Sprawdź, jak konstruowane są oferty ubezpieczycieli.

Wielu przedsiębiorców zabezpiecza przyszłość emerytalną na własną rękę, w tzw. trzecim filarze. Trzeci filar to wszelkie działania podejmowane w celu zapewnienia źródła przychodów po zakończeniu pracy zawodowej. Zatem, w skład trzeciego filaru mogą wchodzić: inwestycje na giełdzie, oszczędności na lokacie bankowej, wpłaty środków na fundusze inwestycyjne, odkładanie pieniędzy do przysłowiowej skarpety, czy też inwestycja, na przykład, w dzieła sztuki. Paleta możliwości jest niewyczerpana.

 

Prywatne ubezpieczenia 

 

Większość ubezpieczycieli posiada ofertę ubezpieczeń emerytalnych, więc rynek tego typu rozwiązań jest niezwykle szeroki. Jeśli podjąłeś już decyzję o samodzielnym oszczędzaniu w perspektywie „jesieni życia”, warto zapoznać się z zasadami produktów oferowanych przez ubezpieczycieli. Przede wszystkim należy odróżnić ubezpieczenie od funduszu inwestycyjnego. Ubezpieczenie, mówiąc najprościej, polega na tym, że opłacasz składkę ubezpieczeniową, w zamian za gwarancję otrzymania ustalonej kwoty na wypadek pewnego zdarzenia. Tym zdarzeniem może być śmierć, wypadek lub też przejście na emeryturę. Ubezpieczenie zatem cechuje się wysoką pewnością. Fundusz inwestycyjny z kolei to produkt, za pomocą którego inwestujesz środki ponosząc przy tym ryzyko inwestycyjne . Wartość Twojego rachunku może się wahać w zależności od wyników inwestycyjnych podmiotu zarządzającego funduszem lub koniunktury w gospodarce.

 

Czy istnieją zatem oferty, dzięki którym przedsiębiorca uzyska pewność, co do wysokości świadczeń emerytalnych? Czy jest możliwe uzyskanie prywatnej emerytury? Oczywiście, że tak. Jako przykład niech posłuży ubezpieczenie Gwarantowana Emerytura+. Firma MetLife daje możliwość wyboru częstotliwości opłacania składki, wysokości gwarantowanego miesięcznego świadczenia emerytalnego oraz wieku, w którym ubezpieczony zacznie otrzymywać takie wypłaty. Jak widać, już w momencie rozpoczynania ubezpieczenia znasz wysokość swojej przyszłej prywatnej emerytury. Ponadto, możesz wskazać osobę, która będzie otrzymywała świadczenia z Gwarantowanej Emerytury+ w przypadku Twojej śmierci (nie dłużej niż 15 lat). Wysokość wypłaty gwarantowanej zależy od Ciebie, możesz ją ustalić na poziomie pomiędzy 200 zł i 12 000 zł.