Sprawdź, jak konstruowane są oferty ubezpieczycieli.

Wielu przedsiębiorców zabezpiecza przyszłość emerytalną na własną rękę, w tzw. trzecim filarze. Trzeci filar to wszelkie działania podejmowane w celu zapewnienia źródła przychodów po zakończeniu pracy zawodowej. Zatem, w skład trzeciego filaru mogą wchodzić: inwestycje na giełdzie, oszczędności na lokacie bankowej, wpłaty środków na fundusze inwestycyjne, odkładanie pieniędzy do przysłowiowej skarpety, czy też inwestycja, na przykład, w dzieła sztuki. Paleta możliwości jest niewyczerpana.

Polecamy do czytania: Dodatkowa emerytura - dlaczego warto zagwarantować sobie dodatkową emeryturę?

Prywatne ubezpieczenia

Większość ubezpieczycieli posiada ofertę ubezpieczeń emerytalnych, więc rynek tego typu rozwiązań jest niezwykle szeroki. Jeśli podjąłeś już decyzję o samodzielnym oszczędzaniu w perspektywie „jesieni życia”, warto zapoznać się z zasadami produktów oferowanych przez ubezpieczycieli. Przede wszystkim należy odróżnić ubezpieczenie od funduszu inwestycyjnego. Ubezpieczenie, mówiąc najprościej, polega na tym, że opłacasz składkę ubezpieczeniową, w zamian za gwarancję otrzymania ustalonej kwoty na wypadek pewnego zdarzenia. Tym zdarzeniem może być śmierć, wypadek lub też przejście na emeryturę. Ubezpieczenie zatem cechuje się wysoką pewnością. Fundusz inwestycyjny z kolei to produkt, za pomocą którego inwestujesz środki ponosząc przy tym ryzyko inwestycyjne . Wartość Twojego rachunku może się wahać w zależności od wyników inwestycyjnych podmiotu zarządzającego funduszem lub koniunktury w gospodarce.

Czytaj także: Ubezpieczenie na życie. Czy warto je kupić, jakie wybrać?

Czy istnieją zatem oferty, dzięki którym przedsiębiorca uzyska pewność, co do wysokości świadczeń emerytalnych? Czy jest możliwe uzyskanie prywatnej emerytury? Oczywiście, że tak. Jako przykład niech posłuży ubezpieczenie Gwarantowana Emerytura+. Firma MetLife daje możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki, wysokości gwarantowanego miesięcznego świadczenia emerytalnego oraz wieku, w którym ubezpieczony zacznie otrzymywać takie wypłaty. Jak widać, już w momencie rozpoczynania ubezpieczenia znasz wysokość swojej przyszłej prywatnej emerytury. Ponadto, możesz wskazać osobę, która będzie otrzymywała świadczenia z Gwarantowanej Emerytury+ w przypadku Twojej śmierci (nie dłużej niż 15 lat). Wysokość wypłaty gwarantowanej zależy od Ciebie, możesz ją ustalić na poziomie pomiędzy 200 zł i 12 000 zł.