykształcenie. Należy skontaktować się z jednym z oddziałów lub odpowiedzieć na ogłoszenie rekrutacyjne. Kolejnym etapem jest spotkanie w siedzibie ubezpieczyciela.

Następnie konieczne jest zdanie egzaminu na agenta ubezpieczeniowego przygotowanego przez zakład ubezpieczeń, który poprzedzony jest dwutygodniowym szkoleniem. Na egzaminie jest 100 pytań – 70 pytań prawnych oraz 20 pytań produktowych. By zdać, należy odpowiedzieć poprawnie na 70 pytań.

Inne warunki, które muszą być spełnione, żeby kandydat na agenta mógł być dopuszczony do zawodu:

  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • brak prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne (czyli inaczej przeciwko życiu i zdrowiu, ochronie informacji, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz skarbowe,
  • gwarancja dochowania rzetelności w pracy.

Czym jest Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych?

Jeśli chcesz pracować w sprzedaży ubezpieczeń, musisz potwierdzić swoją wiarygodność wpisem do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych. Wniosek w formie elektronicznej zakład ubezpieczeń składa do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w ciągu 14 dni od daty podpisania z tobą umowy agencyjnej. Konieczne jest także dołączenie oświadczenia, które potwierdza, że:

  • dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wniosek został sporządzony na podstawie informacji i dokumentów, o których mowa w § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające;
  • osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne oraz osoby wymienione w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń wskazane we wniosku spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 tej ustawy.

Poza tym niezbędne jest przesłanie potwierdzenia zapłacenia opłaty skarbowej, które powinno być dołączone w formie PDF. Jeśli wniosek nie jest kompletny, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego może wezwać do uzupełnienia braków. Zakład ubezpieczeń ma na to 7 dni.

Jeśli spełnisz wszystkie wymogi formalne, zostajesz wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych, o czym KNF informuje ubezpieczyciela w ciągu 14 dni. Po uzyskaniu licencji możesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Sprzedaż ubezpieczeń – czy można na tym zarobić?

Szukając odpowiedzi na pytanie, ile zarabia doradca ubezpieczeniowy, należy wiedzieć, że jest to zawód, gdzie najwięcej zależy od zaangażowania pracownika. Według Pani Katarzyny Kadłubowskiej zarobki są wysokie, jednak wynikają z liczby i wartości sprzedanych polis. Może być to od 4 do nawet 7 tysięcy miesięcznie.

Warto wspomnieć, że w tym zawodzie dosyć łatwo być dostrzeżonym. Ambitny, pracowity i zdolny agent może liczyć na awans na kierownika zespołu już po pół roku pracy, a w dłużej perspektywie czasu może zostać nawet dyrektorem agencji.

Czytaj także: 10 atutów pracy jako agent ubezpieczeniowy

Jakie obowiązki ma doradca ubezpieczeniowy?

Doradca pośredniczy pomiędzy klientem a zakładem ubezpieczeń. Jak zaznacza Pani Katarzyna, do najważniejszych obowiązków agenta należy:

  • zdobywanie rekomendacji,
  • umawianie spotkań,
  • dopasowywanie oferty do klienta.

Dzień w pracy zaczyna codziennie od dwugodzinnego szkolenia w biurze, dzięki któremu jest na bieżąco z wiedzą na temat produktów i tego, jakie zmiany zachodzą na rynku ubezpieczeń. Jest to też okazja do rozwijania kompetencji miękkich. Następnie udaje się na wcześniej umówione spotkania z klientami, a także poszukuje nowych, potencjalnych klientów. Pod koniec dnia wraca do biura. Wówczas odpisuje na e-maile i weryfikuje kompletność wniosków.

W tej pracy istotne są wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, ponieważ agent zajmuje się nie tylko umawianiem spotkań i przedstawianiem oferty, ale także finalizacją sprzedaży ubezpieczeń.

Inne cechy, które są niezwykle pożądane w tej pracy to asertywność, sumienność, punktualność i uczciwość. Według Pani Katarzyny liczy się także wrażliwość na potrzeby klienta, otwartość i cierpliwość, ponieważ, jak podkreśla, każdy klient wymaga indywidualnego podejścia. Ważne, by starać się najlepiej poznać potrzeby oraz marzenia klienta i pomóc w ich zabezpieczeniu i realizacji.

Gdzie można znaleźć oferty zatrudnienia dla agenta ubezpieczeniowego?

Jeśli chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym, oferty pracy bez problemu znajdziesz w internecie, korzystając z popularnej wyszukiwarki. Jednak zdecydowanie łatwiej i korzystniej będzie zgłosić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub chociażby przejrzeć stronę internetową, gdzie szczegółowo zapoznasz się procesem rekrutacji.  

Czytaj także: Jak wygląda proces rekrutacji agentów w MetLife?