Przez ostatnie 30 lat wyobrażenie o pracy agenta ubezpieczeniowego ewoluowało i znacznie się zmieniło. Początkowo agent ubezpieczeniowy postrzegany był niejednokrotnie jako akwizytor. Jednak lata budowania dobrych praktyk sprawiły, że agent ubezpieczeniowy stał się partnerem i doradcą, który efektywnie i nienachalnie pomaga dobrać odpowiedni produkt ubezpieczeniowy. Obecnie każda ze stron – agent i klient – współtworzą ostateczną ofertę, która jest wypadkową potrzeb klienta. Praca dobrego agenta niesie dzisiaj dodatkowe wartości. Agent bardziej angażuje się w nawiązanie relacji ze swoim klientem, aby jak najlepiej poznać potrzeby finansowego zabezpieczenia jego i jego bliskich. Agent ubezpieczeniowy nie jest już wyłącznie od tego, by dostarczać gotowy, standardowy produkt. Jego rola jest szersza.

Dobry agent ubezpieczeniowy ma wiedzę o życiu i o rynku

Dlaczego to takie istotne? Spotkanie z klientem to nie wykład, monolog o tym, jakie to ubezpieczenie jest doskonałe. Wiedza o życiu i o rynku jest istotna na każdym etapie kontaktu. Przydaje się, by nawiązać bliższą relację z klientem, pozwala zbudować wizerunek eksperta i kogoś, kto uczciwie i optymalnie dopasuje zakres ochrony ubezpieczeniowej. To właśnie specjalistyczna wiedza, przekazana w prosty sposób, sprawia, że każda rozmowa jest merytoryczna i angażuje klienta.

Dobry agent ubezpieczeniowy słucha ludzi i wykazuje się empatią

Agent ubezpieczeniowy w dzisiejszych czasach, umiejętnie zadaje pytania i z uwagą słucha odpowiedzi. Tłumacząc trudne, fachowe sformułowania, rozwiewa wątpliwości odnoszące się do samej oferty. Dobry agent buduje indywidualną więź z klientem, stawia się w roli słuchającego partnera, który w nienarzucający się sposób zaoferuje indywidualnie dobrane ubezpieczenie, będzie w stałym kontakcie w trakcie trwania ochrony, a także będzie aktywny w obsłudze posprzedażowej. Dzięki temu może skorygować zakres ochrony i pomóc w obsłudze polisy, jeśli nastąpią zmiany w życiu klienta.

Czytaj także: 10 atutów pracy jako agent ubezpieczeniowy 

Dobry doradca ubezpieczeniowy tłumaczy to, co jest napisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to jeden z najważniejszych dokumentów, który definiuje zakres ubezpieczenia. Jest to dokument często obszerny. Dobry agent powinien wykazać się inicjatywą i omówić OWU, zachęcając do ich dokładnego przeczytania. Co to oznacza? OWU opisuje, co obejmuje ubezpieczenie, ale także tzw. wyłączenia, czyli przypadki, kiedy klient nie otrzyma wypłaty lub wypłata będzie ograniczona. Przejrzystość w tej kwestii wydaje się kluczowa. Jeśli polisa nie obejmuje np. wypadków, które mogą się wydarzyć podczas nurkowania, a klient właśnie wybiera się na wakacje do Grecji, gdzie zamierza nurkować, to ważne żeby to wiedział. Rolą dobrego doradcy jest pozyskanie wiedzy o kliencie.

Profesjonalny doradca proponuje najkorzystniejszą dla klienta opcję

Co to oznacza w praktyce? Dobry agent przeprowadza dokładny wywiad z klientem i dobiera ochronę ubezpieczeniową, która odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom oraz jest najlepiej dopasowana do jego stylu życia. Jest to o tyle ważne, że jedni pasjonują się jazdą konną lub lotami na paralotni, inni dużo podróżują samochodem. Dla tych pierwszych niezwykle ważne będzie więc ubezpieczenie, które obejmuje sporty podwyższonego ryzyka. Dla drugich ważna będzie ochrona od wypadków komunikacyjnych. Dobry agent, kierując się interesem klienta, powinien zaproponować najkorzystniejszą opcję.

Agent ubezpieczeniowy za cel stawia sobie również wysokiej jakości serwis. Dobrą praktyką jest kontakt w rocznicę polisy, a także przedstawianie ofert zawierających rozszerzony zakres ochrony. Agent dba o relacje z klientem poprzez obsługę posprzedażową. Wyjaśnia wszelkie niejasne kwestie, nieznane słowa, terminy czy zawiłości oferty. Pomaga również w przeprowadzeniu zmian w polisie, zmianach uposażonych, w zakresie ochrony czy nawet przy złożeniu roszczenia.

Sprowadzając cały zestaw cech dobrego agenta do jednego słowa, można powiedzieć, że agent ubezpieczeniowy powinien być zwyczajnie ludzki. Profesjonalizm to nie tylko znajomość warunków umowy, wszelkich postanowień, paragrafów, ale także balansowanie pomiędzy tym, co istotne dla klienta pod kątem samego ubezpieczenia, a tym, co jest dostępne w ofercie ubezpieczeniowej. To także budowanie  pozytywnych  relacji na przyszłość, aby zapewnić klientom wysoką jakość obsługi. Dzisiaj agent ubezpieczeniowy nijak ma się do tego z początku lat 90. XX wieku. Dzisiaj agent to partner, który dopasowuje zakres ochrony wspólnie z klientem przy zakupie i jest pierwszym kontaktem w sprawie ubezpieczenia w czasie trwania polisy.