Oczekiwania osób samozatrudnionych wobec przyszłego świadczenia emerytalnego są zazwyczaj pesymistyczne. Czy słusznie? Od czego faktycznie zależy emerytura przedsiębiorcy?

1. Czy dochód ma znaczenie?

Składka emerytalna ZUS jest obligatoryjna, lecz jej wysokość nie jest stała dla wszystkich. W przypadku osób pracujących na etacie, wysokość składki emerytalnej zależna jest od uzyskiwanego dochodu. Przedsiębiorcy, z kolei opłacają składkę, której wysokość uzależniona jest od tzw. zadeklarowanej podstawy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma do wyboru składki wyliczane od podstawy minimalnej (60% średniego wynagrodzenia) lub podwyższonej (dowolnie, do określonego maksimum). Ze względu na niepewność dochodu, w przypadku prowadzenia własnej firmy, większość przedsiębiorców decyduje się na opłacanie najniższych możliwych składek ZUS.

Czytaj także: Przedsiębiorca a polski system emerytalny

2. Czy warto jest zwiększyć składkę emerytalną?

Wydawać by się mogło, że opłacanie wyższej składki emerytalnej zagwarantuje wyższą emeryturę. W praktyce jednak jest to nieco bardziej skomplikowane. Zadeklarowanie wyższej podstawy niesie za sobą zwiększenie wszystkich naliczanych od niej składek, a więc również pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne. Decyzję o zwiększeniu podstawy warto poprzedzić symulacją, aby wysokość składki emerytalnej faktycznie zagwarantowała wzrost przyszłego świadczenia.

3. W jaki sposób ZUS wylicza wysokość emerytury?

Wszystkie wpłacone do ZUS składki emerytalne stanowią wirtualny kapitał na indywidualnym koncie. Wyliczenie emerytury polega na podziale tego kapitału przez przewidywaną długość dalszego życia (tabela GUS). Co ciekawe, przy szacowaniu długości życia nie jest brana pod uwagę płeć, natomiast wiek emerytalny już od płci zależy. W praktyce oznacza to, że mężczyźni pobierają co miesiąc dużo niższą emeryturę, niż faktycznie im się należy, a kwoty niewypłacone „przepadają” po ich śmierci. Ponad 60% przedsiębiorców to mężczyźni.

Polecamy do czytania: PPK i PPE - ważne zmiany w temacie emerytur

4. Czy emerytura musi być w ZUS?

Emerytura przedsiębiorcy będzie bardzo niska i nie będzie wystarczająca, aby pokryć bieżące wydatki. Jednak można powiedzieć, że emerytura w ZUS jest świadczeniem obowiązkowym. Na rynku dostępne są również możliwości prywatnego zabezpieczenia emerytalnego. Godnym uwagi jest produkt firmy MetLife Gwarantowana Emerytura+, który dostosowany został do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Ubezpieczony sam ustala kwotę świadczenia emerytalnego, które otrzyma w przyszłości. Oczywiście, im wyższe świadczenie, tym wyższe składki na Gwarantowaną Emeryturę+, jednak można je dostosować do własnych możliwości. W ZUS zgromadzone środki nie są dziedziczone, MetLife natomiast wypłaca je osobom wskazanym przez ubezpieczonego. Gwarantowana Emerytura+ daje również możliwość wybrania wieku, w jakim przedsiębiorca zacznie otrzymywać świadczenia emerytalne. Jak widać, MetLife zadbał o to, by zapewnić ubezpieczonym te elementy, których nie zapewni ZUS.